Poll of polls

Vestlandet

Publisert 27. mars 2017. Sist endret 27. mars 2017.

1) Tabellen bygger på summen av fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal med partienes stemmeandeler i 2009 og 2013.

2) Kolonnen "S-2017" angir stemmeandeler i summen av disse fire fylkene, basert på (i) målinger i mars 2017 som er vektet mot stv 2013, og (ii) at fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2013.

3) Målingene er Respons for Bergens Tidende (Hordaland og Sogn og Fjordane), Respons for Adresseavisen, Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten (Møre og Romsdal), Sentio for Høyre (Rogaland).

4) Tabellen inneholder også fordelingen av de 39 distriktsmandatene i disse fire fylkene iht valget 2013 og målingene mars 2017.

5) Summen av målingene i disse fylkene som er vektet mot 2013, gir i hovedsak samme nasjonale tendens som landsmålingene og de øvrige fylkesmålingene som er vektet mot forrige stortingsvalg.

6) Basert på disse målingene, er det derfor vanskelig å se en særegen "vestlandseffekt" et halvt år før valget i år – kanskje med et unntak for Venstre, som synes å gjøre det relativt sett noe skarpere i vest enn i landet ellers.

7) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Vestlandet – mars 2017 – vektet mot stv 2013

Sum Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal. Kolonnen "S-2017" = Sum fylkene iht målinger mars 2017.

S-2009 S-2013 Mnd S-2017 Mnd Landstend Mnd
Ap 29,0 24,5 10 26,4 11 33,29 62
H 18,5 28,9 12 26,0 10 24,08 41
Frp 24,3 16,9 7 13,3 6 12,86 22
KrF 8,7 8,9 4 7,1 3 4,42 8
Sp 7,9 6,8 4 13,0 7 10,50 18
V 4,3 5,4 1 4,8 1 4,63 8
SV 4,9 3,8 1 4,1 1 4,45 8
MDG 0,3 2,4 2,3 2,66 1
R 1,3 0,7 1,3 2,15 1
Andre 0,8 1,8 1,9
Frp+H+KrF+V 45,99 79
Ap+Sp+SV 48,23 88

Disse fire fylkene leverte 731.491 stemmer i stv 2013 = 25,8 pst av 2.836.029 stemmer.

Johan Giertsen

Del på Facebook