Poll of polls

Er Sp på eller nær toppen?

Publisert 10. mars 2017. Sist endret 10. mars 2017.

Fylkesmålinger Midt-Norge, publisert 8. mars 2017: Sør- og Nord-Trøndelag (Respons for Adresseavisen), Møre og Romsdal (Respons for Adresseavisen, Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten).

1) Tabellen angir prosentandeler i summen av de seks fylkene med målinger vektet mot 2013 som er publisert fra ultimo januar til 9. mars. I fylker som er målt to ganger (Nord-Trøndelag) er den sist publiserte lagt til grunn.

2) Senterpartiets landstendens med vår beregningsmåte bygget på disse fylkesmålingene er 9,4. Før målingene i Midt-Norge ble innarbeidet, viste denne oversikten 10,2 som nasjonal tendens for Vedums parti. Vi hevder ikke at dette er korrekte nasjonale nivåer, men endringen i slike beregninger kan ha interesse.

3) Særlig målingen i Sør-Trøndelag (fra 6,5 i 2013 til 8,7 nå) var "svak" for Sp, sett i lys av partiets øvrige tall. Merk at det er en måling i et fylke med en stor og dominerende bykommune (Trondheim). Målingen i Nord-Trøndelag fra Respons i mars er også marginalt svakere for Senterpartiet enn Sentio for Trønder-Avisa i samme fylke i februar.

4) Vi tillater oss derfor å spørre om Sp nå er på eller nær toppen. Dette spørsmålet må også sees på bakgrunn av at Sp ikke har mer å hente fra egne 2013-velgere, der er partiet fullmobilisert. Eventuell ny vekst må trolig komme som følge av enda høyere overganger fra Ap, Frp og H.

5) Netto overganger til Sp fra Ap er i mars 55.000 – mot 63.000 fra summen av Frp+H (snittet av målingene fra Norstat/NRK, Kantar TNS/TV2, Respons/Aftp). Vedum skal gjøre mye riktig hvis han skal øke disse overgangene ytterligere.

Fylkesmålinger vektet mot 2013 – publisert 27. jan – 9. mars 2017

Oppland, Telemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag. Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye. "Mandater" = Distriktsmandater i summen av disse seks fylkene.

S-1993 S-2005 S-2009 S-2013 Mandater F-2015 Høst 16 2017 Mandater Landstendens
Ap 37,0 34,0 36,8 32,0 18 35,4 38,4 34,1 19 32,8
H 13,5 12,4 15,4 24,7 12 18,1 19,8 20,9 10 22,7
Frp 5,2 20,7 21,8 15,6 8 10,0 13,1 12,6 7 13,3
KrF 8,9 7,3 5,9 6,1 2 5,9 5,5 4,7 2 4,3
Sp 20,7 8,4 8,1 7,4 5 11,2 8,9 12,8 7 9,4
V 4,1 5,7 3,7 5,1 1 4,6 4,3 4,3 1 4,4
SV 8,0 8,4 5,7 4,1 1 4,3 4,6 4,5 1 4,5
MDG 0,1 0,1 0,3 2,5 4,7 2,6 2,3 2,6
R 0,6 1,6 1,4 0,8 1,6 1,0 1,9 2,6
ANDRE 1,9 1,4 0,9 1,7 4,2 1,8 1,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp