Poll of polls

Norfakta: Demobilisering

Publisert 6. mai 2017. Sist endret 6. mai 2017.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap33,71,57,4
H23,90,13,5
Frp13,0-1,31,4
SV3,7-0,1-3,9
Sp11,00,3-2,5
KrF5,01,21,2
V3,2-0,4-1,4
MDG2,90,1-1,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 6. mai 2017.

Vi retter en hjertelig takk til Klassekampen, ved nyhetssjef Kallset, for avisens generøsitet med å gi innsyn i Norfaktas bakgrunnstall.

1) Matrisen har en uvanlig kombinasjon:

(i) Partiene har lav lojalitet, som kan tyde på demobilisering. Av stortingspartiene er det bare Senterpartiet som har lojalitet over 70. Sp har lojalitet 77, som ikke er høyt for Sp i år.

(ii) Flere velgere som ikke stemte i 2013 er aktivisert, sammenlignet med det normale. Dette er særlig hjemmesittere fra 2013, pluss fire årskull førstegangsvelgere.

(iii) Dette betyr at hjemmesitterne fra 2013 (og andre som ikke stemte i 2013) veier noe tyngre på denne målingen enn det som er vanlig.

2) Barometertallene gir 89 mandater for opposisjonen mot 80 for Nydalen-partiene.

3) Tas hjemmesitterne fra 2013 og andre som ikke stemte for fire år siden ut av matrisen, fordeles mandatene med 86 for opposisjonen og 83 for Nydalen. Vi takker TV2s valgekspert Terje Sørensen for denne beregningen.

4) Hovedårsaken er at Arbeiderpartiet scorer iflg Norfakta bedre blant hjemmesitterne (og andre som ikke stemte i 2013) enn blant de øvrige respondentene. Tas hjemmesitterne m.fl. bort, "rammes" derfor Ap mest.

5) Barometertallene som Nationen og Klassekampen har publisert, gir uttrykk for Norfaktas beste skjønn basert på respondentenes svar. Når vi tar bort hjemmesitterne, er det utelukkende for å illustrere hvilken betydning denne (ofte troløse) gruppen kan ha. Det er av særlig interesse på denne målingen fordi hjemmesitterne denne gang betyr relativt sett mer enn det normale.

6) Verken Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet eller Høyre kan være tilfreds med lojaliteten som iflg Norfakta er 67, 61 og 62. Disse (lave) nivåene viser at Stortingets tre største partier har én altoverskyggende oppgave: Å mobilisere egne 2013-velgere.

7) Råtallene er "normale", i betydningen at avvikene fra barometertallene er forholdsvis små. Unntaket er SV og Venstre, som begge har uvanlig lave råtall – hhv 3,0 (SV) og 2,9 (V). Både SV og V er vektet opp. Det vanlige er at disse partiene vektes ned.

Norfakta for Nationen og Klassekampen – mai 2017 – måling vs uten hjemmesittere

U/hj.sittere = Målingen minus respondenter som "husker ikke" st.givn 2013, "stemte ikke" 2013 (hj.sittere 2013+fire årskull førsteg.velgere) og "vil ikke svare" på st.givn 2013.

Måling Mnd U/hj.sittere Mnd
Ap 33,7 64 32,62 61
Sp 11 21 11,03 21
SV 3,7 2 3,52 2
MDG 2,9 1 2,69 1
R 2,3 1 1,99 1
Ap+Sp+SV 48,4 87 47,17 84
Ap+Sp+SV+MDG+R 53,6 89 51,85 86
Frp 13 24 13,54 26
H 23,9 45 24,49 46
KrF 5 9 5,34 10
V 3,2 2 3,17 1
Frp+H 36,9 69 38,03 72
Frp+H+KrF+V 45,1 80 46,54 83

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Frp til Ap 19000 14000 19000 51000 37000 28000 14000 23000 14000 19000 23000 23000 37000 5000 14000
Ap til Frp 0 9000 9000 9000 0 9000 9000 9000 9000 9000 17000 17000 9000 9000 9000
Nto pluss Frp vs Ap -19000 -5000 -10000 -42000 -37000 19000 -5000 -14000 -5000 -10000 -6000 -6000 -28000 4000 -5000
H til Ap 53000 61000 61000 53000 106000 91000 46000 106000 30000 46000 53000 68000 68000 68000 30000
Ap til H 35000 26000 26000 17000 35000 17000 17000 35000 26000 17000 17000 17000 17000 9000 17000
Nto pluss Ap vs H 18000 35000 35000 36000 71000 74000 29000 71000 4000 29000 36000 51000 51000 59000 13000
H til Frp 23000 23000 23000 38000 38000 30000 38000 30000 38000 30000 38000 38000 61000 53000 53000
Frp til H 32000 65000 56000 32000 60000 28000 83000 37000 46000 65000 70000 32000 19000 56000 23000
Nto pluss H vs Frp 9000 42000 33000 -6000 22000 -2000 55000 7000 8000 35000 32000 -6000 -42000 3000 -30000
Nto pluss Ap vs Frp+H 37000 40000 45000 78000 108000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs MDG

Stemmer 2013: SV 116.021 – MDG 79.152

mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
SV til MDG 7000 5000 10000 7000 5000 0 2000 0 7000 0 2000 5000 6000 9000 8000
MDG til SV 3000 6000 6000 4000 10000 6000 9000 0 5000 0 0 0 3000 4000 0
Nto pluss MDG vs SV 4000 -1000 4000 3000 -5000 -6000 -7000 0 2000 0 2000 5000 3000 5000 8000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold V vs Ap

Stemmer 2013: V 148.275 – Ap 874.769

mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
V til Ap 28000 16000 18000 40000 18000 27000 24000 12000 18000 25000 12000 9000 13000 9000 16000
Ap til V 9000 0 9000 9000 9000 0 9000 0 9000 9000 17000 0 9000 9000 35000
Nto pluss V vs Ap -18000 -16000 -9000 -31000 -9000 -27000 -15000 -12000 -9000 -16000 5000 -9000 -4000 0 19000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold V vs Høyre

Stemmer 2013: V 148.275 – Ap 760.232

mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16
V til H 19000 7000 18000 19000 9000 10000
H til V 8000 0 8000 8000 15000 8000
Nto pluss H vs V 11000 7000 10000 11000 -6000 2000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs Ap

Stemmer 2013: R 30.751 – Ap 874.769

mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
R til Ap 1500 7000 0 3000 0 1000 7000 3000 5000 2000 0 3000 6000 0 0
Ap til R 9000 9000 0 0 9000 0 9000 9000 0 9000 9000 0 9000 0 9000
Nto pluss R vs Ap 7500 2000 0 -3000 9000 -1000 2000 6000 -5000 7000 9000 -3000 3000 0 9000

Senterpartiets bytteforhold – Norfakta for Nationen og Klassekampen

2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – Sp 155.357.

mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til Sp 44000 52000 26000 44000 17000 26000 9000 17000 9000 17000 35000 17000 9000 9000 9000
Sp til Ap 8000 5000 9000 11000 5000 16000 9000 20000 11000 12000 2000 14000 9000 3000 9000
Nto pluss Sp vs Ap 36000 47000 17000 33000 12000 10000 0 3000 2000 5000 33000 3000 0 6000 0
Frp til Sp 23000 0 14000 14000 5000 14000 9000 5000 5000 9000 19000 9000 9000 0 14000
Sp til Frp 5000 3000 3000 2000 3000 0 5000 3000 0 0 0 0 2000 3000 0
Nto pluss Sp vs Frp 18000 -3000 11000 12000 2000 14000 4000 2000 5000 9000 19000 9000 7000 -3000 14000
H til Sp 46000 46000 30000 30000 0 23000 8000 8000 8000 23000 8000 8000 8000 0 8000
Sp til H 0 0 9000 0 9000 0 0 0 3000 0 0 2000 0 5000 6000
Nto pluss Sp vs H 46000 46000 21000 30000 -9000 23000 8000 8000 5000 23000 8000 6000 8000 -5000 2000
Nto pluss Sp vs F+H 64000 43000 32000 42000 -7000
Nto pluss Ap vs F+H 37000 40000 45000 78000 108000
Nto pluss Ap+Sp vs F+H 101000 83000 77000 120000 101000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs SV

Stemmer 2013: R 30.751 – SV 116.021

mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
R til SV 0 0 0 3000 2000 2000 4000 3000 2000 3000 2000 0 0 0 0
SV til R 7000 7000 3000 10000 10000 10000 0 0 2000 0 9000 7000 5000 0 19000
Nto pluss R vs SV 7000 7000 3000 -7000 8000 8000 -4000 -3000 -1000 -3000 7000 7000 5000 0 19000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs Ap

Stemmer 2013: SV 116.021 – Ap 874.769

mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til SV 17000 26000 17000 26000 17000 17000 9000 9000 17000 17000 9000 26000 17000 9000 9000
SV til Ap 32000 24000 6000 29000 16000 15000 2000 13000 39000 31000 24000 17000 22000 39000 14000
Nto pluss Ap vs SV 15000 -2000 -11000 3000 -1000 -2000 -7000 4000 22000 14000 15000 -9000 5000 30000 5000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013

Norfakta deler opp i bl.a. "husker ikke", "stemte ikke". Tabellen her gjelder den største av disse kategoriene, "stemte ikke".

mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 39 28 40 38 43 42 46 48 40 46 26 24 39 30 32
Frp 5 14 10 6 2 10 8 10 8 6 24 9 24 18 14
H 21 24 19 30 36 17 17 27 20 21 13 24 9 18 29
Sp 7 10 12 8

Norfakta for Nationen og Klassekampen – lojalitet

mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 67 73 73 67 76 77 78 81 76 80 73 79 81 78 76
Frp 61 63 57 56 48 64 64 58 70 58 64 66 77 68 76
H 62 62 64 67 58 59 65 63 73 70 74 61 64 70 71
KrF 66 57 62 75 65 61 66 69 45 71 66 65 76 74 62
R 92 78 35 65 67 67 64 60 68 64 83 54 76 85 67
Sp 77 88 72 75 72 73 71 70 73 78 72 66 73 69 75
SV 36 43 60 39 54 65 71 72 42 59 55 66 54 37 60
V 35 47 37 37 50 30 55 58 35 48 50 63 56 69 60
MDG 49 45 35 49 43 44 41 56 58 61 77 56 37 59 54

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel "vet ikke"

Andel av egne 2013-velgere som er gjerdesittere

mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 18 12 15 18 12 11 12 9 14 8 13 10 10 13 11
Frp 18 17 13 14 20 13 11 15 11 16 7 17 5 16 9
H 15 17 16 13 17 18 16 13 12 13 11 17 12 11 13
KrF 13 19 20 14 8 12 17 18 27 23 18 9 9 3 15
R 3 0 16 15 13 15 0 0 0 3 6 17 4 0 9
Sp 15 6 13 14 12 12 18 8 14 8 21 20 10 19 6
SV 16 13 14 13 6 8 13 11 8 12 9 7 16 19 3
V 23 17 26 8 25 26 15 10 25 17 19 25 25 9 11
MDG 26 11 16 25 20 18 13 10 15 11 19 24 13 18 9

Norfakta for Nationen og Klassekampen – antall gjerdesittere ("vet ikke")

mai.17 apr.17
Ap 157000 105000
Sp 23000 9000
SV 19000 15000
Ap+Sp+SV 199000 129000
Frp 83000 79000
H 114000 129000
KrF 21000 30000
V 34000 25000
Frp+H+KrF+V 252000 263000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger