Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kan Erna vokse som Jens i 09 og 13?

Publisert 1. mai 2017. Sist endret 1. mai 2017.

Åtte nasjonale stortingsmålinger ble publisert i april 2017.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt mars 32,5 23,3 12,6 4,4 11,6 5,0 3,9 2,7 2,4 1,7
Snitt april 31,7 23,3 12,8 4,6 12,3 4,8 3,7 2,7 2,3 1,7
Endring -0,8 0,1 0,2 0,2 0,7 -0,3 -0,2 0,0 -0,1 0,0
Sterkeste 33,5 25,1 14,3 5,4 15,8 6,0 4,3 3,1 3,9 2,4
Svakeste 28,9 19,3 11,4 3,8 10,7 3,8 3,1 2,4 1,5 0,6
Sprik 4,6 5,8 2,9 1,6 5,1 2,2 1,2 0,7 2,4 1,8

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i mars og i april.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norstat / NRK 0,6 1,3 -2,1 0,3 0,4 0,5 -0,2 0,5 -0,5 -0,9 4/4-2017
Kantar / TV2 -3,6 0,5 -1,1 0,0 4,7 -1,5 -0,4 1,0 -0,8 0,5 6/4-2017
Respons / Aftenp / BT / Adressa -1,5 -1,2 1,8 0,8 0,8 0,3 -0,1 -0,9 -0,3 0,3 6/4-2017
Norfakta / Nat. / KK -2,2 -1,5 1,7 -0,4 1,8 -0,4 0,3 0,3 0,0 0,2 10/4-2017
InFact / VG -3,9 -1,5 1,8 0,6 2,5 1,1 -1,4 -0,1 0,7 0,1 13/4-2017
Opinion / ANB 1,0 -1,2 -1,2 -0,6 1,6 -1,3 0,5 0,3 0,5 0,2 19/4-2017
Ipsos / Dagbladet 2,6 -3,4 2,3 0,6 -2,3 -0,4 0,1 0,0 1,4 -1,0 28/4-2017
Sentio / DN -1,3 2,4 0,6 -0,1 0,8 -0,5 -0,8 -1,1 -0,8 0,6 29/4-2017
Snitt disse målingene -1,0 -0,6 0,5 0,2 1,3 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0

1) Blokkforskjellen mellom Nydalen (Frp+H+KrF+V) og Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) var iht snittet i april på 4,02 prosentpoeng. Se tabellene.

2) I 2009 og 2013 løftet daværende statsminister Jens Stoltenberg sin koalisjon med hhv 2,5 og 2,9 prosentpoeng fra april-snittet til valget.

3) En av årsakene til at regjeringspartier som regel vokser fra første halvår til et stortingsvalg er at regjeringspartier på dette tidspunktet normalt har flere gjerdesittere enn opposisjonen, og dermed et større potensiale for å mobilisere (som også i år).

3) Spørsmålet i 2017 er om statsminister Erna Solberg vil makte den samme veksten for summen av Nydalen-partiene som sin forgjenger klarte for summen av Ap+Sp+SV i 2009 og 2013. Gjør hun det, kan valgnatten bli en neglebiter.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
April 2017 58 89 98 90 92 1 1 43 67 76 69 54 78 45
Mars 2017 60 90 99 91 93 1 1 43 66 75 68 54 77 45
Februar 2017 61 87 96 88 90 1 1 43 69 78 71 54 80 45
Januar 2017 62 83 92 85 92 1 1 41 68 77 75 57 84 48
Desember 2016 64 84 92 84 91 1 1 41 68 76 75 56 83 48
November 2016 65 86 95 87 95 1 1 42 64 73 72 59 81 50
Oktober 2016 67 81 89 87 95 1 1 45 70 78 78 61 86 53
September 2016 61 80 88 81 89 1 1 44 71 79 79 60 87 52
August 2016 65 79 88 86 93 1 1 45 72 81 79 61 88 52
Juli 2016 57 77 86 79 87 1 1 46 73 82 81 63 90 54
Juni 2016 62 81 90 82 89 1 2 41 69 78 76 57 85 48
Mai 2016 60 79 88 81 89 1 1 43 71 80 79 60 88 51
April 2016 60 78 87 80 88 1 1 43 72 81 80 60 89 51
Mars 2016 60 73 82 80 88 1 1 46 77 86 85 63 94 54
Februar 2016 60 77 86 79 86 1 2 43 73 82 80 59 89 50
Januar 2016 59 77 86 79 87 1 2 43 72 81 80 60 89 51
Desember 2015 63 74 83 82 89 1 8 39 70 79 77 55 86 46
November 2015 63 76 85 83 91 1 7 39 68 77 76 56 85 47
Oktober 2015 66 85 94 87 95 1 7 39 59 68 67 56 76 47
September 2015 65 82 91 84 93 0 8 40 61 70 70 58 79 49
August 2015 67 79 88 86 94 1 8 42 64 73 72 59 81 50
Juli 2015 71 86 94 87 94 1 6 38 61 69 68 53 76 45
Juni 2015 74 85 94 93 100 1 7 39 60 69 67 55 76 46
Mai 2015 71 82 91 90 98 1 7 41 62 71 70 58 79 49
April 2015 75 86 96 95 104 0 3 41 61 71 70 60 80 50
Mars 2015 78 89 99 98 106 1 1 41 60 70 68 59 78 49
Februar 2015 78 90 100 98 106 1 2 38 58 68 66 56 76 46
Januar 2015 77 89 98 96 104 0 2 41 61 70 69 58 78 49
Desember 2014 77 88 98 96 105 0 2 40 60 70 69 59 79 49
November 2014 76 87 98 96 104 0 2 40 61 72 69 59 80 48
Oktober 2014 68 79 88 86 94 0 2 46 71 80 79 63 88 54
September 2014 64 75 84 82 91 0 2 48 74 83 83 66 92 57
August 2014 63 74 83 81 90 0 2 49 75 84 84 67 93 58
Juli 2014 66 77 85 84 94 1 2 49 71 79 81 67 89 59
Juni 2014 64 75 84 83 92 0 2 48 74 83 83 66 92 57
Mai 2014 61 77 86 79 88 0 2 46 72 81 81 64 90 55
April 2014 63 73 83 81 90 0 1 49 76 86 85 68 95 58
Mars 2014 63 74 83 81 90 0 1 49 76 85 85 67 94 58
Februar 2014 62 73 83 81 90 0 1 52 76 86 85 71 95 61
Januar 2014 61 71 81 79 88 0 1 53 78 88 87 72 97 62
Desember 2013 61 72 82 80 89 0 1 50 77 87 86 69 96 59
November 2013 57 73 83 76 85 0 1 49 76 86 85 68 95 58
Oktober 2013 58 73 82 75 85 0 1 49 76 85 86 68 95 59
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

4) I tillegg til blokkenes stemmeandel er sperregrensen en kilde til usikkerhet i årets valg.

5) Venstre har f.t. snitt under sperregrensen. Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti har begge månedssnitt på fire-tallet. Av disse har SV hatt en positiv kurve de tre siste månedene. KrF har hatt en svakt nedadgående tendens så langt i år.

6) SV hadde i april en måling under sperregrensen (Norfakta for Nat. og KK). KrF hadde to målinger under sperren (TNS for TV2 og Norfakta for Nat. og KK).

7) Ser vi bare på målingene som er vektet mot 2013 (alle unntatt InFact for VG), har SV og KrF samme snitt på 4,6. For KrF er dette minus fire promille fra mars.

8) Snittet av målingene vektet mot 2013 gir 91-78 i mandater i favør opposisjonen, det samme som snittet for alle målingene i april. Sperregrensens betydning vises hvis snittet av 2013-målingene endres til Venstre fire blank og SV 3,99. Det blir da 85 vs 84 i favør opposisjonen.

9) Se ny tabell om rullerende snitt for summen av Ap+Sp nederst.

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75
okt.14 39,17 70
nov.14 34,1 61
des.14 33,76 60
jan.15 33,96 61
feb.15 32,44 58
mar.15 33,18 60
apr.15 34,06 61
mai.15 35,96 63
jun.15 34,8 60
jul.15 35,5 60
aug.15 36,45 65
sep.15 35,51 60
okt.15 34,94 58
nov.15 38,23 68
des.15 39,5 71
jan.16 40,57 72
feb.16 41,07 73
mar.16 41,81 77
apr.16 40,1 72
mai.16 39,42 70
jun.16 39,2 68
jul.16 40,4 73
aug.16 39,18 72
sep.16 39,32 70
okt.16 38,02 70
nov.16 36,25 63
des.16 37,07 66
jan.17 37,34 65
feb.17 37,42 69
mar.17 35,84 66
apr.17 36,12 67

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02
okt.14 48,31 45,7 2,61
nov.14 44,73 49,35 -4,62
des.14 43,85 50,39 -6,54
jan.15 43,85 50,59 -6,74
feb.15 42,42 51,46 -9,04
mar.15 43,16 50,9 -7,74
apr.15 44,67 48,71 -4,04
mai.15 45,73 47,34 -1,61
jun.15 44,64 48,09 -3,45
jul.15 45,2 46,97 -1,77
aug.15 45,84 46,07 -0,23
sep.15 46,39 46,05 0,34
okt.15 45,71 47,18 -1,47
nov.15 47,4 45,15 2,25
des.15 48,59 43,65 4,94
jan.16 49,89 42,72 7,17
feb.16 50,55 42,61 7,94
mar.16 51,15 42,55 8,6
apr.16 49,87 44,12 5,75
mai.16 49,13 44,23 4,9
jun.16 48,51 44,73 3,78
jul.16 50,05 42,8 7,25
aug.16 48,01 45,78 2,23
sep.16 48,4 45,77 2,63
okt.16 46,83 47,13 -0,3
nov.16 45,93 47,6 -1,67
des.16 45,92 47,54 -1,62
jan.17 46,53 47,58 -1,05
feb.17 46,31 47,02 -0,71
mar.17 44,66 48,51 -3,85
apr.17 44,57 48,59 -4,02

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R) – mandater

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV+MDG+R
apr.17 78 91
mar.17 78 91
feb.17 81 88
jan.17 81 88
des.16 81 88
nov.16 80 89
okt.16 86 83
sep.16 85 84
aug.16 88 81
jul.16 90 79
jun.16 84 85
mai.16 87 82
apr.16 89 80
mar.16 94 75
feb.16 90 79
jan.16 89 80
des.15 87 82
nov.15 84 85
okt.15 75 94
sep.15 77 92
aug.15 82 87
jul.15 77 92
jun.15 77 92
mai.15 80 89
apr.15 80 89
mar.15 78 91
feb.15 77 92
jan.15 79 90
stv 2013 96 73

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53
okt.14 3,57 3,64
nov.14 3,87 3,53
des.14 3,75 3,53
jan.15 3,74 3,36
feb.15 3,91 3,64
mar.15 3,64 3,24
apr.15 3,64 3,99
mai.15 3,59 4,13
jun.15 3,47 4,44
jul.15 4,3 4,27
aug.15 3,98 4,74
sep.15 4,12 4,75
okt.15 4,21 4,21
nov.15 3,89 4,07
des.15 3,7 4,3
jan.16 4,04 3,97
feb.16 4,18 3,69
mar.16 3,88 3,24
apr.16 4,21 3,17
mai.16 4,04 3,09
jun.16 4,4 3,52
jul.16 4,15 2,8
aug.16 3,81 3,1
sep.16 4,07 2,74
okt.16 3,83 2,64
nov.16 4,3 2,89
des.16 4,31 2,82
jan.17 4,31 2,46
feb.17 4,14 2,83
mar.17 4,44 2,7
apr.17 4,61 2,69

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2
R 71 70 72 57 77 69 78 74 59 67 78 82 78
SV 69 62 59 64 58 62 58 57 59 61 65 60 68
Ap 89 87 87 88 85 80 80 76 79 83 79 77 67
Sp 77 68 73 76 74 82 76 76 75 85 75 82 83
V 71 63 57 56 55 60 58 61 55 57 55 47 44
KrF 85 77 74 77 74 73 74 71 76 73 64 71 71
H 84 78 68 64 72 71 70 71 73 74 70 66 64
Frp 73 75 58 54 61 65 77 76 72 70 61 63 60
MDG 67 72 76 66 76 67 62 67 69 65 58 54 35

Bondevik I – Sp+KrF+V

pp mnd
apr.17 20,7 34
mar.17 20,2 33
feb.17 18,7 30
jan.17 17 30
des.16 16 27
nov.16 16,7 29
okt.16 15,5 28
sep.16 16,2 27
aug.16 15,4 29
jul.16 17 30
jun.16 15,5 27
mai.16 16,3 29
apr.16 15,9 28
mar.16 15,5 28
feb.16 15 27
jan.16 15,2 26
des.15 15,1 27
nov.15 15,3 27
okt.15 17,3 28
sep.15 17,2 27
aug.15 15,2 27
jul.15 14,8 25
jun.15 15,6 27
mai.15 15,6 27
apr.15 16,2 29
mar.15 15,8 29
feb.15 15,7 29
jan.15 15,3 28

Blokkene 2001–2017

Ap+Sp+SV Frp+H+KrF+V
Stv 01 42,4 52,1
Stv 05 48 48,9
Stv 09 47,8 49,5
Stv 13 40,4 53,9
apr.17 48,6 44,6

Sum regjeringspartier fra april i stortingsvalgår til valget

2009 og 2013: Sum Ap+Sp+SV

april valget
2009 45,3 47,8
2013 37,5 40,4

Sum Ap+Sp – rullerende snitt iht ni månedlige landsmålinger

29.apr 44,10
28.apr 44,15
19.apr 44,12
13.apr 43,83
10.apr 43,99
06.apr 44,03
06.apr 44,11
04.apr 43,99
31.mar 44,03
30.mar 43,73
23.mar 43,55
21.mar 43,38
16.mar 42,87
11.mar 43,30
10.mar 43,32
09.mar 42,94
09.mar 43,08
09.mar 42,84
02.mar 42,78
24.feb 42,88
23.feb 42,91
16.feb 43,29
11.feb 43,20
10.feb 43,26
08.feb 43,09
08.feb 42,87
06.feb 42,93

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger