Poll of polls

Norfakta: Lav mobilisering

Publisert 8. januar 2017. Sist endret 8. januar 2017.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap37,8-0,911,5
H25,33,74,9
Frp11,8-2,30,2
SV4,2-0,9-3,4
Sp6,2-1,1-7,3
KrF4,8-0,41,0
V4,21,5-0,4
MDG2,60,3-1,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 7. januar 2017.

Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Kallset i Klassekampen for innsyn i bakgrunnstall.

1) Mobiliseringen på denne målingen er lavere enn snittet av målingene. Svarprosenten var 75. Snittet for Respons i fjor var 78. Bare i overkant av 40 pst av velgerne som ikke stemte i 2013 er aktivisert, mot normalt ofte ca. 50. 

2) Størst pluss mot 2013 har Ap med solide +7,0. 

3) Blokkstillingen er 91 (Ap+Sp+SV+MDG+R) mot 78 for Nydalen. I desember var det 95 mot 74.

4) Sammenlignet med desember, har Høyre og Venstre størst pluss med 3,7 og 1,5.

5) Høyres pluss skyldes i hovedsak bedre bytteforhold mot Frp og Sp og sterkere mobilisering av hjemmesittere og andre velgere som ikke stemte i 2013 (merk at nå er fire årskull førstegangsvelgere inne i kolonnene for "stemte ikke" i 2013).

6) Venstres pluss skyldes i hovedsak bedre lojalitet og lavere minus mot Ap. Bytteforholdet mot Høyre er marginalt bedre enn i desember.

7) Arbeiderpartiets vekst skyldes høyere lojalitet enn andre partier og solide overganger fra særlig Frp og Høyre. Ap er i minus mot Sp.

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Frp til Ap 37000 28000 14000 23000 14000 19000 23000 23000 37000 5000 14000
Ap til Frp 0 9000 9000 9000 9000 9000 17000 17000 9000 9000 9000
Nto pluss Frp vs Ap -37000 19000 -5000 -14000 -5000 -10000 -6000 -6000 -28000 4000 -5000
H til Ap 106000 91000 46000 106000 30000 46000 53000 68000 68000 68000 30000
Ap til H 35000 17000 17000 35000 26000 17000 17000 17000 17000 9000 17000
Nto pluss Ap vs H 71000 74000 29000 71000 4000 29000 36000 51000 51000 59000 13000
H til Frp 38000 30000 38000 30000 38000 30000 38000 38000 61000 53000 53000
Frp til H 60000 28000 83000 37000 46000 65000 70000 32000 19000 56000 23000
Nto pluss H vs Frp 22000 -2000 55000 7000 8000 35000 32000 -6000 -42000 3000 -30000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs MDG

Stemmer 2013: SV 116.021 – MDG 79.152

jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
SV til MDG 5000 0 2000 0 7000 0 2000 5000 6000 9000 8000
MDG til SV 10000 6000 9000 0 5000 0 0 0 3000 4000 0
Nto pluss MDG vs SV -5000 -6000 -7000 0 2000 0 2000 5000 3000 5000 8000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold V vs Ap

Stemmer 2013: V 148.275 – Ap 874.769

jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
V til Ap 18000 27000 24000 12000 18000 25000 12000 9000 13000 9000 16000
Ap til V 9000 0 9000 0 9000 9000 17000 0 9000 9000 35000
Nto pluss V vs Ap -9000 -27000 -15000 -12000 -9000 -16000 5000 -9000 -4000 0 19000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs Ap

Stemmer 2013: R 30.751 – Ap 874.769

jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
R til Ap 0 1000 7000 3000 5000 2000 0 3000 6000 0 0
Ap til R 9000 0 9000 9000 0 9000 9000 0 9000 0 9000
Nto pluss R vs Ap 9000 -1000 2000 6000 -5000 7000 9000 -3000 3000 0 9000

Senterpartiets bytteforhold 2017 – Norfakta for Nationen og Klassekampen

2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – Sp 155.357.

jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til Sp 17000 26000 9000 17000 9000 17000 35000 17000 9000 9000 9000
Sp til Ap 5000 16000 9000 20000 11000 12000 2000 14000 9000 3000 9000
Nto Ap til Sp 12000 10000 0 3000 2000 5000 33000 3000 0 6000 0
Frp til Sp 5000 14000 9000 5000 5000 9000 19000 9000 9000 0 14000
Sp til Frp 3000 0 5000 3000 0 0 0 0 2000 3000 0
Nto Frp til Sp 2000 14000 4000 2000 5000 9000 19000 9000 7000 -3000 14000
H til Sp 0 23000 8000 8000 8000 23000 8000 8000 8000 0 8000
Sp til H 9000 0 0 0 3000 0 0 2000 0 5000 6000
Nto H til Sp -9000 23000 8000 8000 5000 23000 8000 6000 8000 -5000 2000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs SV

Stemmer 2013: R 30.751 – SV 116.021

jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
R til SV 2000 2000 4000 3000 2000 3000 2000 0 0 0 0
SV til R 10000 10000 0 0 2000 0 9000 7000 5000 0 19000
Nto pluss R vs SV 8000 8000 -4000 -3000 -1000 -3000 7000 7000 5000 0 19000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs Ap

Stemmer 2013: SV 116.021 – Ap 874.769

jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til SV 17000 17000 9000 9000 17000 17000 9000 26000 17000 9000 9000
SV til Ap 16000 15000 2000 13000 39000 31000 24000 17000 22000 39000 14000
Nto pluss Ap vs SV -1000 -2000 -7000 4000 22000 14000 15000 -9000 5000 30000 5000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013

Norfakta deler opp i bl.a. "husker ikke", "stemte ikke". Tabellen her gjelder den største av disse kategoriene, "stemte ikke".

jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 43 42 46 48 40 46 26 24 39 30 32
Frp 2 10 8 10 8 6 24 9 24 18 14
H 36 17 17 27 20 21 13 24 9 18 29

Norfakta for Nationen og Klassekampen – lojalitet

jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 76 77 78 81 76 80 73 79 81 78 76
Frp 48 64 64 58 70 58 64 66 77 68 76
H 58 59 65 63 73 70 74 61 64 70 71
KrF 65 61 66 69 45 71 66 65 76 74 62
R 67 67 64 60 68 64 83 54 76 85 67
Sp 72 73 71 70 73 78 72 66 73 69 75
SV 54 65 71 72 42 59 55 66 54 37 60
V 50 30 55 58 35 48 50 63 56 69 60
MDG 43 44 41 56 58 61 77 56 37 59 54

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel "vet ikke"

Andel av egne 2013-velgere som er gjerdesittere

jan.17 des.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 12 11 12 9 14 8 13 10 10 13 11
Frp 20 13 11 15 11 16 7 17 5 16 9
H 17 18 16 13 12 13 11 17 12 11 13
KrF 8 12 17 18 27 23 18 9 9 3 15
R 13 15 0 0 0 3 6 17 4 0 9
Sp 12 12 18 8 14 8 21 20 10 19 6
SV 6 8 13 11 8 12 9 7 16 19 3
V 25 26 15 10 25 17 19 25 25 9 11
MDG 20 18 13 10 15 11 19 24 13 18 9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger