Poll of polls

NRK: 292' brgl på gjerdet – 177' rødgrønne

Publisert 9. april 2017. Sist endret 9. april 2017.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap33,40,67,1
H23,71,33,3
Frp12,3-2,10,7
SV4,70,3-2,9
Sp11,30,4-2,2
KrF5,10,51,3
V3,7-0,2-0,9
MDG2,60,5-1,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 932 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Norstat for NRK – publisert 4. april 2017.

Vi anbefaler kommentator Lars Nehru Sands grundige og instruktive analyse.

Vi retter en hjertelig takk til NRK, ved Lars Nehru Sand, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Matrisen viser at de fire Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) samlet har 292.000 gjerdesittere iflg Norstat (277.000 i mars). Det svarer til 19 pst av disse partienes 2013-velgere.

2) Rødgrønn side (Ap+Sp+SV+MDG+R) har iflg Norstat 177.000 gjerdesittere (149.000 i mars). Det svarer til 14 pst av disse fem partienes 2013-velgere.

3) SV har netto +7.000 mot Ap. Det er isolert sett ikke et høyt tall, men dette er SVs sterkeste bytteforhold mot Ap hos NRK/Norstat siden mai i fjor.

Norstat for NRK – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232. Overgangstall avrundet til nærmeste hele tusen.

apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Frp til Ap 18000 29000 12000 24000 10000 26000 26000 22000 12000 15000 13000 12000 7000
Ap til Frp 8000 6000 3000 6000 5000 6000 8000 12000 3000 17000 0 7000 22000
Nto pluss Frp -10000 -23000 -9000 -18000 -5000 -20000 -18000 -10000 -9000 2000 -13000 -5000 15000
H til Ap 36000 55000 18000 55000 73000 51000 21000 60000 33000 64000 38000 37000 43000
Ap til H 8000 8000 24000 16000 17000 21000 32000 19000 19000 15000 25000 21000 16000
Nto pluss Ap 28000 47000 -6000 39000 56000 30000 -11000 41000 14000 49000 13000 16000 28000
H til Frp 11000 41000 28000 36000 48000 28000 27500 19000 33000 35000 32000 15000 67000
Frp til H 31000 32000 27000 17000 22000 31000 15500 23000 28000 21000 6000 31000 30000
Nto pluss H 20000 -9000 -1000 -19000 -26000 3000 -12000 -4000 -5000 -14000 -26000 16000 -37000

Norstat for NRK – netto lekkasje fra Frp+H til Ap

apr.17 38000
mar.17 70000
feb.17 3000
jan.17 57000
des.16 61000
nov.16 50000
okt.16 7000
sep.16 51000
aug.16 23000
jun.16 47000
mai.16 0
apr.16 21000
mar.16 13000
feb.16 -3000
jan.16 19000
des.15 56000
nov.15 50000
feb.15 150000
Snitt 2016 23000

Norstat for NRK – lojalitet

apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16
Ap 75 73 75 79 79 81 82 77 85 77 77 79 79 80
Frp 60 63 59 65 72 61 70 78 72 76 78 81 81 82
H 65 63 70 68 71 71 77 70 68 63 73 71 69 68
KrF 68 63 76 69 68 72 65 63 79 78 79 80 79 72
R 88 63 57 81 60 76 67 92 73 74 87 81 38 63
Sp 76 83 83 76 67 86 80 77 89 78 76 81 86 86
SV 67 67 50 76 71 77 66 66 73 61 71 68 63 55
V 35 46 45 47 37 44 59 47 46 45 53 48 50 41
MDG 64 38 62 55 39 39 73 69 64 42 58 65 61 72

Norstat for NRK – Arbeiderpartiet vs Venstre

2013: Ap 874.769 – V 148.275

apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16
Ap til V 9000 15000 0 8000 10000 16000 2500 14000 9000 7000 13000 11000 17000 3000
V til Ap 26000 26000 8000 21000 15000 19000 6000 17000 19000 14000 13000 19000 8000 17000
Netto pluss Ap 17000 11000 8000 13000 5000 3000 3500 3000 10000 7000 0 8000 -9000 14000

Norstat for NRK – Ap vs SV

2013: Ap 874.769 – SV 116.021

apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til SV 17000 10000 33000 4000 16000 3500 5000 0 3000 11000 26000 7000 17000
SV til Ap 10000 21000 31000 3000 13000 9000 25500 11000 10000 10000 5000 5000 6000
Netto pluss SV 7000 -11000 2000 1000 3000 -5500 -20500 -11000 -7000 1000 21000 2000 11000

Norstat for NRK – V vs H

2013: V 148.275 – H 760.232

apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
V til H 17000 9000 12000 14000 11000 8000 10000 13000
H til V 7000 0 7000 14000 11000 11000 11000 5000
Nto pluss H 10000 9000 3000 0 0 -3000 -1000 -8000

Norstat for NRK – gjerdesittere

Andel av 2013-velgerne

apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16
Ap 15 12 13 15 13 10 10 15 9 14
Frp 17 15 23 27 13 22 17 11 16 13
H 21 17 19 16 11 16 13 15 20 19
KrF 10 24 13 15 18 19 22 18 8 6
R 12 37 0 0 18 6 17 0 27 13
Sp 9 7 7 17 8 10 10 10 7 10
SV 20 10 4 10 8 9 7 19 10 22
V 26 23 29 24 25 20 23 25 25 25
MDG 9 11 25 13 22 30 3 5 23 30

Norstat for NRK – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte stv 2013

apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16
Ap 38 31 41 44 33 50 39 35 36
Frp 9 14 11 17 15 12 10 14 16
H 21 22 17 23 24 15 26 27 21
KrF 2 0 1 3 0 1 1 2 0
R 2 5 2 2 2 1 0 1 3
Sp 13 12 6 3 10 2 4 8 8
SV 4 4 9 3 7 8 5 3 6
V 6 4 5 2 10 5 2 7 3
MDG 3 3 4 2 0 3 11 3 6

Norstat for NRK – hvor er KrFs 2013-velgere?

KrF 158.475 stemmer stv 2013, overgangstallene avrundet til nærmeste fem hundre.

apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap 5500 0 5000 0 0 5500 0 10000 4000 5500 5000 7000 7500 0 5000
Frp 3500 5500 0 0 5000 5000 4000 0 0 12000 0 3000 8000 0 2500
H 0 3500 8500 18500 5000 0 10500 11000 10500 4500 6500 0 8500 10500 2500
KrF 108000 100000 120500 110000 108500 113500 102500 100000 124500 124000 125500 127500 124500 114500 123000
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 0
Sp 16000 11000 4000 0 7000 0 2000 6000 0 0 5500 0 3500 0 0
SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0
V 7000 0 0 0 4500 3500 4000 3500 0 0 0 0 0 4500 0
MDG 0 0 0 5500 0 0 0 0 4000 0 4500 0 0 0 0
Andre 3500 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 0
Ikke sikker 15000 38500 20500 24000 28500 30500 35500 28500 12000 9500 8000 21000 6500 29000 25000

Norstat for NRK – overganger til KrF fra Ap, Frp, H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

apr.17 mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Fra Ap 0 3500 11000 3500 0 3500 5000 2500 0 0 0 0 0 0
Fra Frp 13500 0 10000 0 0 0 7000 0 5000 0 0 0 0 0
Fra H 11500 8000 7000 3000 8000 0 0 0 0 0 2500 4500 10000 3000

Norstat for NRK – Senterpartiet vs Ap, Frp, H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232 – Sp 155.357

apr.17 mar.17 feb.17 jan.17
Sp til Ap 11500 10500 6500 0
Ap til Sp 36000 67000 29000 11000
Nto Ap til Sp 24500 56500 22500 11000
Sp til H 0 3000 0 0
H til Sp 27500 28500 15000 14000
Nto H til Sp 27500 25500 15000 14000
Sp til Frp 0 0 3000 5500
Frp til Sp 26500 14000 30000 0
Nto Frp til Sp 26500 14000 27000 5500

Antall "ikke sikker" – gjerdesittere

apr.17 mar.17
Ap 128500 107000
R 3500 11000
Sp 14500 11000
SV 23500 12000
MDG 7000 8000
Sum 177000 149000
Frp 80000 71000
H 158000 132000
KrF 15000 39000
V 39000 35000
Sum 292000 277000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger