Poll of polls

Hvor vokser Sp mest?

Publisert 21. februar 2017. Sist endret 21. februar 2017.

1) De tre ferskeste fylkesmålingene er fra Oppland (Markedsinfo for GD 27.01.17), Telemark (Sentio for Telemarksavisa 09.02.17) og N-Trøndelag (Sentio for Trønder-Avisa 21.02.17).

2) Tabellen under bygger på partifordelingen i summen av disse tre fylkene i:

(i) valgene 1993–2015,

(ii) partienes oppslutning i Oppland, Telemark og Nord-Trøndelag samlet basert på forrige måling i de tre fylkene ("høst 16"),

(iii) partienes oppslutning i Oppland, Telemark og Nord-Trøndelag samlet basert på siste måling i de tre fylkene ("feb 17").

3) En landstendens hvis utviklingen i hele landet er den samme som i summen av disse tre fylkene (relativt mot 2013), er inntatt til høyre i tabellen.

4) Senterpartiet scorer samlet marginalt svakere i disse fylkene enn i valget 2015 (17,5 nå vs 18,7 i F-2015). Det er særlig målingen i Oppland som trekker "ned" for Vedums parti.

5) Sett i lys av Senterpartiets sterke landsmålinger, er en formodning at partiets relativt sett sterkeste vekst er i fylker og kommuner der Sp normalt gjør det svakere enn landssnittet. Vi har ingen målinger i slike fylker så langt i år.

Summen av Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag

S-1993 S-20005 S-2009 S-2013 F-2015 Høst 16 feb.17 Landstend
Ap 42,0 41,4 43,7 39,8 40,1 44,2 41,4 32,1
H 9,4 8,2 11,3 18,8 14,0 13,4 16,8 24,0
Frp 5,3 18,2 19,4 14,9 8,4 11,2 10,5 11,5
KrF 6,5 5,5 4,5 4,5 4,4 4,2 3,3 4,1
Sp 23,2 11,6 10,8 10,7 18,7 13,7 17,5 9,0
V 2,8 4,1 2,8 3,8 3,8 3,9 2,4 3,3
SV 9,0 9,2 5,5 3,2 3,9 4,7 3,8 4,9
MDG 0,0 0,1 0,3 2,0 3,8 1,8 1,8 2,5
R 0,4 0,7 0,8 0,7 1,7 1,3 1,7 2,6
ANDRE 1,5 1,0 0,9 1,6 1,2 1,6 0,8

Høst 16: Summen av målinger i Oppland (Markedsinfo for GD 04.11.16), Telemark (InFact for Telemarksavisa 10.01.17) og N-Trøndelag (Sentio for Trønder-Avisa 10.09.16). Feb 17: Summen av målinger i Oppland (Markedsinfo for GD 27.01.17), Telemark (Sentio for Telemarksavisa 09.02.17) og N-Trøndelag (Sentio for Trønder-Avisa 21.02.17). Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp