Poll of polls

Høyre overtar Horten

Publisert 19. mars 2011. Sist endret 19. mars 2011.

Kommunevalgmålingen for Horten fra Gjengangeren / Analysebyrået SMI 19. mars gir Høyre over 35 pst mot knapt 21 i 2007. Høyres Børre Jacobsen er dermed f.t. favoritt til å overta som ordfører etter Nils Henning Hontvedt (A).

SMIs målinger for Gjengangeren har tidligere vært foretatt med et forhåndsrekruttert utvalg, "Hortenstinget". Fra og med denne målingen i mars opplyser avisen at målingen er "tradisjonell", med "utelukkende" bruk av telefon, og med et "tilfeldig" utvalg. 400 velgere ble spurt i dagene 8-14 mars.

pollofpolls.no legger ikke inn målinger i vår nasjonale polls of polls der utvalget er forhåndsrekruttert. Mars-målingen for Horten vil derimot bli lagt inn. Gjengangeren og SMI skal ha honnør for en klargjørende fremstilling av hvordan målingen er gjennomført.

Sammenlignet med "Hortenstinget", gir denne undersøkelsen et minus for bl.a. Høyre og et pluss for bl.a. Ap. Dette er i samsvar med det normale om forskjellen mellom forhåndsrekrutterte og tilfeldige utvalg.

Se nærmere Gjengangeren 19. mars 2011 sidene 2, 4 og 5.

Horten 2007 - 2011

Analysebyrået SMI for Gjengangeren.

Gjg 6 sep 07 K 2007 F 2007 S 2009 Gjg des 10 Gjg jan 11 Gjg feb 11 Gjg mars 11
A 28,4 37 36,6 33,7 24 20,4 21,7 27
Sp 0 2,5 2,3 3,2 0,9 1,2 1,6 2,2
SV 8,1 4,9 5,5 6,5 4 4,7 4,4 7
R 6,2 6,4 6,3 0,6 5,7 4,1 4,7 1,5
Frp 21 19,1 20,5 27,2 13 14,1 10,4 12,8
H 30,5 20,7 19,3 19,6 39,9 40 41,1 35,2
KrF 2,1 3,5 4 4,7 0,7 2,1 2,6 4,1
V 2,7 2,7 2,7 3 2,5 3 2,6 5,3
Felleslista for helse og omsorg 1,4 2,4
Verdipolitisk parti 9,2 10,4 10,9 4,9
A+Sp+SV+R 42,7 50,8 50,7 44 28,9 26,3 32,4 37,7
F+H+K+V 56,3 46 46,5 54,5 56,1 59,2 56,7 57,4

Gjg = Gjengangeren / Analysebyrået SMI. Spm om stemmegivning hvis kommunestyrevalg i morgen.
I K-2007 leverte Horten 11.485 stemmer - 11% av stemmene i Vestfold.
Merk målingene til og med februar 2011: Forhåndsrekruttert utvalg, "Hortenstinget". Fra og med mars 2011 tilfeldig uttrukket.

Maktskifte i Horten bystyre?

41 representanter. Ordfører 2007-2011: Nils Henning Hontvedt (A).

K 2007 Gjg mars 2011
A 15 11
Sp 1 1
SV 2 3
R 3 0
A+Sp+SV+R 21 15
Frp 8 5
H 9 15
KrF 1 2
V 1 2
F+H+K+V 19 24
Felleslista for helse og omsorg 1
Verdipolitisk parti 2

Gjg mars 2011 = Gjengangeren / Analysebyrået SMI 19. mars 2011.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner