Poll of polls

Sp opp i nord

Publisert 7. desember 2016. Sist endret 7. desember 2016.

Stortingsmålinger i Nord-Norge, InFact for NRK:

1) Tabellen angir summen for alle tre fylkene, basert på samme antall godkjente stemmer i landsdelen som stv 2013.

2) Arbeiderpartiet har i år vært stabile hos InFact i nord på 38 pluss. Målingen i desember går i retning av en landstendens på 34,5 – som er noe lavere enn det nivået som snittet av landsmålingene f.t. antyder.

3) Senterpartiet er vinneren på InFacts desember-målinger i nord.

4) Landsdelsnivået for Sp på nesten 11 pst tilsvarer et nasjonalt nivå på 9,5.

5) Merk at InFact vekter mot kommunevalget 2015. Av stortingspartiene er det Sp som har størst fordel av slik vekting, sammenlignet med vekting mot 2013. Om vekting mot 2013 eller 2015 er mest treffsikker, vet vi først valgnatten.

6) Høyres nivå i landsdelen som helhet svarer til InFacts landsmåling primo desember på tyve minus.

7) SV er i pluss mot 2013 i nord.

InFact for NRK i Nord-Norge – desember 2016

Summen av Nordland,Troms og Finnmark. Sammenlignet med InFact i juli og september 2016 i Nord-Norge, for NRK og Amedia. Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

2013 2013 % des.16 sep.16 jul.16
Ap 89 182 34,40 38,53 38,32 38,40
H 55 966 21,59 16,10 16,78 17,70
Frp 48 373 18,66 12,50 14,43 13,50
KrF 9 662 3,73 4,73 4,55 4,10
Sp 16 276 6,28 10,87 8,72 10,20
V 9 984 3,85 2,87 3,33 3,00
SV 14 547 5,61 6,32 6,01 5,20
MDG 5 687 2,19 2,58 2,18 2,40
RØDT 4 123 1,59 3,08 3,72 3,20
ANDRE 5 415 2,09 2,42 1,96 2
SUM 259 215

Nordland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 2 4 5 4 3 5 2
S2005 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2009 4 6 6 5 5 1 4 4 4 1 4 1
S2013 4 5 5 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2017 2 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
S2021 3 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / NRK 49/16 4 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2
InFact / AN / A-pressen 39/16 4 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2
InFact / NRK / AN 27/16 4 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2
InFact / NRK / AN / Fremov. / RB 37/14 4 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2
InFact / AN / Frem. / HA / LP / RB 36/13 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
InFact / Nordlys 36/13 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
InFact / NRK / HB / BA / Saltenp. 36/13 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
InFact / Nordlys 35/13 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
InFact / NRK / HB / Saltenp. 34/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
InFact / Nordlys 34/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
InFact / Nordlys 33/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
InFact / AN / Frem. / HA / LP / RB 33/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
InFact / AN / Frem. / HA / LP / RB 26/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
InFact / Nordlys 26/13 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
InFact / NRK / LP / AN 6/13 2 3 3 2 2 3 5 5 5 3 5 3
Respons / AN / Frem. / HA / LP / RB 36/12 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Respons / AN / Frem. / HA / LP / RB 24/11 4 4 4 4 4 2 5 5 5 2 5 2
Respons / AN / A-pressen 35/10 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 InFact / NRK / AN / Fremov. / RB 37/14 InFact / NRK / AN 27/16 InFact / AN / A-pressen 39/16 InFact / NRK 49/16
Ap 37,9 41,0 28,8 nan 24,4 40,8 37,3 37,7 37,9
Høyre 24,2 27,4 15,3 nan 22,9 19,9 19,5 17,8 16,1
Frp 0,8 2,6 12,2 nan 12,7 15,4 11,6 12,1 11,1
SV 5,3 8,0 7,2 nan 7,5 3,7 4,9 5,4 6,0
Sp 8,9 7,1 21,2 nan 10,7 7,3 12,2 11,0 13,4
KrF 8,1 8,1 2,0 nan 2,4 3,6 4,1 4,5 4,9
Venstre 4,8 4,3 2,5 nan 3,2 3,1 2,9 3,3 2,3
MDG 0,0 0,0 2,3 nan 2,5 2,8 2,1 1,6 2,6
Rødt 0,9 0,8 5,4 nan 5,6 2,2 2,9 4,5 3,0
Andre 9,1 0,7 3,2 nan 8,1 1,2 2,7 2,1 2,7
R+SV+Ap+Sp 53,0 56,8 62,6 nan 48,2 54,0 57,3 58,6 60,3
Frp+H+KrF+V 37,9 42,5 31,9 nan 41,2 42,0 38,1 37,7 34,4
Sp+KrF+V 21,8 19,6 25,7 nan 16,3 14,0 19,2 18,8 20,6
| Last ned

Troms fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 1 2 3 2 2 3 1
S2005 3 4 4 3 3 1 3 3 3 1 3 1
S2009 3 4 4 4 4 1 3 3 3 1 3 1
S2013 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2
S2017 2 4 4 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2021 2 4 4 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / NRK 49/16 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys / A-pressen 39/16 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
InFact / NRK 27/16 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 17/14 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 11/14 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 36/13 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Norfakta / HT / TF / iTromsø / FN 36/13 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Nordlys 35/13 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Norfakta / HT / TF / iTromsø / FN 34/13 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Nordlys 34/13 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Nordlys 33/13 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Norfakta / HT / TF / iTromsø / FN 26/13 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Nordlys 26/13 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Norfakta / HT / TF / iTromsø / FN 12/13 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Norfakta / HT / TF / iTromsø / FN 3/13 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
InFact / NRK 49/12 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Nordlys / A-pressen 36/12 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Nordlys 34/12 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Nordlys 24/11 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2
Respons / Nordlys / A-pressen 35/10 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 InFact / Nordlys 17/14 InFact / NRK 27/16 InFact / Nordlys / A-pressen 39/16 InFact / NRK 49/16
Ap 36,1 40,3 27,1 38,9 37,7 37,6 37,5
Høyre 25,6 30,4 13,5 19,8 15,2 14,2 16,4
Frp 1,0 3,0 14,0 16,7 15,5 17,4 13,3
SV 5,1 5,5 10,8 6,4 5,8 7,2 6,8
Sp 8,6 6,2 19,1 4,2 9,2 7,3 9,5
KrF 8,6 8,5 2,2 2,7 4,7 4,7 5,0
Venstre 5,1 3,6 2,5 3,2 3,3 3,6 3,8
MDG 0,0 0,0 3,0 3,0 2,6 2,2 2,3
Rødt 1,6 1,7 4,8 3,7 4,6 3,4 3,7
Andre 8,3 0,6 3,0 1,4 1,3 2,2 1,8
R+SV+Ap+Sp 51,3 53,7 61,9 53,2 57,3 55,5 57,5
Frp+H+KrF+V 40,3 45,6 32,2 42,4 38,7 39,9 38,5
Sp+KrF+V 22,4 18,4 23,8 10,1 17,2 15,6 18,3
| Last ned

Finnmark fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
S2005 2 3 3 2 3 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
S2017 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2021 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / NRK 49/16 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Amedia 39/16 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / NRK / Amedia 27/16 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 17/14 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 11/14 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 36/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 35/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 34/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 33/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 26/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 26/13 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / FM / FD 23/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 36/12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
InFact / Nordlys 34/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 24/11 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 35/10 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 InFact / Nordlys 17/14 InFact / NRK / Amedia 27/16 InFact / Amedia 39/16 InFact / NRK 49/16
Ap 44,0 48,9 31,4 35,1 44,0 42,2 43,2
Høyre 21,5 25,4 6,8 23,1 17,3 19,2 15,4
Frp 0,3 1,3 10,8 22,3 15,5 15,7 15,6
SV 6,4 7,8 6,2 5,6 4,9 5,4 6,3
Sp 5,9 0,0 18,4 3,2 5,4 4,0 5,1
KrF 6,8 0,0 1,7 2,8 3,0 4,4 3,5
Venstre 4,1 3,1 1,4 3,6 2,6 2,8 2,7
MDG 0,0 0,0 2,3 2,4 2,9 2,4 3,2
Rødt 0,6 0,9 5,0 1,6 1,3 1,7 1,9
Andre 10,7 12,6 16,0 0,4 3,2 2,4 3,1
R+SV+Ap+Sp 56,8 57,6 60,9 45,5 55,6 53,3 56,5
Frp+H+KrF+V 32,5 29,8 20,8 51,8 38,4 42,1 37,2
Sp+KrF+V 16,7 3,1 21,5 9,6 11,0 11,2 11,3
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner