Poll of polls

Høyre større enn Ap i fjordfylket

Publisert 10. mars 2011. Sist endret 11. mars 2011.

Før årets lokalvalgkamp var det i Sogn og Fjordane lite sannsynlig at (1) Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan miste sitt flertall på f.t. 22 av fylkestingets 39 representanter, og (2) man kunne se bort fra at Høyre kan bli jevnstore med Ap og Sp i fjordfylket.

Fylkestingsmålingen 10. mars fra Firda / Firdaposten / Sogn Avis / Sentio åpner disse mulighetene.

1) Ap og Sp mister sitt flertall, og får etter målingen 18 mandater. Ap faller fra 28 pst i F-2007 til 20 på målingen.

2) Høyre måles større enn Ap. Høyre noterer 22 pst (11,6 i F-2007). Høyre er i ryggen på Sp som måles til 24 pst, ned fra 29 i F-2007.

3) Ap og Sp styrer nå Sogn og Fjordane fylkeskommune. SV er på vippen etter målingen, og kan sikre en rødgrønn fylkesordfører med 20 av 39 representanter.

Ap, Sp og Høyre har iflg Firdaposten en lojalitet på hhv 47, 58 og 87. En tredjedel av Ap's og Sp's velgere har iflg avisen satt seg på gjerdet. Det synes av Firdapostens reportasje som om 2009 er referansevalget mht lojalitet, overganger mv.

Sogn og Fjordanes ledende valganalytiker Knut Henning Grepstad advarer overfor Firdaposten mot overdreven vektlegging av målingen, bl.a. fordi et stort antall velgere er usikre, fordi antall spurte kun er 500, og fordi det f.t. er uvisshet om stridstemaer som f.eks. sykehussaken. Selv med disse reservasjonene er det mulig at målingen kan støtte en antagelse som har vært fremmet på denne plass tidligere - at Ap synes å ha sine relativt sett største utfordringer i ikke-urbaniserte områder.

Se nærmere Firdaposten, Sogn Avis og Firda - alle for 10. mars 2011. Leserne blir klokere av disse reportasjene - med bl.a. analyser på grunnlag av bakgrunnstall, særlig ved intervjuer med valganalytiker Knut Henning Grepstad. Flere riksmedier kan i sin dekning av målinger lære noe av den analytiske tilnærmingen fra særlig Firdaposten og Sogn Avis.

Nettsaker:

Sogn og Fjordane 1979 - 2011

K 1979 F 1979 S 1981 K 2007 F 2007 S 2009 BT sep 10 Ap/BT feb 11 F/SA/F mar 11
A 25,7 26,6 31 31,3 28,2 29,6 25,7 24,1 20,3
Sp 18,1 20,3 14 22,6 29 25,2 23,4 20,1 23,9
SV 2,6 3,8 3,6 5,7 5,6 5,8 4,5 5,4 5,3
Frp 0 0,8 1,8 8,3 9,5 15,8 14,2 14,8 12,6
H 18,8 20,9 26,7 14,3 11,6 12,1 19,6 21,1 22
KrF 12,1 15,1 15,4 7,1 7,4 6,8 7,1 6,6 7,3
V 6,8 8,3 6,2 8,3 6,8 3,3 4 4,2 5,8
A+Sp+SV 46,4 50,7 48,6 59,6 62,8 60,6 53,6 49,6 49,5
F+H+K+V 37,7 45,1 50,1 38 35,3 38 44,9 46,7 47,7

BT sep 10 = Bergens Tidende / Respons fylkestingsmåling 25. september 2010.
Ap/BT feb 11 = Aftenposten/Bergens Tidende/Respons, fylkesmåling med spørsmål om kommunevalg, publisert 7 febr. 2011.
F/SA/F mar 11 = Firda / Sogn Avis / Firdaposten / Sentio fylkestingsmåling 10. mars 2011.
Sogn og Fjordane leverte F-2007 47.819 stemmer = 2,3% av landets 2.076.013 godkjente stemmer.
I K-2007 leverte fylket 50.770 stemmer = 2,3% av landets 2.209.739 stemmer.

Maktskifte i Sogn og Fjordane fylkesting?

39 representanter.

F 2007 F/FP/SA mars 11
A 11 8
Sp 11 10
A+Sp 22 18
SV 2 2
A+Sp+SV 24 20
Frp 4 5
H 5 9
KrF 3 3
V 3 2
F+H+K+V 15 19

F/FP/SA mars 11 = Firda / Firdaposten / Sogn Avis / Sentio, fylkestingsmåling, publisert 10. mars 2011.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner