Poll of polls

Ap lojalitet 79 – og fullmobilisert?

Publisert 1. januar 2017. Sist endret 2. januar 2017.

1) Partiene i regjeringen Stoltenberg II – Ap+Sp+SV – fikk 1.146.147 stemmer i stv 2013. Frp+H+KrF+V fikk 1.530.542. Forskjellen var 384.395.

2) Hvis regjeringsspørsmålet avgjøres av disse blokkene, gir denne avstanden en antydning om størrelsen på mobiliseringen for at Ap+Sp+SV skal vinne tilbake stortingsflertallet.

3) Skulle både MDG og SV komme over sperregrensen, blir oppgaven noe enklere for partiene til venstre – men f.t. er det vanskelig å se MDG over fire prosent.

4) Arbeiderpartiets lojalitet:

(i) Snitt lojalitet i desember var 79 (på målinger vektet mot 2013 der vi kjenner lojaliteten). Se tabellene.

(ii) Snitt lojalitet i hele 2016 på målingene fra både Respons/Aftp/Adressa/BT og Norstat/NRK var også 79.

5) Arbeiderpartiets andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013:

(i) Snitt 39 hos Respons/Aftp/Adressa/BT i hele 2016.

(ii) Snitt lav 40 fra august til desember 2016 hos Norstat/NRK, Respons/Aftp/Adressa/BT og Norfakta/Nat/KK.

6) Disse nivåene for lojalitet og mobilisering av hjemmesittere reiser spørsmålet om Arbeiderpartiet f.t. er fullmobilisert i disse to segmentene.

7) Spørsmålet om fullmobilisering aktualiseres av Arbeiderpartiets snitt i oktober, november og desember på 36,57 – 36,28 – 36,13.

8) Hvis Arbeiderpartiet f.t. er fullmobilisert blant egne velgere fra 2013 og hjemmesittere (og andre som ikke stemte i 2013), må eventuell ytterligere vekst skje ved å øke overgangene fra særlig Fremskrittspartiet og Høyre.

11) Snittet for netto lekkasje fra Fremskrittspartiet og Høyre til Arbeiderpartiet var i desember 2016 på 74.000 på målinger der vi kjenner overgangene.

12) Størrelsen på disse overgangene skal vi i pollofpolls.no holde under oppsikt. Nivået på lekkasjen fra Frp og Høyre til Ap vil (trolig) avgjøre om statsministeren 2017–2021 heter Solberg eller Støre.

13) Vi retter en hjertelig takk til mediene som har gitt oss tillatelse til å gjengi bakgrunnstall.

2013–2017 – Hva må Ap (+Sp/SV) ta igjen?

Stortingspartier over sperregrensen i 2013

Stoltenberg II Nydalen
Ap 874769
Sp 155357
SV 116021
Frp 463560
H 760232
KrF 158475
V 148275
Sum 1146147 1530542
Forskjell 2013 384395

Arbeiderpartiet lojalitet desember 2016

Målinger des 2016 vektet mot 2013 der pollofpolls.no kjenner lojaliteten

Byrå/medium des.16
TNS/TV2 79
Norstat/NRK 79
Norfakta/Nat/KK 77
Opinion/ANB 76
Respons/Aftp/Adressa/BT 79
Sentio/DN 86
Norstat/VL 79
Snitt 79

Netto overganger desember 2016 Frp+H til Ap

Målinger vektet mot 2013 der pollofpolls.no kjenner overgangstall

Byrå/medium des.16
TNS/TV2 75000
Norstat/NRK 61000
Norfakta/Nat/KK 93000
Respons/Aftp/Adressa/BT 86000
Sentio/DN 53000
Snitt 74000

Ap's andel av aktiviserte velgere som ikke stemte stv 2013

Norstat/NRK Respons/Aftp/Adr/BT Norfakta/Nationen/Klassekampen
aug.16 36 46 46
sep.16 35 40 40
okt.16 39 39 48
nov.16 50 38 46
des.16 33 34 42
Snitt 39 39 44

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap