Poll of polls

Norfakta: SV og Rødt styrket mot Ap

Publisert 12. juni 2017. Sist endret 12. juni 2017.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap28,5-5,22,2
H25,51,65,1
Frp14,41,42,8
SV4,71,0-2,9
Sp12,11,1-1,4
KrF4,4-0,60,6
V3,0-0,2-1,6
MDG3,20,3-0,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 12. juni 2017.

Tusen takk til Klassekampen, ved nyhetssjef Kallset, for avisens åpenhet med å gi innsyn i Norfaktas bakgrunnstall.

1) Nydalen fikk 47,3 vs Stoltenberg II 45,3. Fordi SV er over sperregrensen, og Venstre under, gir målingen 86 mnd for opposisjonen mot Nydalen 83.

2) Størst endring mot mai er det for Arbeiderpartiet – ned fem pp:

(i) Lojalitet 62 i juni mot 67 i mai.

(ii) Netto tilvekst fra Frp+H i juni er 35000 (40.000 i mai).

(iii) Netto lekkasje til Sp er 44.000 (36.000 i mai).

(iv) Netto lekkasje til Rødt og SV samlet i juni er 30.000. I mai var det 7-8.000 i favør Ap, dvs 35-40.000 i svekket utveksling for Ap mot Rødt og SV fra mai til juni.

(v) Arbeiderpartiets andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013 er 14 pst mot 39 i mai. Snittet for Ap i denne gruppen i 2017 hos Norfakta er 34. Det gjenstår å se om det lave juni-nivået blant hjemmesitterne vil bli bekreftet eller avkreftet i senere målinger. Undertegnede antar at det siste vil skje.

2) Partiene har i hovedsak lav lojalitet på denne målingen. Det antyder demobilisering – som har vært et tema på mange målinger første halvår. Hvis et parti øker sin lojalitet og andre partier svekker sin, vil lojalitetsveksten gi – relativt sett – solid uttelling. Høyres lojalitet hos Norfakta økte fra 62 i mai til 68 i juni.

3) Fremskrittspartiet og Høyre mobiliserer i alt 44 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013. Snittet for sum begge hos Norfakta i år er 34. Det gjenstår å se om Frp+H kan forsvare en så solid mobilisering av hjemmesittere som i dette tilfellet.

4) Avgjørende for blokkstillingen i valget kan bli netto lekkasje fra Frp+H til summen av Ap+Sp. Denne har hos Norfakta i år vært 76.000 (juni) – 101.000 (mai) – 83.000 (april) – 77.000 (mars) – 120.000 (februar) – 101.000 (januar). Denne lekkasjen var netto 100.000 hos Norstat for NRK i juni.

5) Kristelig Folkeparti hadde lojalitet 54 hos Norstat for NRK den 8. juni og 59 hos Norfakta fire dager senere. Slike nivåer for Hareides parti er nær rød sone mht sperregrensen. KrF hadde 22 pst av egne 2013-velgere på gjerdet hos Norstat for NRK og 23 pst hos Norfakta for Nationen og Klassekampen. Gjerdesitterne gir Hareide muligheter for mobilisering.

6) Senterpartiets netto pluss hos Norfakta:

(i) Mot Ap: 44.000 (juni) – 36.000 (mai) – 47.000 (april).

(ii) Mot summen av Frp+H: 41.000 (juni) – 64.000 (mai) – 43.000 (april).

(iii) Disse nivåene mht overganger kan tyde på at Sp nærmer seg taket.

(iv) Senterpartiets andel av aktiviserte hjemmesittere på denne målingen (18 pst) er årsbeste hos Norfakta.

7) Norfakta gir – prisverdig – råtall til sine oppdragsgivere. Råtall i juni (barometertall i parentes): Ap 27,6 (28,5) – Frp 11,7 (14,4) – H 27,2 (25,5) – KrF 4,7 (4,4) – MDG 2,5 (3,2) – R 3,4 (2,5) – Sp 13,3 (12,1) – SV 5,9 (4,7) – V 2,6 (3,0).

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Frp til Ap 32000 19000 14000 19000 51000 37000 28000 14000 23000 14000 19000 23000 23000 37000 5000 14000
Ap til Frp 17000 0 9000 9000 9000 0 9000 9000 9000 9000 9000 17000 17000 9000 9000 9000
Nto pluss Frp vs Ap -15000 -19000 -5000 -10000 -42000 -37000 19000 -5000 -14000 -5000 -10000 -6000 -6000 -28000 4000 -5000
H til Ap 46000 53000 61000 61000 53000 106000 91000 46000 106000 30000 46000 53000 68000 68000 68000 30000
Ap til H 26000 35000 26000 26000 17000 35000 17000 17000 35000 26000 17000 17000 17000 17000 9000 17000
Nto pluss Ap vs H 20000 18000 35000 35000 36000 71000 74000 29000 71000 4000 29000 36000 51000 51000 59000 13000
H til Frp 30000 23000 23000 23000 38000 38000 30000 38000 30000 38000 30000 38000 38000 61000 53000 53000
Frp til H 32000 32000 65000 56000 32000 60000 28000 83000 37000 46000 65000 70000 32000 19000 56000 23000
Nto pluss H vs Frp 2000 9000 42000 33000 -6000 22000 -2000 55000 7000 8000 35000 32000 -6000 -42000 3000 -30000
Nto pluss Ap vs Frp+H 35000 40000 45000 78000 108000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs MDG

Stemmer 2013: SV 116.021 – MDG 79.152

jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
SV til MDG 8000 7000 5000 10000 7000 5000 0 2000 0 7000 0 2000 5000 6000 9000 8000
MDG til SV 6000 3000 6000 6000 4000 10000 6000 9000 0 5000 0 0 0 3000 4000 0
Nto pluss MDG vs SV -2000 4000 -1000 4000 3000 -5000 -6000 -7000 0 2000 0 2000 5000 3000 5000 8000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold V vs Ap

Stemmer 2013: V 148.275 – Ap 874.769

jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
V til Ap 28000 28000 16000 18000 40000 18000 27000 24000 12000 18000 25000 12000 9000 13000 9000 16000
Ap til V 9000 9000 0 9000 9000 9000 0 9000 0 9000 9000 17000 0 9000 9000 35000
Nto pluss V vs Ap -19000 -18000 -16000 -9000 -31000 -9000 -27000 -15000 -12000 -9000 -16000 5000 -9000 -4000 0 19000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold V vs Høyre

Stemmer 2013: V 148.275 – Ap 760.232

jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16
V til H 13000 19000 7000 18000 19000 9000 10000
H til V 15000 8000 0 8000 8000 15000 8000
Nto pluss H vs V -2000 11000 7000 10000 11000 -6000 2000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs Ap

Stemmer 2013: R 30.751 – Ap 874.769

jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
R til Ap 0 1500 7000 0 3000 0 1000 7000 3000 5000 2000 0 3000 6000 0 0
Ap til R 17000 9000 9000 0 0 9000 0 9000 9000 0 9000 9000 0 9000 0 9000
Nto pluss R vs Ap 17000 7500 2000 0 -3000 9000 -1000 2000 6000 -5000 7000 9000 -3000 3000 0 9000

Senterpartiets bytteforhold – Norfakta for Nationen og Klassekampen

2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – Sp 155.357.

jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til Sp 61000 44000 52000 26000 44000 17000 26000 9000 17000 9000 17000 35000 17000 9000 9000 9000
Sp til Ap 17000 8000 5000 9000 11000 5000 16000 9000 20000 11000 12000 2000 14000 9000 3000 9000
Nto pluss Sp vs Ap 44000 36000 47000 17000 33000 12000 10000 0 3000 2000 5000 33000 3000 0 6000 0
Frp til Sp 23000 23000 0 14000 14000 5000 14000 9000 5000 5000 9000 19000 9000 9000 0 14000
Sp til Frp 3000 5000 3000 3000 2000 3000 0 5000 3000 0 0 0 0 2000 3000 0
Nto pluss Sp vs Frp 20000 18000 -3000 11000 12000 2000 14000 4000 2000 5000 9000 19000 9000 7000 -3000 14000
H til Sp 23000 46000 46000 30000 30000 0 23000 8000 8000 8000 23000 8000 8000 8000 0 8000
Sp til H 2000 0 0 9000 0 9000 0 0 0 3000 0 0 2000 0 5000 6000
Nto pluss Sp vs H 21000 46000 46000 21000 30000 -9000 23000 8000 8000 5000 23000 8000 6000 8000 -5000 2000
Nto pluss Sp vs F+H 41000 64000 43000 32000 42000 -7000
Nto pluss Ap vs F+H 35000 37000 40000 45000 78000 108000
Nto pluss Ap+Sp vs F+H 76000 101000 83000 77000 120000 101000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs SV

Stemmer 2013: R 30.751 – SV 116.021

jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
R til SV 0 0 0 0 3000 2000 2000 4000 3000 2000 3000 2000 0 0 0 0
SV til R 8000 7000 7000 3000 10000 10000 10000 0 0 2000 0 9000 7000 5000 0 19000
Nto pluss R vs SV 8000 7000 7000 3000 -7000 8000 8000 -4000 -3000 -1000 -3000 7000 7000 5000 0 19000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs Ap

Stemmer 2013: SV 116.021 – Ap 874.769

jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til SV 26000 17000 26000 17000 26000 17000 17000 9000 9000 17000 17000 9000 26000 17000 9000 9000
SV til Ap 13000 32000 24000 6000 29000 16000 15000 2000 13000 39000 31000 24000 17000 22000 39000 14000
Nto pluss Ap vs SV -13000 15000 -2000 -11000 3000 -1000 -2000 -7000 4000 22000 14000 15000 -9000 5000 30000 5000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013

Norfakta deler opp i bl.a. "husker ikke", "stemte ikke". Tabellen her gjelder den største av disse kategoriene, "stemte ikke".

jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 14 39 28 40 38 43 42 46 48 40 46 26 24 39 30 32
Frp 22 5 14 10 6 2 10 8 10 8 6 24 9 24 18 14
H 22 21 24 19 30 36 17 17 27 20 21 13 24 9 18 29
Sp 18 7 10 12 8

Norfakta for Nationen og Klassekampen – lojalitet

jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16
Ap 62 67 73 73 67 76 77 78 81 76 80 73 79 81 78
Frp 57 61 63 57 56 48 64 64 58 70 58 64 66 77 68
H 68 62 62 64 67 58 59 65 63 73 70 74 61 64 70
KrF 59 66 57 62 75 65 61 66 69 45 71 66 65 76 74
R 79 92 78 35 65 67 67 64 60 68 64 83 54 76 85
Sp 72 77 88 72 75 72 73 71 70 73 78 72 66 73 69
SV 50 36 43 60 39 54 65 71 72 42 59 55 66 54 37
V 27 35 47 37 37 50 30 55 58 35 48 50 63 56 69
MDG 40 49 45 35 49 43 44 41 56 58 61 77 56 37 59

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel "vet ikke"

Andel av egne 2013-velgere som er gjerdesittere

jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 16 18 12 15 18 12 11 12 9 14 8 13 10 10 13 11
Frp 12 18 17 13 14 20 13 11 15 11 16 7 17 5 16 9
H 12 15 17 16 13 17 18 16 13 12 13 11 17 12 11 13
KrF 23 13 19 20 14 8 12 17 18 27 23 18 9 9 3 15
R 13 3 0 16 15 13 15 0 0 0 3 6 17 4 0 9
Sp 9 15 6 13 14 12 12 18 8 14 8 21 20 10 19 6
SV 14 16 13 14 13 6 8 13 11 8 12 9 7 16 19 3
V 24 23 17 26 8 25 26 15 10 25 17 19 25 25 9 11
MDG 38 26 11 16 25 20 18 13 10 15 11 19 24 13 18 9

Norfakta for Nationen og Klassekampen – antall gjerdesittere ("vet ikke")

jun.17 mai.17 apr.17
Ap 140000 157000 105000
Sp 14000 23000 9000
SV 16000 19000 15000
Ap+Sp+SV 170000 199000 129000
Frp 56000 83000 79000
H 91000 114000 129000
KrF 36000 21000 30000
V 36000 34000 25000
Frp+H+KrF+V 219000 252000 263000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap