Poll of polls

«Måling» i nord

Publisert 25. mars 2017. Sist endret 25. mars 2017.

1) InFact gjennomførte en nasjonal måling for Senterpartiet den 15. mars 2017 som etter det opplyste (Klassekampen 21. mars) hadde 1.020 respondenter. Vi er blitt kjent med bakgrunnstallene.

2) InFact oppgir regionale tall blant respondentene i ulike landsdeler, i likhet med bl.a. Norfakta og Respons. Landsdelsnivåer basert på respondenter i bare en nasjonal måling vil naturlig nok ha særlig store feilmarginer, og bør bare brukes med den største varsomhet.

3) Til tross for dette, har en enkelte medier lagt til grunn at regiontallene for Nord-Norge i denne undersøkelsen kan gjengis som andre målinger.

4) Antall spurte i Nord-Norge i InFacts undersøkelse for Senterpartiet er ukjent for oss, men de tre nordligste fylkene leverte ni prosent av de godkjente stemmene i 2013 (256.215 av 2.836.029). Er forholdet det samme blant InFacts respondenter i denne undersøkelsen, dreier det seg om færre enn hundre respondenter, kanskje i overkant av nitti.

5) Basert på en slik «måling», har så enkelte medier levert reportasjer om særlig Senterpartiets styrke i vår nordligste landsdel.

6) Sammenholdes regiontallene i InFacts undersøkelse for Senterpartiet blant kanskje færre enn hundre respondenter, kunne man også kommet med andre påstander, f.eks. at Arbeiderpartiet er i et klart minus i nord – med 30,6 pst i Senterpartiets undersøkelse mot 34,4 i valget 2013. Slike og andre «slutninger» er det – selvsagt – ikke grunnlag for, basert på en undersøkelse som dette.

7) I pollofpolls hevder vi ikke at undersøkelsen gir uriktige tall. Vårt eneste poeng er at man ikke kan trekke bastante slutninger basert på en «måling» med så få spurte, verken for Ap, Sp eller andre partier.

8) Honnør til stipendiat Jonas Stein ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø som har pekt på problemene med å fastslå partienes nivåer basert på denne «målingen», se nettsak iTromsø 22. mars 2017.

Nord-Norge

Januar 2017 = InFact for Nordlys i Nord-Norge, 1.008 respondenter. Mars 2017 = InFact for Senterpartiet nasjonalt, 1.020 respondenter. InFacts respondenter i Nord-Norge. Antall respondenter i Nord-Norge ukjent, kanskje færre enn hundre.

mar.17 jan.17 Stv 2013
Ap 30,6 39,5 34,4
Frp 14,1 12,1 18,7
H 15,3 15,4 21,6
KrF 4,7 3,3 3,7
V 2,4 2,4 3,9
SV 4,7 7,4 5,6
Sp 18,8 12,5 6,3
R 4,7 3,1 1,6
MDG 1,2 1,8 2,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene