Poll of polls

Respons: Frp mobiliserer

Publisert 13. mai 2017. Sist endret 13. mai 2017.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp..
OEEV
Ap30,90,44,6
H23,90,33,5
Frp16,12,94,5
SV3,8-1,6-3,8
Sp11,4-0,1-2,1
KrF4,4-1,30,6
V3,4-0,2-1,2
MDG2,60,0-1,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Respons for Aftenposten – publisert 11. mai 2017.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved avdelingsleder Østrem, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Nydalen-partiene har flertall (85-84), for første gang siden Opinions måling for ANB i mars.

2) Arbeiderpartiets snitt lojalitet primo mai er 70 (på målingene vektet mot 2013).

3) Gitt en slik (ikke imponerende) lojalitet fire måneder før valget, er Støres flertall sårbart hvis Fremskrittspartiet og/eller Høyre øker egen lojalitet.

4) Det var dette som skjedde hos Respons. Frp løftet sin lojalitet til 75. Partiets snitt lojalitet hos Respons fra september 2016 til mai 2017 er 64.

5) Lojalitetsveksten brakte Frp til et barometertall på 16,1 (16,3 i 2013).

Respons for Aftenposten og Adresseavisen / Bergens Tidende – lojalitet

Alle bakgrunnstall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlige feilkilder ved bakgrunnstall.

sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17
R 72 86 69 78 87 81 77 78 74
SV 59 54 69 71 61 60 59 68 65
Ap 83 77 80 79 85 75 70 67 70
Sp 89 72 76 78 85 81 79 83 89
V 56 48 68 48 52 43 44 44 38
KrF 73 64 63 66 71 61 80 71 69
H 77 66 70 73 66 65 67 64 65
Frp 71 58 56 69 74 60 54 60 75
MDG 68 59 44 71 46 57 59 35 57

Respons for Aftenp og Adressa / BT – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17
Ap til H 7000 21000 14000 11000 11000 3000 27000 16000 46000
H til Ap 48000 75000 61000 55000 61000 43000 52000 65000 98000
H til Frp 17000 19000 43000 21000 37000 32000 34000 20000 43000
Frp til H 53000 59000 46000 39000 51000 52000 43000 51000 43000
Ap til Frp 8000 20000 3000 10000 7000 4000 11000 11000 10000
Frp til Ap 7000 37000 20000 52000 6000 51000 21000 16000 13000
H til V 11000 17000 7000 16000 17000 14000 6000 5000 7000
V til H 13000 10000 8000 11000 16000 11000 11000 8000 13000
Ap til V 4000 13000 18000 11000 4000 4000 12000 3000 10000
V til Ap 20000 19000 6000 27000 18000 20000 26000 22000 16000
SV til Ap 15000 23000 3000 8000 20000 13000 13000 19000 7000
Ap til SV 19000 16000 20000 17000 8000 24000 11000 22000 14000
SV til MDG 3000 5000 10000 4000 3000 2000 5000 2000 2000
MDG til SV 0 0 0 3000 3000 4000 0 3000 3000
Ap til MDG 13000 3000 3000 0 7000 3000 12000 7000 9000
MDG til Ap 14000 8000 11000 6000 11000 18000 15000 17000 8000
H til MDG 3000 8000 4000 0 3000 3000 2000 2000 0
MDG til H 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000
V til MDG 2000 4000 3000 0 0 3000 3000 5000 7000
MDG til V 8000 5000 16000 3000 0 0 0 0 0
Ap til KrF 8000 4000 4000 9000 5000 3000 0 7000 4000
KrF til Ap 0 2000 9000 4000 0 3000 3000 6000 3000
Ap til Sp 10000 18000 13000 29000 15000 16000 53000 66000 84000
Sp til Ap 6000 14000 3000 10000 5000 5000 3000 0 9000
H til KrF 8000 3000 4000 7000 7000 0 4000 3000 0
KrF til H 11000 5000 7000 11000 12000 8000 3000 0 9000
Frp til KrF 0 5000 6000 0 0 0 0 11000 6000
KrF til Frp 12000 7000 3000 6000 3000 10000 0 6000 10000
H til Sp 8000 16000 11000 16000 22000 35000 39000 20000
Sp til H 3000 0 0 0 0 0 0 0
Frp til Sp 0 24000 38000 21000 37000
Sp til Frp 2000 6000 0 0 0

Respons for Aftenp og Adressa / BT – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

Tabellen omfatter (i) aktiviserte hjemmesittere fra 2013, (ii) fra 2017 fire årskull førstegangsvelgere, (iii) andre som har fått stemmerett etter 2013.

sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17
SV 1 5 4 4 0 6 8 7 3
Ap 40 39 38 34 38 36 35 27 38
Sp 2 8 8 5 7 11 9 10 8
V 8 8 7 10 6 5 3 6 8
KrF 5 1 8 0 5 5 3 2 1
H 14 15 18 26 19 26 22 23 25
Frp 15 14 11 10 13 9 3 11 7
MDG 10 7 3 1 7 0 7 5 3

Respons for Aftenp og Adressa / BT – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17
SV 20 9 2 8 15 14 13 6 15
Ap 8 11 11 11 7 17 14 17 9
Sp 4 8 12 9 8 10 12 18 3
V 14 21 21 20 24 29 15 20 24
KrF 6 20 13 9 13 23 12 14 15
H 10 17 11 12 14 19 14 17 12
Frp 14 15 22 6 14 12 21 16 2
MDG 4 22 7 9 13 11 17 29 7

Respons for Aftenp og Adressa / BT – Ap's netto bytteforhold mot Frp og H

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

Ap vs Frp Ap vs H
sep.15 30000 44000
okt.15 2000 57000
nov.15 2000 26000
des.15 8000 19000
jan.16 -6000 21000
feb.16 -10000 12000
mar.16 -1000 11000
apr.16 -12000 32000
mai.16 5000 24000
jun.16 13000 -2000
aug.16 16000 35000
sep.16 -1000 41000
okt.16 17000 54000
nov.16 17000 47000
des.16 42000 44000
jan.17 -1000 50000
feb.17 47000 40000
mar.17 10000 25000
apr.17 5000 49000
mai.17 3000 52000

Respons for Aftenp og Adressa / BT – svarprosent

mai.17 78
apr.17 75
mar.17 75
feb.17 73
jan.17 78
des.16 79
nov.16 77
sep.16 81
aug.16 72
jun.16 79
mai.16 77
apr.16 78
mar.16 80
feb.16 78
jan.16 81

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp