Poll of polls

Hva er nivåene nord for Dovre?

Publisert 11. april 2017. Sist endret 11. april 2017.

1) Trøndelag måles av Respons for Adresseavisen (nord og sør) og Sentio for Trønder-Avisa (nord), begge vanlige telefonmålinger vektet mot stv 2013.

2) Nord-Norge måles f.t. av InFact for Amedia og NRK, senest Nordlys primo april, automatiske telefonoppringninger vektet mot kvlg 2015.

3) Skal vi få en antydning av nivåene i nord vektet mot 2013, må vi i mangel av fylkesmålinger se på respondentene i landsdelen på nasjonale målinger.

4) Respons (for Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende) leverer til oppdragsgiverne bl.a. svaret fra respondentene i summen av Trøndelag og Nord-Norge, der det hver måned er i snitt rundt 120 respondenter som avgir svar.

5) Tabellen angir snittet i firemåneders-perioder blant respondentene fra Respons i denne regionen (summen av Trøndelag og Nord-Norge). Kolonnen til høyre angir stemmeandeler i regionen i stv 2013.

6) Vi ser igjen flere av de nasjonale trendene i tabellen, men merk feilkildene og usikkerheten. Et snitt over fire måneder er ingen måling, men snarere er uttrykk for tendenser blant respondentene.

7) Vi retter en hjertelig takk til avdelingsleder Østrem i Aftenposten for innsyn i bakgrunnstallene fra Respons.

Trøndelag og Nord-Norge – Respons for Aftp, Adressa, Brg Tid

Snitt respondentene i regionen i firemåneders-perioder. Avrundet til nærmeste halve prosentpoeng.

apr–jan mars–des feb–nov stv 2013
R 2,5 3 3 1,2
SV 6 5,5 5 5,3
Ap 35 36,5 37,5 36,3
Sp 14 13 12,5 7,9
V 3,5 3 3 4,4
KrF 4,5 3,5 3 3,7
H 17 15,5 16 20,7
Frp 12 15 15 16,1
MDG 4 3,5 2 2,4
Andre 2,5 2,5 2 1,9
Respondenter 474 446 483 511081

Johan Giertsen

Del på Facebook