Poll of polls

KrF lojalitet lav 70

Publisert 30. desember 2016. Sist endret 30. desember 2016.

1) Kristelig Folkeparti har i 2016 hatt problemer med tendenser til synkende lojalitet, og at partiet er lite attraktivt for andre partiers velgere.

2) Lojalitet på ca 75 vil for de fleste partier ofte gi nivåer som omtrent svarer til referansevalget, i dette tilfellet 2013. 

3) KrF må normalt ha høyere lojalitet enn dette for å holde nivået fra forrige valg, fordi partiet henter få velgere fra andre partier, førstegangsvelgere og hjemmesittere.

4) Lojaliteten til KrF var denne høsten tidvis på vei nedover fra 70, som for KrF kan lede til målinger ubehagelig nær sperregrensen.

5) KrFs snitt lojalitet på de syv målingene i desember vektet mot 2013 der vi kjenner lojaliteten er 72 (TNS/TV2 – Norstat/NRK – Norfakta/Nat/KK – Opinion/ANB – Respons/Aftp/Adressa/BT – Sentio/DN – Norstat/VL). Så blir spørsmålet om Hareide i valgkampen kan øke denne mot 75–80, slik at partiet nærmer seg 2013-valget på 5,6.

6) KrFs problem med manglende attraktivitet blant velgere som ikke har stemt KrF, synes ennå ikke løst. Vårt Land skrev i tilknytning til Norstats måling på 6,2 at KrF der hentet velgere fra Ap og Høyre (VL 22. des 2016 s. 9). I pollofpolls har vi ikke sett denne matrisen (men vi har med takk mottatt lojalitetstall fra kommentator Hoel).

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF