Poll of polls

Har Sp 7 pst eller 8,5?

Publisert 30. desember 2016. Sist endret 30. desember 2016.

1) Senterpartiets matriser har i år vært solide. 

2) Både snitt lojalitet hos Respons (Aftp/Adressa/BT) i hele 2016, og lojaliteten på snittet av målingene i desember, har vært rundt 75. Sp henter i tillegg velgere hos andre partier.

3) Sp fikk 5,5 pst i stv 2013 – 8,0 i fylkestingsvalget 2015 – 8,5 i kommunevalget 2015.

4) Det betyr at vekting mot 2015 under ellers like forhold normalt vil gi Sp høyere nivåer enn vekting mot 2013.

5) Vi ser dette i Senterpartiets snitt de fire siste månedene i 2016, som er 8,5 pst vektet mot 2015 (InFact for VG) mot syv pst på målinger vektet mot 2013 (de øvrige byråene).

6) Valgnatten vet vi om vekting mot 2013 eller 2015 treffer best for Senterpartiet.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp