Poll of polls

82 stemmer fra rødgrønt i S-Trøndelag

Publisert 19. mars 2011. Sist endret 19. mars 2011.

Fylkestingsvalget i Sør-Trøndelag blir en thriller, i likhet med Trondheim. Fylkestingsmåling fra Adresseavisen / Respons i dag:

1) Målingen gir et hårfint maktskifte og borgerlig flertall med 19 mot 18 rødgrønne representanter i Sør-Trøndelag fylkesting.

2) Forutsatt samme antall godkjente stemmer i Sør-Trøndelag i F-2011 som i F-2007: Hvis (1) SV øker med 82 stemmer, eller (2) Venstre faller med 172 stemmer, vil de rødgrønne beholde flertallet og fylkesordføreren.

3) Fylkestingsmålingen i Sør-Trøndelag mars 2011 fra Adressa / Respons har en del likheter med målingen juni 2010 fra samme avis og byrå. Vi ser også i Trondheim enkelte likheter mellom juni-målingen og mars-målingen. September 2010 var en spesielt vanskelig periode for regjeringspartiene. Det er derfor mulig at tallene fra september er mindre dekkende for partienes nivåer enn tallene fra juni 2010 og mars 2011.

4) Sammenlignet med F-2007, er Høyre vinneren også i Sør-Trøndelag med et nivå som omregnet til landstendens gir knapt 27 (18,8 for Høyre i F-2007).

Se nærmere Adresseavisen 19. mars 2011 side 7.

Sør-Trøndelag 2007 - 2011

F-2007 S-2009 Adressa 18 .juni 2010 Adressa 11. sep 2010 Adressa 19. mars 2011
A 41,2 41 33,9 32,1 36,7
Sp 8,9 7,3 6,8 6,3 6,2
SV 7,3 7,9 8,7 6,1 6,6
R 2,3 1,3 1,8 1,9 1,7
A+Sp+SV+R 59,7 57,5 51,2 46,4 51,2
Frp 14,3 19,6 18,1 22 18,9
H 14,1 13,9 20,4 24 20
KrF 4,5 3,8 4,9 3,2 4,7
V 3,8 3,6 3,5 4 4,1
F+H+K+V 36,7 40,9 46,9 53,2 47,7

Sør-Trøndelag leverte 123.103 godkjente stemmer F-2007 = 5,9 pst av 2.076.013 stemmer nasjonalt.
Adressa = Fylkestingsmålinger Adresseavisen / Respons.

Maktskifte i Sør-Trøndelag fylkesting?

37 representanter.

F-2007 Adressa 18 .juni 2010 Adressa 11. sep 2010 Adressa 19. mars 2011
A 16 13 12 14
Sp 3 3 2 2
SV 3 3 2 2
R 1 0 1 0
A+Sp+SV+R 23 19 17 18
Frp 6 7 8 7
H 5 8 9 8
KrF 2 2 1 2
V 1 1 2 2
F+H+K+V 14 18 20 19

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner