Poll of polls

Fylkesmålingene = landsmålingene

Publisert 25. mars 2017. Sist endret 25. mars 2017.

1) Tabellen bygger på målinger vektet mot 2013 i ti fylker fra januar til mars.

2) Sammenligningen må da skje med landsmålinger vektet mot 2013.

3) Snittet av landsmålingene vektet mot 2013 hittil i mars, sammenholdt med vår beregning av landstendens basert på fylkesmålingene i parentes: Ap 32,5 (32,53) – H 23,6 (23,84) – Frp 12,6 (12,97) – SV 4,4 (4,20) – Sp 11,1 (11,50) – KrF 5,1 (4,52) – V 3,8 (3,78) – MDG 2,7 (2,37) – R 2,5 (2,01).

4) Det er små forskjeller mellom snittet på landsmålingene og beregningen basert på fylkesmålinger.

5) Forskjellen er størst for KrF (0,6). Hareides parti er, basert på fylkesmålinger, nærmere sperregrensen enn snittet på landsmålingene.

6) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye. I tabellen er det også inntatt sammenligningstall for stortingsvalgene 1993, 2005, 2009, 2013 og fylkestingsvalget 2015.

Fylkesmålinger vektet mot stv 2013

Målinger i ti fylker, publisert 13. januar til 25. mars, med 1.649.909 stemmer i stv 2013 = 58% av nasjonalt 2.836.029 stemmer. Omfatter Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fj, Møre og Romsdal, S-Trøndelag, N-Trøndelag. S-2017 i tabellen = Partienes prosentpoeng i disse ti fylkene, basert på godkjente stemmer i fylkene stv 2013. Landstendens i tabellen = landsresultat hvis hele landet har relativt sett samme endring mot 2013 som disse ti fylkene.

S-1993 S-2005 S-2009 S-2013 F-2015 S-2017 Landstend Mnd
Ap 36,6 32,8 35,3 30,9 33,8 32,6 32,53 61
H 16,1 13,8 16,8 25,9 21,8 23,1 23,84 43
Frp 5,9 20,3 21,1 14,9 9,5 11,8 12,97 24
KrF 8,3 7,1 5,8 6,0 5,6 4,9 4,52 8
Sp 17,6 7,3 7,1 5,9 9,2 12,3 11,50 21
V 3,9 6,4 4,3 6,0 5,1 4,4 3,78 2
SV 7,8 9,2 6,6 4,4 4,3 4,5 4,20 8
MDG 0,1 0,1 0,4 3,1 5,3 2,6 2,37 1
R 1,4 1,6 1,7 1,2 2,2 2,3 2,01 1
Andre 2,3 1,4 0,9 1,7 3,2 1,6
Frp+H+KrF+V 45,10 77
Ap+Sp+SV 48,23 90

Johan Giertsen

Del på Facebook