Poll of polls

Hjemmesittere og førstegangsvelgere løfter Ap

Publisert 10. februar 2017. Sist endret 10. februar 2017.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap33,0-3,16,7
H24,60,14,2
Frp13,0-2,21,4
SV5,11,0-2,5
Sp8,62,5-4,9
KrF5,80,72,0
V3,4-0,5-1,2
MDG3,10,7-0,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 935 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Norstat for NRK – publisert 8. februar 2017.

Lars Nehru Sand har kommentert målingen på vegne av NRK.

Vi retter en hjertelig takk til NRK, ved kommentator Sand, for innsyn i Norstats overgangsmatrise.

1) Overgangene til Ap fra andre partier er noe lavere enn høsten 2016.

2) Når det gjelder Ap sin henting av velgere fra regjeringspartiene, er det trolig at noen av velgerne som gikk til Ap på de foregående målingene, har gått til Sp i februar.

3) Matrisen for hjemmesitterne fra 2013 og andre som ikke stemte i forrige stortingsvalg (særlig fire årskull førstegangsvelgere), er for Ap som i fjor høst, dvs at Ap på denne målingen henter over 40 pst av de aktiviserte velgerne i denne gruppen.

4) En så sterk mobilisering av velgere som ikke stemte i 2013, gir for Ap et solid positivt utslag på barometertallet. Vi viser til tabellen der vi har tatt ut fra matrisen velgere som ikke stemte i 2013.

5) Vi legger selvsagt ikke til grunn at partienes nivåer uten hjemmesittere og førstegangsvelgere treffer bedre enn barometertallene fra Norstat. Tabellen der vi har tatt ut velgerne som ikke stemte i 2013 er kun tatt med for å illustrere hva denne gruppen kan bety.

6) Senterpartiet er en vinner i februar. Se tabellen nederst med overganger til og fra Vedums parti.

Norstat for NRK – febr 2017 vs tatt ut velgerne som ikke stemte 2013

Ikke stemte 2013: Hjemmesittere 2013 + fire årskull førstegangsvelgere

Målingen Tatt ut ikke stemte 2013
R 1,1 1
SV 5,1 4,2
Ap 33 31,7
Sp 8,6 9
V 3,4 3,2
KrF 5,8 6,6
H 24,6 25,8
Frp 13 13,2
Andre 2,3 2,1

Norstat for NRK – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232. Overgangstall avrundet til nærmeste hele tusen.

feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16
Frp til Ap 12000 24000 10000 26000 26000 22000 12000 15000 13000 12000 7000 11000
Ap til Frp 3000 6000 5000 6000 8000 12000 3000 17000 0 7000 22000 24000
Nto pluss Frp -9000 -18000 -5000 -20000 -18000 -10000 -9000 2000 -13000 -5000 15000 13000
H til Ap 18000 55000 73000 51000 21000 60000 33000 64000 38000 37000 43000 33000
Ap til H 24000 16000 17000 21000 32000 19000 19000 15000 25000 21000 16000 22000
Nto pluss Ap -6000 39000 56000 30000 -11000 41000 14000 49000 13000 16000 28000 10000
H til Frp 28000 36000 48000 28000 27500 19000 33000 35000 32000 15000 67000 33000
Frp til H 27000 17000 22000 31000 15500 23000 28000 21000 6000 31000 30000 38000
Nto pluss H -1000 -19000 -26000 3000 -12000 -4000 -5000 -14000 -26000 16000 -37000 5000

Norstat for NRK – netto lekkasje fra Frp+H til Ap

feb.17 3000
jan.17 57000
des.16 61000
nov.16 50000
okt.16 7000
sep.16 51000
aug.16 23000
jun.16 47000
mai.16 0
apr.16 21000
mar.16 13000
feb.16 -3000
jan.16 19000
des.15 56000
nov.15 50000
feb.15 150000
Snitt 2016 23000

Norstat for NRK – lojalitet

feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap 75 79 79 81 82 77 85 77 77 79 79 80 77
Frp 59 65 72 61 70 78 72 76 78 81 81 82 80
H 70 68 71 71 77 70 68 63 73 71 69 68 74
KrF 76 69 68 72 65 63 79 78 79 80 79 72 78
R 57 81 60 76 67 92 73 74 87 81 38 63 37
Sp 83 76 67 86 80 77 89 78 76 81 86 86 83
SV 50 76 71 77 66 66 73 61 71 68 63 55 64
V 45 47 37 44 59 47 46 45 53 48 50 41 60
MDG 62 55 39 39 73 69 64 42 58 65 61 72 73

Norstat for NRK – Arbeiderpartiet vs Venstre

2013: Ap 874.769 – V 148.275

feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap til V 0 8000 10000 16000 2500 14000 9000 7000 13000 11000 17000 3000 3000
V til Ap 8000 21000 15000 19000 6000 17000 19000 14000 13000 19000 8000 17000 9000
Netto pluss Ap 8000 13000 5000 3000 3500 3000 10000 7000 0 8000 -9000 14000 6000

Norstat for NRK – Ap vs SV

2013: Ap 874.769 – SV 116.021

feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til SV 33000 4000 16000 3500 5000 0 3000 11000 26000 7000 17000
SV til Ap 31000 3000 13000 9000 25500 11000 10000 10000 5000 5000 6000
Netto pluss SV 2000 1000 3000 -5500 -20500 -11000 -7000 1000 21000 2000 11000

Norstat for NRK – gjerdesittere

Andel av 2013-velgerne

feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16
Ap 13 15 13 10 10 15 9 14
Frp 23 27 13 22 17 11 16 13
H 19 16 11 16 13 15 20 19
KrF 13 15 18 19 22 18 8 6
R 0 0 18 6 17 0 27 13
Sp 7 17 8 10 10 10 7 10
SV 4 10 8 9 7 19 10 22
V 29 24 25 20 23 25 25 25
MDG 25 13 22 30 3 5 23 30

Norstat for NRK – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte stv 2013

feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16
Ap 41 44 33 50 39 35 36
Frp 11 17 15 12 10 14 16
H 17 23 24 15 26 27 21
KrF 1 3 0 1 1 2 0
R 2 2 2 1 0 1 3
Sp 6 3 10 2 4 8 8
SV 9 3 7 8 5 3 6
V 5 2 10 5 2 7 3
MDG 4 2 0 3 11 3 6

Norstat for NRK – hvor er KrFs 2013-velgere?

KrF 158.475 stemmer stv 2013, overgangstallene avrundet til nærmeste fem hundre.

feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap 5000 0 0 5500 0 10000 4000 5500 5000 7000 7500 0 5000
Frp 0 0 5000 5000 4000 0 0 12000 0 3000 8000 0 2500
H 8500 18500 5000 0 10500 11000 10500 4500 6500 0 8500 10500 2500
KrF 120500 110000 108500 113500 102500 100000 124500 124000 125500 127500 124500 114500 123000
R 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 0
Sp 4000 0 7000 0 2000 6000 0 0 5500 0 3500 0 0
SV 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0
V 0 0 4500 3500 4000 3500 0 0 0 0 0 4500 0
MDG 0 5500 0 0 0 0 4000 0 4500 0 0 0 0
Andre 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 0
Ikke sikker 20500 24000 28500 30500 35500 28500 12000 9500 8000 21000 6500 29000 25000

Norstat for NRK – overganger til KrF fra Ap, Frp, H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Fra Ap 11000 3500 0 3500 5000 4000 2500 0 0 0 0 0 0
Fra Frp 10000 0 0 0 7000 0 0 5000 0 0 0 0 0
Fra H 7000 3000 8000 0 0 0 0 0 0 2500 4500 10000 3000

Norstat for NRK – Senterpartiet vs Ap, Frp, H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232 – Sp 155.357

feb.17 jan.17
Sp til Ap 6500 0
Ap til Sp 29000 11000
Sp til H 0 0
H til Sp 15000 14000
Sp til Frp 3000 5500
Frp til Sp 30000 0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap