Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Norfakta: Ap+Frp+H styrket mot Sp

Publisert 12. mars 2017. Sist endret 18. mars 2017.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap34,40,58,1
H25,30,34,9
Frp12,6-0,11,0
SV4,20,5-3,4
Sp8,9-0,7-4,6
KrF4,2-1,40,4
V3,3-0,6-1,3
MDG2,50,1-1,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget - landsomfattende - Norfakta for Nationen og Klassekampen - publisert 11. mars 2017.

Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Kallset i Klassekampen for avisens generøsitet med å gi innsyn i Norfaktas bakgrunnstall.

1) Endringene fra februar er i hovedsak usignifikante, men på bakgrunn av Senterpartiets stormløp etter årsskiftet er partiets minus mot forrige måned hos Norfakta - på syv promille - interessant, i lys av at Sp i hovedsak har sett plusstall i år.

2) Snittet primo mars fra TV2 (Kantar TNS), NRK (Norstat) og Aftenposten (Respons) har et netto pluss for Sp p? nesten 120.000 velgere mot summen av Ap+Frp+H.

3) Sp henter mindre hos Norfakta for Nastionen og Klassekampen i mars:

(i) Sp sitt pluss mot Ap er 17.000 (33.000 i februar).

(ii) Sp sitt pluss mot Frp er 11.000 (12.000 i februar).

(iii) Sp sitt pluss mot H er 21.000 (30.000 i februar).

4) Senterpartiets samlete pluss hos Norfakta i mars mot landets tre største partier blir knapt 50.000, lavere enn de nesten 120.000 på snittet av de tre nevnte målingene som ble publisert 9. mars.

5) Dette kan i hovedsak forklare forskjellen mellom Sp på 8,9 hos Norfakta for Nationen og Klassekampen mot ca 11 på snittet i mars hos TV2 (Kantar TNS), NRK (Norstat) og Aftenposten (Respons).

6) Fra Norfaktas matrise i mars kan også nevnes:

(i) Ap sitt pluss mot Frp er 10.000 (42.000 i februar).

(ii) Ap sittt pluss mot H er 35.000 (uendret, 36.000 i februar).

(iii) KrF henter ikke en eneste velger fra andre partier. Det forklarer at KrF ble målt nær sperregrensen.

(iv) SVs pluss mot Ap i mars var avgjørende for å holde SV over sperregrensen (i februar var SV i et marginalt minus mot Ap hos Norfakta).

7) Venstres lojalitet hos Norfakta for Nationen og Klassekampen har vært 41 (snitt jan-mars 17) - 48 (snitt okt-des 16) - 44 (snitt juli-sept 16) - 63 (april-juni 16).

8) Venstres lojalitet mars 2017:

(i) Norfakta for Nationen og Klassekampen: 37.

(ii) Norstat for NRK: 46.

(iii) Respons for Aftenposten: 44.

9) Norfaktas måling har 91 mandater for venstreopposisjonen og 78 for Nydalen med Venstre under sperregrensen.

10) Settes Venstre til fire blank og de øvrige uendret, blir det 89 vs 80. Settes Venstre til fire blank og SV til 3,99 og de øvrige uendret, blir det iflg vårt mandatberegningsprogram et hårfint flertall for Nydalen 85 vs 84.

11) Merk at både SV og KrF ble målt til 4,2 - som er en avstand til sperregrensen som tilsvarer knapt 6.000 stemmer.

12) Senterpartiets henting av velgere iht Norfakta hos andre enn de tre største partiene, angitt i prosent av partienes 2013-velgere, og med tilsvarende i februar i parentes.

(i) Fire pst av KrFs velgere (to).

(ii) To pst av MDGs velgere (seks).

(iii) To pst av SVs velgere (tre).

(iv) Fem pst av Venstres velgere (fem).

Senterpartiet leverer i mars null av sine 2013-velgere til disse partiene.

Norfakta for Nationen og Klassekampen - bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 - Frp 463.560 - H 760.232

mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Frp til Ap 19000 51000 37000 28000 14000 23000 14000 19000 23000 23000 37000 5000 14000
Ap til Frp 9000 9000 0 9000 9000 9000 9000 9000 17000 17000 9000 9000 9000
Nto pluss Frp vs Ap -10000 -42000 -37000 19000 -5000 -14000 -5000 -10000 -6000 -6000 -28000 4000 -5000
H til Ap 61000 53000 106000 91000 46000 106000 30000 46000 53000 68000 68000 68000 30000
Ap til H 26000 17000 35000 17000 17000 35000 26000 17000 17000 17000 17000 9000 17000
Nto pluss Ap vs H 35000 36000 71000 74000 29000 71000 4000 29000 36000 51000 51000 59000 13000
H til Frp 23000 38000 38000 30000 38000 30000 38000 30000 38000 38000 61000 53000 53000
Frp til H 56000 32000 60000 28000 83000 37000 46000 65000 70000 32000 19000 56000 23000
Nto pluss H vs Frp 33000 -6000 22000 -2000 55000 7000 8000 35000 32000 -6000 -42000 3000 -30000

Norfakta for Nationen og Klassekampen - bytteforhold SV vs MDG

Stemmer 2013: SV 116.021 - MDG 79.152

mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
SV til MDG 10000 7000 5000 0 2000 0 7000 0 2000 5000 6000 9000 8000
MDG til SV 6000 4000 10000 6000 9000 0 5000 0 0 0 3000 4000 0
Nto pluss MDG vs SV 4000 3000 -5000 -6000 -7000 0 2000 0 2000 5000 3000 5000 8000

Norfakta for Nationen og Klassekampen - bytteforhold V vs Ap

Stemmer 2013: V 148.275 - Ap 874.769

mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
V til Ap 18000 40000 18000 27000 24000 12000 18000 25000 12000 9000 13000 9000 16000
Ap til V 9000 9000 9000 0 9000 0 9000 9000 17000 0 9000 9000 35000
Nto pluss V vs Ap -9000 -31000 -9000 -27000 -15000 -12000 -9000 -16000 5000 -9000 -4000 0 19000

Norfakta for Nationen og Klassekampen - bytteforhold V vs Høyre

Stemmer 2013: V 148.275 - Ap 760.232

mar.17 feb.17 jan.17 des.16
V til H 18000 19000 9000 10000
H til V 8000 8000 15000 8000
Nto V til H 10000 11000 -6000 2000

Norfakta for Nationen og Klassekampen - bytteforhold Rødt vs Ap

Stemmer 2013: R 30.751 - Ap 874.769

mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
R til Ap 0 3000 0 1000 7000 3000 5000 2000 0 3000 6000 0 0
Ap til R 0 0 9000 0 9000 9000 0 9000 9000 0 9000 0 9000
Nto pluss R vs Ap 0 -3000 9000 -1000 2000 6000 -5000 7000 9000 -3000 3000 0 9000

Senterpartiets bytteforhold - Norfakta for Nationen og Klassekampen

2013: Ap 874.769 ? H 760.232 - Frp 463.560 - Sp 155.357.

mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til Sp 26000 44000 17000 26000 9000 17000 9000 17000 35000 17000 9000 9000 9000
Sp til Ap 9000 11000 5000 16000 9000 20000 11000 12000 2000 14000 9000 3000 9000
Nto pluss Sp vs Ap 17000 33000 12000 10000 0 3000 2000 5000 33000 3000 0 6000 0
Frp til Sp 14000 14000 5000 14000 9000 5000 5000 9000 19000 9000 9000 0 14000
Sp til Frp 3000 2000 3000 0 5000 3000 0 0 0 0 2000 3000 0
Not pluss Sp vs Frp 11000 12000 2000 14000 4000 2000 5000 9000 19000 9000 7000 -3000 14000
H til Sp 30000 30000 0 23000 8000 8000 8000 23000 8000 8000 8000 0 8000
Sp til H 9000 0 9000 0 0 0 3000 0 0 2000 0 5000 6000
Nto pluss Sp vs H 21000 30000 -9000 23000 8000 8000 5000 23000 8000 6000 8000 -5000 2000

Norfakta for Nationen og Klassekampen - bytteforhold Rødt vs SV

Stemmer 2013: R 30.751 - SV 116.021

mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
R til SV 0 3000 2000 2000 4000 3000 2000 3000 2000 0 0 0 0
SV til R 3000 10000 10000 10000 0 0 2000 0 9000 7000 5000 0 19000
Nto pluss R vs SV 3000 -7000 8000 8000 -4000 -3000 -1000 -3000 7000 7000 5000 0 19000

Norfakta for Nationen og Klassekampen - bytteforhold SV vs Ap

Stemmer 2013: SV 116.021 - Ap 874.769

mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til SV 17000 26000 17000 17000 9000 9000 17000 17000 9000 26000 17000 9000 9000
SV til Ap 6000 29000 16000 15000 2000 13000 39000 31000 24000 17000 22000 39000 14000
Nto pluss Ap vs SV -11000 3000 -1000 -2000 -7000 4000 22000 14000 15000 -9000 5000 30000 5000

Norfakta for Nationen og Klassekampen - andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013

Norfakta deler opp i bl.a. "husker ikke", "stemte ikke". Tabellen her gjelder den største av disse kategoriene, "stemte ikke".

mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 40 38 43 42 46 48 40 46 26 24 39 30 32
Frp 10 6 2 10 8 10 8 6 24 9 24 18 14
H 19 30 36 17 17 27 20 21 13 24 9 18 29
Sp 12 8

Norfakta for Nationen og Klassekampen - lojalitet

mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 73 67 76 77 78 81 76 80 73 79 81 78 76
Frp 57 56 48 64 64 58 70 58 64 66 77 68 76
H 64 67 58 59 65 63 73 70 74 61 64 70 71
KrF 62 75 65 61 66 69 45 71 66 65 76 74 62
R 73 65 67 67 64 60 68 64 83 54 76 85 67
Sp 72 75 72 73 71 70 73 78 72 66 73 69 75
SV 60 39 54 65 71 72 42 59 55 66 54 37 60
V 37 37 50 30 55 58 35 48 50 63 56 69 60
MDG 35 49 43 44 41 56 58 61 77 56 37 59 54

Norfakta for Nationen og Klassekampen - andel "vet ikke"

Andel av egne 2013-velgere som er gjerdesittere

mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 15 18 12 11 12 9 14 8 13 10 10 13 11
Frp 13 14 20 13 11 15 11 16 7 17 5 16 9
H 16 13 17 18 16 13 12 13 11 17 12 11 13
KrF 20 14 8 12 17 18 27 23 18 9 9 3 15
R 16 15 13 15 0 0 0 3 6 17 4 0 9
Sp 13 14 12 12 18 8 14 8 21 20 10 19 6
SV 14 13 6 8 13 11 8 12 9 7 16 19 3
V 26 8 25 26 15 10 25 17 19 25 25 9 11
MDG 16 25 20 18 13 10 15 11 19 24 13 18 9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp