Poll of polls

Kan fylkesmålingene gi Venstre håp?

Publisert 21. juni 2017. Sist endret 21. juni 2017.

1) Etter at vi i går la ut Oslo målt av Sentio for SV og Rogaland av Sentio for Ap, har vi oppdatert oversikten over «landstendens» basert på fylkesmålinger vektet mot stv 2013. Oslo bidro til pluss for SV, Venstre, Sp og minus for Frp.

2) Vi har inne seksten fylker med målinger publisert fra 9. februar til 20. juni, som leverte 89 pst av stemmene i stv 2013. Dette er Oppland, Oslo, Rogaland, Telemark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Østfold, Akershus, Vestfold, Finnmark, Troms, Nordland.

3) Landstendens med vår beregningsmåte basert på disse fylkesmålingene: Ap 31,79 – H 23,82 – Frp 12,06 – KrF 4,59 – Sp 12,92 – V 3,78 – SV 4,38 – MDG 2,69 – R 2,08.

4) Fordi dette er målinger opptatt i en lengre periode, kan tallene ikke sammenlignes med øyeblikksbildet på en lands- eller fylkesmåling. Det interessante med denne beregningen er endringer over tid.

5) Fylkesmålingen i Oslo fra Sentio for SV noterte Venstre med et fall på 16 pst (1,3 prosentpoeng). Skulle det svare til fallet nasjonalt, får Trine Skei Grandes parti 4,4 pst.

6) Venstres knapt 3,8 med denne beregningsmåten kan relateres til 3,5 som var nivået forrige gang vi på denne plass la ut landstendens basert på fylkesmålinger vektet mot 2013, som var 23. mai.

7) Oslo betyr mye for Venstre, og InFact har (ennå) ikke målt hovedstaden i år – i hvert fall er det f.t. ingen publisert måling fra dette byrået i Oslo.

8) Så blir spørsmålet hvordan Venstre klarer seg i (fylkes)målingene som gjenstår før byråene tar sommerferie.

9) Vi takker Jon Aabye for denne beregningen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V