Poll of polls

Midt og nord: Landstendens Ap 29 – KrF nær sperren?

Publisert 23. juni 2017. Sist endret 23. juni 2017.

1) Respons har i juni målt de seks nordligste fylkene – Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag (for Adresseavisen, NRK, Sunnmørsposten) – og Nordland, Troms og Finnmark (for Høyre).

2) Omregnes disse seks målingene til landstendens, får Ap 29 pst. Forutsetningen er at endringen nasjonalt er relativt sett den samme som i Midt- og Nord-Norge.

3) Beregningen gir Høyre ca 22,5. Partiet gjør det skarpere i Oslo og Akershus. Målingene vektet mot 2013 (fylkes- og landsmålinger) antyder Høyre f.t. på 23–24.

4) De seks målingene antyder ca 14 pst nasjonalt for Frp. Finansministerens parti har flere relativt sett solide fylkesmålinger, ikke minst i Møre og Romsdal.

5) Senterpartiet fikk åtte pst i disse seks fylkene samlet i 2013 (5,5 nasjonalt). Vår beregningsmetode vil da (trolig) ikke yte Sp full rettferdighet med de 11 pluss som tabellen under antyder, trolig er nivået høyere.

6) Kristelig Folkeparti har periodedvis hatt større problemer på fylkesmålingene enn på landsmålingene i år. Flere målinger i juni synes å forsterke dette. De tre målingene i Midt-Norge (MoR, ST, NT) antyder isolert KrF under sperregrensen. Tas de tre nordligste fylkene med, blir KrFs landstendens så vidt over fire.

7) I Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal hentet KrF samlet null (0) respondenter fra andre partier, med lojalitet 46 (ST) og 59 (MoR) – iflg Respons.

8) Landstendens Ap på 29 i de seks nordligste fylkene (hvis Respons har truffet) reiser spørsmålet om hvor Ap skal hente et stemme-overskudd mot 2013 som kan bringe partiet til 31 –32 nasjonalt:

(i) Ap fikk 33,9 i de seks nordligste fylkene i 2013.

(ii) Ap fikk 29,9 i de tretten øvrige fylkene i 2013.

(iii) Ap har 32,1 i de seks nordligste fylkene iht Respons i juni.

(iv) Skal Ap gitt dette oppnå 32 pst nasjonalt, må partiet i de tretten øvrige fylkene gå fra 29,9 i 2013 til 32,0 nå. Sett i lys av fylkesmålingene (bl.a. Innlandet og Oslo), vil det bli krevende. Vi skal komme tilbake til dette i neste uke.

9) Vi minner om feilkilder ved både bakgrunnstall, barometertall og vår beregning av landstendens, som er en rendyrket prosentmetode.

10) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Midt og N-Norge juni 2017 – Respons

Møre og R, S-Tr.lag, N-Tr.lag: Respons for Adressa, NRK, Sunnmp. Nordland, Troms, Finnm: Respons for Høyre

S-2013 % jun.17 % Landstend
Ap 221635 33,87 209815 32,06 29,20
H 143618 21,95 120546 18,42 22,50
Frp 110859 16,94 94138 14,39 13,88
KrF 31717 4,85 23362 3,57 4,12
Sp 52172 7,97 108066 16,51 11,35
V 30567 4,67 26020 3,98 4,45
SV 30667 4,69 33266 5,08 4,44
MDG 14241 2,18 16622 2,54 3,26
R 6855 1,05 10666 1,63 1,70
Andre 12041 1,84 11871 1,81
Sum 654372 654372

Andelen Ap må ha i de øvrige tretten fylker for å nå 32%

S-2013 % jun.17 %
Seks fylker midt og nord 221635 33,87 209 815 32,06
Tretten øvrige fylker 653134 29,94 697 714 31,98
Sum 874769 30,84 907 529 32,00
Avgitte stemmer 2836029 2836029

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om DK

Vis alle artikler om DK

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no