Poll of polls

Respons fant «for få» Ap-velgere

Publisert 11. februar 2017. Sist endret 11. februar 2017.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp / BT / Adressa.
OEEV
Ap34,8-0,58,5
H24,41,14,0
Frp13,4-2,01,8
SV4,31,2-3,3
Sp9,12,0-4,4
KrF4,6-0,40,8
V3,8-0,3-0,8
MDG2,3-0,1-1,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte ikke registrert.

Stortinget – landsomfattende – Respons for Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende – publisert 9. og 10. februar 2017.

Vi retter en hjertelig takk til avdelingsleder Østrem i Aftenposten for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Mobiliseringen var lav, i likhet med flere andre målinger etter nyttår. Svarprosenten var 73. Snitt svarprosent for Respons var i fjor 78.

2) Respons stiller først dette spørsmålet: «Stemte du ved stortingsvalget i 2013? I så fall, hvilket parti stemte du på da?» Arbeiderpartiet fikk 30,8 pst i 2013. Hvis færre enn dette opplyser til Respons at de stemte Ap i 2013, vil partiets råtall bli vektet opp.

3) Dette har for Ap skjedd både i januar og februar 2017.

4) I januar svarte 27,0 pst av respondentene til Respons at de stemte Ap i 2013 av antallet som opplyste hva de stemte den gang. Råtallet ble vektet opp fra 32,8 til barometertall 35,3.

5) I februar svarte 26,7 pst av respondentene til Respons at de stemte Ap i 2013 av antallet som opplyste hva de stemte den gang. Råtallet ble vektet opp fra 31,6 til barometertall 34,8.

6) Respons har på den andre siden funnet for mange høyrevelgere i januar og februar, sammenlignet med Høyres 26,8 pst i 2013. Høyres råtall er derfor vektet ned. Se tabellene nederst.

7) At et byrå må vekte råtallene opp eller ned, er dagligdags. Poenget i denne sammenhengen er at når Respons to måneder på rad har funnet (klart) færre Ap-velgere enn andelen på 30,8 i 2013, er det ett av flere eksempler på overraskelser etter nyttår, foruten bl.a. lav mobilisering, nye trekk i overgangstallene (ikke bare vekst for Sp), og andre lojalitetstall enn vi så i fjor høst.

8) Respons er et byrå som gir sine oppdragsgivere inngående informasjon om bl.a. partifordelingen blant respondentene i referansevalget. Målingen blir da etterprøvbar. Matrisene og andre bakgrunnstall fra Respons er et mønster for hvordan oppdragsgiverne bør informeres om utfallet av undersøkelsen.

9) I Norfaktas måling for Nationen og Klassekampen i februar (som vi med takk har mottatt fra nyhetssjef Kallset i KK) var det på den andre siden tilnærmet sammenfall mellom Arbeiderpartiets råtall på 34,4 og barometertallet på 33,9. Men det er andre uventete trekk ved Norfaktas matrise som vi skal komme tilbake til.

Respons for Aftenposten og Adresseavisen / Bergens Tidende – lojalitet

Alle bakgrunnstall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlige feilkilder ved bakgrunnstall.

aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17
R 62 72 86 69 78 87 81
SV 63 59 54 69 71 61 60
Ap 82 83 77 80 79 85 75
Sp 80 89 72 76 78 85 81
V 57 56 48 68 48 52 43
KrF 73 73 64 63 66 71 61
H 70 77 66 70 73 66 65
Frp 68 71 58 56 69 74 60
MDG 61 68 59 44 71 46 57

Respons for Aftenp og Adressa / BT – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17
Ap til H 8000 7000 21000 14000 11000 11000 3000
H til Ap 43000 48000 75000 61000 55000 61000 43000
H til Frp 22000 17000 19000 43000 21000 37000 32000
Frp til H 42000 53000 59000 46000 39000 51000 52000
Ap til Frp 3000 8000 20000 3000 10000 7000 4000
Frp til Ap 19000 7000 37000 20000 52000 6000 51000
H til V 11000 11000 17000 7000 16000 17000 14000
V til H 3000 13000 10000 8000 11000 16000 11000
Ap til V 0 4000 13000 18000 11000 4000 4000
V til Ap 23000 20000 19000 6000 27000 18000 20000
SV til Ap 24000 15000 23000 3000 8000 20000 13000
Ap til SV 17000 19000 16000 20000 17000 8000 24000
SV til MDG 0 3000 5000 10000 4000 3000 2000
MDG til SV 0 0 0 0 3000 3000 4000
Ap til MDG 3000 13000 3000 3000 0 7000 3000
MDG til Ap 4000 14000 8000 11000 6000 11000 18000
H til MDG 0 3000 8000 4000 0 3000 3000
MDG til H 0 0 0 0 0 0 0
V til MDG 0 2000 4000 3000 0 0 3000
MDG til V 2000 8000 5000 16000 3000 0 0
Ap til KrF 0 8000 4000 4000 9000 5000 3000
KrF til Ap 6000 0 2000 9000 4000 0 3000
Ap til Sp 0 10000 18000 13000 29000 15000 16000
Sp til Ap 4000 6000 14000 3000 10000 5000 5000
H til KrF 5000 8000 3000 4000 7000 7000 0
KrF til H 6000 11000 5000 7000 11000 12000 8000
Frp til KrF 5000 0 5000 6000 0 0 0
KrF til Frp 3000 12000 7000 3000 6000 3000 10000
H til Sp 8000 16000 11000 16000 22000
Sp til H 3000 0 0 0 0
Frp til Sp 0 24000
Sp til Frp 2000 6000
Ap til Sp 15000 16000
Sp til Ap 5000 5000

Respons for Aftenp og Adressa / BT – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

Tabellen omfatter (i) aktiviserte hjemmesittere fra 2013, (ii) fra 2017 fire årskull førstegangsvelgere, (iii) andre som har fått stemmerett etter 2013.

aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17
SV 3 1 5 4 4 0 6
Ap 46 40 39 38 34 38 36
Sp 3 2 8 8 5 7 11
V 9 8 8 7 10 6 5
KrF 3 5 1 8 0 5 5
H 22 14 15 18 26 19 26
Frp 1 15 14 11 10 13 9
MDG 7 10 7 3 1 7 0

Respons for Aftenp og Adressa / BT – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17
SV 16 20 9 2 8 15 14
Ap 14 8 11 11 11 7 17
Sp 10 4 8 12 9 8 10
V 22 14 21 21 20 24 29
KrF 15 6 20 13 9 13 23
H 19 10 17 11 12 14 19
Frp 16 14 15 22 6 14 12
MDG 25 4 22 7 9 13 11

Respons for Aftenp og Adressa / BT – Ap's netto bytteforhold mot Frp og H

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

Ap vs Frp Ap vs H
sep.15 30000 44000
okt.15 2000 57000
nov.15 2000 26000
des.15 8000 19000
jan.16 -6000 21000
feb.16 -10000 12000
mar.16 -1000 11000
apr.16 -12000 32000
mai.16 5000 24000
jun.16 13000 -2000
aug.16 16000 35000
sep.16 -1000 41000
okt.16 17000 54000
nov.16 17000 47000
des.16 42000 44000
jan.17 -1000 50000
feb.17 47000 40000

Respons for Aftenp og Adressa / BT – svarprosent

feb.17 73
jan.17 78
des.16 79
nov.16 77
okt.16
sep.16 81
aug.16 72
jun.16 79
mai.16 77
apr.16 78
mar.16 80
feb.16 78
jan.16 81

Respons for Aftenp og Adressa / BT – måling vs uvektete råtall februar 2017

Måling Råtall
R 1,8 2
SV 4,3 5,8
Ap 34,8 31,6
Sp 9,1 10,2
V 3,8 4,7
KrF 4,6 6
H 24,4 25,8
Frp 13,4 10,9
MDG 2,3 1,9

Respons for Aftenp og Adressa / BT – måling vs uvektete råtall januar 2017

Måling Råtall
Ap 35,3 32,8
H 23,3 25,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap