Poll of polls

Kan Erna vokse som Jens i 09 og 13?

Publisert 1. mai 2017. Sist endret 1. mai 2017.

Åtte nasjonale stortingsmålinger ble publisert i april 2017.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt mars 32,5 23,3 12,6 4,4 11,6 5,0 3,9 2,7 2,4 1,7
Snitt april 31,7 23,3 12,8 4,6 12,3 4,8 3,7 2,7 2,3 1,7
Endring -0,8 0,1 0,2 0,2 0,7 -0,3 -0,2 0,0 -0,1 0,0
Sterkeste 33,5 25,1 14,3 5,4 15,8 6,0 4,3 3,1 3,9 2,4
Svakeste 28,9 19,3 11,4 3,8 10,7 3,8 3,1 2,4 1,5 0,6
Sprik 4,6 5,8 2,9 1,6 5,1 2,2 1,2 0,7 2,4 1,8

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i mars og i april.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norstat / NRK 0,6 1,3 -2,1 0,3 0,4 0,5 -0,2 0,5 -0,5 -0,9 4/4-2017
Verian / TV2 -3,6 0,5 -1,1 0,0 4,7 -1,5 -0,4 1,0 -0,8 0,5 6/4-2017
Respons / Aftenp / BT / Adressa -1,5 -1,2 1,8 0,8 0,8 0,3 -0,1 -0,9 -0,3 0,3 6/4-2017
Norfakta / Nat. / KK -2,2 -1,5 1,7 -0,4 1,8 -0,4 0,3 0,3 0,0 0,2 10/4-2017
InFact / VG -3,9 -1,5 1,8 0,6 2,5 1,1 -1,4 -0,1 0,7 0,1 13/4-2017
Opinion / ANB 1,0 -1,2 -1,2 -0,6 1,6 -1,3 0,5 0,3 0,5 0,2 19/4-2017
Ipsos / Dagbladet 2,6 -3,4 2,3 0,6 -2,3 -0,4 0,1 0,0 1,4 -1,0 28/4-2017
Sentio / DN -1,3 2,4 0,6 -0,1 0,8 -0,5 -0,8 -1,1 -0,8 0,6 29/4-2017
Snitt disse målingene -1,0 -0,6 0,5 0,2 1,3 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0

1) Blokkforskjellen mellom Nydalen (Frp+H+KrF+V) og Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) var iht snittet i april på 4,02 prosentpoeng. Se tabellene.

2) I 2009 og 2013 løftet daværende statsminister Jens Stoltenberg sin koalisjon med hhv 2,5 og 2,9 prosentpoeng fra april-snittet til valget.

3) En av årsakene til at regjeringspartier som regel vokser fra første halvår til et stortingsvalg er at regjeringspartier på dette tidspunktet normalt har flere gjerdesittere enn opposisjonen, og dermed et større potensiale for å mobilisere (som også i år).

3) Spørsmålet i 2017 er om statsminister Erna Solberg vil makte den samme veksten for summen av Nydalen-partiene som sin forgjenger klarte for summen av Ap+Sp+SV i 2009 og 2013. Gjør hun det, kan valgnatten bli en neglebiter.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
April 2017 58 89 98 90 93 1 1 43 66 75 69 55 78 46
Mars 2017 60 89 98 90 93 1 1 43 66 75 69 55 78 46
Februar 2017 60 86 95 87 90 1 1 43 69 78 72 55 81 46
Januar 2017 65 86 95 88 95 1 1 41 65 74 72 57 81 48
Desember 2016 67 87 95 87 94 0 1 41 66 74 73 56 81 48
November 2016 68 87 96 89 97 1 1 41 63 72 71 58 80 49
Oktober 2016 68 82 90 88 96 0 1 45 70 78 78 61 86 53
September 2016 65 84 92 85 92 0 1 44 69 77 76 59 84 51
August 2016 66 80 89 87 94 0 2 45 71 80 78 61 87 52
Juli 2016 57 77 86 79 87 1 1 46 73 82 81 63 90 54
Juni 2016 64 82 91 84 91 0 3 40 68 77 75 56 84 47
Mai 2016 63 81 90 83 91 1 2 41 68 77 76 58 85 49
April 2016 63 80 89 82 90 0 2 41 70 79 78 58 87 49
Mars 2016 60 73 82 80 88 1 2 45 76 85 84 62 93 53
Februar 2016 63 80 89 82 89 1 3 40 69 78 76 56 85 47
Januar 2016 63 80 88 81 89 0 3 41 70 78 78 57 86 49
Desember 2015 63 75 84 82 89 1 8 38 69 78 76 54 85 45
November 2015 64 77 86 84 91 1 7 39 68 77 75 55 84 46
Oktober 2015 69 87 96 89 97 0 7 38 58 67 66 55 75 46
September 2015 70 87 96 89 97 0 7 39 58 67 66 56 75 47
August 2015 71 83 91 89 97 0 8 41 62 70 70 57 78 49
Juli 2015 73 88 96 89 96 0 7 39 59 67 66 54 74 46
Juni 2015 74 85 94 93 101 0 7 39 60 69 68 56 77 47
Mai 2015 73 84 93 92 100 0 7 41 61 70 69 58 78 49
April 2015 75 86 96 95 104 0 3 41 61 71 70 60 80 50
Mars 2015 77 89 99 98 106 0 2 41 60 70 68 59 78 49
Februar 2015 77 89 99 97 106 0 3 38 58 68 67 57 77 47
Januar 2015 77 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
Desember 2014 78 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
November 2014 76 87 98 96 104 0 3 40 60 71 68 59 79 48
Oktober 2014 72 83 91 89 97 0 3 44 67 75 75 60 83 52
September 2014 66 76 85 84 93 0 3 47 72 81 81 65 90 56
August 2014 66 77 86 84 92 0 3 47 72 81 80 64 89 55
Juli 2014 70 80 88 87 96 0 3 47 69 77 78 64 86 56
Juni 2014 67 77 86 85 94 0 3 46 71 80 80 64 89 55
Mai 2014 64 79 88 81 90 0 3 46 69 78 78 64 87 55
April 2014 65 75 85 83 92 0 1 49 74 84 83 68 93 58
Mars 2014 65 76 85 83 92 0 2 48 73 82 82 66 91 57
Februar 2014 63 74 83 81 90 0 2 51 75 84 84 69 93 60
Januar 2014 63 73 83 81 89 0 2 52 76 86 84 70 94 60
Desember 2013 64 74 84 82 91 0 1 50 75 85 84 69 94 59
November 2013 61 75 84 78 87 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Oktober 2013 61 75 84 77 86 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

4) I tillegg til blokkenes stemmeandel er sperregrensen en kilde til usikkerhet i årets valg.

5) Venstre har f.t. snitt under sperregrensen. Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti har begge månedssnitt på fire-tallet. Av disse har SV hatt en positiv kurve de tre siste månedene. KrF har hatt en svakt nedadgående tendens så langt i år.

6) SV hadde i april en måling under sperregrensen (Norfakta for Nat. og KK). KrF hadde to målinger under sperren (TNS for TV2 og Norfakta for Nat. og KK).

7) Ser vi bare på målingene som er vektet mot 2013 (alle unntatt InFact for VG), har SV og KrF samme snitt på 4,6. For KrF er dette minus fire promille fra mars.

8) Snittet av målingene vektet mot 2013 gir 91-78 i mandater i favør opposisjonen, det samme som snittet for alle målingene i april. Sperregrensens betydning vises hvis snittet av 2013-målingene endres til Venstre fire blank og SV 3,99. Det blir da 85 vs 84 i favør opposisjonen.

9) Se ny tabell om rullerende snitt for summen av Ap+Sp nederst.

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75
okt.14 39,17 70
nov.14 34,1 61
des.14 33,76 60
jan.15 33,96 61
feb.15 32,44 58
mar.15 33,18 60
apr.15 34,06 61
mai.15 35,96 63
jun.15 34,8 60
jul.15 35,5 60
aug.15 36,45 65
sep.15 35,51 60
okt.15 34,94 58
nov.15 38,23 68
des.15 39,5 71
jan.16 40,57 72
feb.16 41,07 73
mar.16 41,81 77
apr.16 40,1 72
mai.16 39,42 70
jun.16 39,2 68
jul.16 40,4 73
aug.16 39,18 72
sep.16 39,32 70
okt.16 38,02 70
nov.16 36,25 63
des.16 37,07 66
jan.17 37,34 65
feb.17 37,42 69
mar.17 35,84 66
apr.17 36,12 67

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02
okt.14 48,31 45,7 2,61
nov.14 44,73 49,35 -4,62
des.14 43,85 50,39 -6,54
jan.15 43,85 50,59 -6,74
feb.15 42,42 51,46 -9,04
mar.15 43,16 50,9 -7,74
apr.15 44,67 48,71 -4,04
mai.15 45,73 47,34 -1,61
jun.15 44,64 48,09 -3,45
jul.15 45,2 46,97 -1,77
aug.15 45,84 46,07 -0,23
sep.15 46,39 46,05 0,34
okt.15 45,71 47,18 -1,47
nov.15 47,4 45,15 2,25
des.15 48,59 43,65 4,94
jan.16 49,89 42,72 7,17
feb.16 50,55 42,61 7,94
mar.16 51,15 42,55 8,6
apr.16 49,87 44,12 5,75
mai.16 49,13 44,23 4,9
jun.16 48,51 44,73 3,78
jul.16 50,05 42,8 7,25
aug.16 48,01 45,78 2,23
sep.16 48,4 45,77 2,63
okt.16 46,83 47,13 -0,3
nov.16 45,93 47,6 -1,67
des.16 45,92 47,54 -1,62
jan.17 46,53 47,58 -1,05
feb.17 46,31 47,02 -0,71
mar.17 44,66 48,51 -3,85
apr.17 44,57 48,59 -4,02

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R) – mandater

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV+MDG+R
apr.17 78 91
mar.17 78 91
feb.17 81 88
jan.17 81 88
des.16 81 88
nov.16 80 89
okt.16 86 83
sep.16 85 84
aug.16 88 81
jul.16 90 79
jun.16 84 85
mai.16 87 82
apr.16 89 80
mar.16 94 75
feb.16 90 79
jan.16 89 80
des.15 87 82
nov.15 84 85
okt.15 75 94
sep.15 77 92
aug.15 82 87
jul.15 77 92
jun.15 77 92
mai.15 80 89
apr.15 80 89
mar.15 78 91
feb.15 77 92
jan.15 79 90
stv 2013 96 73

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53
okt.14 3,57 3,64
nov.14 3,87 3,53
des.14 3,75 3,53
jan.15 3,74 3,36
feb.15 3,91 3,64
mar.15 3,64 3,24
apr.15 3,64 3,99
mai.15 3,59 4,13
jun.15 3,47 4,44
jul.15 4,3 4,27
aug.15 3,98 4,74
sep.15 4,12 4,75
okt.15 4,21 4,21
nov.15 3,89 4,07
des.15 3,7 4,3
jan.16 4,04 3,97
feb.16 4,18 3,69
mar.16 3,88 3,24
apr.16 4,21 3,17
mai.16 4,04 3,09
jun.16 4,4 3,52
jul.16 4,15 2,8
aug.16 3,81 3,1
sep.16 4,07 2,74
okt.16 3,83 2,64
nov.16 4,3 2,89
des.16 4,31 2,82
jan.17 4,31 2,46
feb.17 4,14 2,83
mar.17 4,44 2,7
apr.17 4,61 2,69

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2
R 71 70 72 57 77 69 78 74 59 67 78 82 78
SV 69 62 59 64 58 62 58 57 59 61 65 60 68
Ap 89 87 87 88 85 80 80 76 79 83 79 77 67
Sp 77 68 73 76 74 82 76 76 75 85 75 82 83
V 71 63 57 56 55 60 58 61 55 57 55 47 44
KrF 85 77 74 77 74 73 74 71 76 73 64 71 71
H 84 78 68 64 72 71 70 71 73 74 70 66 64
Frp 73 75 58 54 61 65 77 76 72 70 61 63 60
MDG 67 72 76 66 76 67 62 67 69 65 58 54 35

Bondevik I – Sp+KrF+V

pp mnd
apr.17 20,7 34
mar.17 20,2 33
feb.17 18,7 30
jan.17 17 30
des.16 16 27
nov.16 16,7 29
okt.16 15,5 28
sep.16 16,2 27
aug.16 15,4 29
jul.16 17 30
jun.16 15,5 27
mai.16 16,3 29
apr.16 15,9 28
mar.16 15,5 28
feb.16 15 27
jan.16 15,2 26
des.15 15,1 27
nov.15 15,3 27
okt.15 17,3 28
sep.15 17,2 27
aug.15 15,2 27
jul.15 14,8 25
jun.15 15,6 27
mai.15 15,6 27
apr.15 16,2 29
mar.15 15,8 29
feb.15 15,7 29
jan.15 15,3 28

Blokkene 2001–2017

Ap+Sp+SV Frp+H+KrF+V
Stv 01 42,4 52,1
Stv 05 48 48,9
Stv 09 47,8 49,5
Stv 13 40,4 53,9
apr.17 48,6 44,6

Sum regjeringspartier fra april i stortingsvalgår til valget

2009 og 2013: Sum Ap+Sp+SV

april valget
2009 45,3 47,8
2013 37,5 40,4

Sum Ap+Sp – rullerende snitt iht ni månedlige landsmålinger

29.apr 44,10
28.apr 44,15
19.apr 44,12
13.apr 43,83
10.apr 43,99
06.apr 44,03
06.apr 44,11
04.apr 43,99
31.mar 44,03
30.mar 43,73
23.mar 43,55
21.mar 43,38
16.mar 42,87
11.mar 43,30
10.mar 43,32
09.mar 42,94
09.mar 43,08
09.mar 42,84
02.mar 42,78
24.feb 42,88
23.feb 42,91
16.feb 43,29
11.feb 43,20
10.feb 43,26
08.feb 43,09
08.feb 42,87
06.feb 42,93

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger