Poll of polls

Oppside for Venstre

Publisert 4. desember 2016. Sist endret 4. desember 2016.

Stortinget – landsomfattende – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – oktober og november.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved avdelingsleder Veslemøy Østrem, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Vi legger normalt ut bakgrunnstall Respons straks etter at Aftenposten og Bergens Tidende har publisert, men først nå legger vi ut oktober og november. Årsaken er at valget i USA da tok mye tid.

2) Respons i november hadde årsbeste for Trine Skei Grandes parti hos dette byrået med 6,6 pst.

3) Respons i november viser hva Venstre kan oppnå med lojalitet på 68 (nest sterkest hos Respons i år) og femsifrete netto pluss mot både Ap og MDG.

4) Så blir spørsmålet om Trine Skei Grande og hennes partifeller kan gjenskape en slik oppside når vi snart går inn i valgåret 2017.

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – lojalitet

Alle bakgrunnstall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall.

jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16
R 45 92 86 45 50 82 62 72 86 69
SV 60 52 59 53 54 69 63 59 54 69
Ap 75 77 77 79 77 80 82 83 77 80
Sp 79 73 77 76 66 83 80 89 72 76
V 70 56 56 62 48 54 57 56 48 68
KrF 77 62 73 76 77 75 73 73 64 63
H 71 76 67 71 75 72 70 77 66 70
Frp 78 81 69 75 63 79 68 71 58 56
MDG 83 57 60 66 72 53 61 68 59 44

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16
Ap til H 36000 24000 27000 33000 25000 31000 8000 7000 21000 14000
H til Ap 57000 36000 38000 65000 49000 29000 43000 48000 75000 61000
H til Frp 72000 24000 86000 51000 40000 40000 22000 17000 19000 43000
Frp til H 25000 32000 44000 31000 35000 26000 42000 53000 59000 46000
Ap til Frp 15000 28000 19000 18000 24000 6000 3000 8000 20000 3000
Frp til Ap 9000 18000 18000 6000 29000 19000 19000 7000 37000 20000
H til V 17000 9000 5000 11000 11000 11000 11000 11000 17000 7000
V til H 9000 13000 9000 2000 3000 19000 3000 13000 10000 8000
Ap til V 3000 6000 15000 6000 21000 9000 0 4000 13000 18000
V til Ap 21000 7000 17000 21000 22000 20000 23000 20000 19000 6000
SV til Ap 11000 19000 24000 20000 13000 14000 24000 15000 23000 3000
Ap til SV 29000 21000 6000 20000 18000 11000 17000 19000 16000 20000
SV til MDG 9000 10000 6000 7000 3000 2000 0 3000 5000 10000
MDG til SV 3000 8000 8000 4000 7000 2000 0 0 0 0
Ap til MDG 13000 12000 11000 0 6000 7000 3000 13000 3000 3000
MDG til Ap 4000 5000 14000 5000 8000 5000 4000 14000 8000 11000
H til MDG 0 11000 0 0 2000 11000 0 3000 8000 4000
MDG til H 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0
V til MDG 0 12000 10000 9000 9000 0 0 2000 4000 3000
MDG til V 0 2000 2000 0 0 3000 2000 8000 5000 16000
Ap til KrF 0 4000 0 0 8000 4000 4000
KrF til Ap 6000 3000 12000 6000 0 2000 9000
Ap til Sp 3000 3000 17000 0 10000 18000 13000
Sp til Ap 6000 9000 10000 4000 6000 14000 3000
H til KrF 8000 5000 8000 3000 4000
KrF til H 7000 6000 11000 5000 7000
Frp til KrF 4000 5000 0 5000 6000
KrF til Frp 0 3000 12000 7000 3000

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

Tabellen omfatter (i) aktiviserte hjemmesittere fra 2013, (ii) tre årskull førstegangsvelgere, (iii) andre som har fått stemmerett etter 2013.

jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16
SV 4 4 4 6 4 7 3 1 5 4
Ap 36 41 44 42 35 33 46 40 39 38
Sp 5 5 3 5 5 2 3 2 8 8
V 4 6 8 8 8 8 9 8 8 7
KrF 2 5 5 7 5 4 3 5 1 8
H 19 17 22 13 19 20 22 14 15 18
Frp 16 14 8 10 15 18 1 15 14 11
MDG 8 6 3 6 3 5 7 10 7 3

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16
SV 14 15 11 10 17 6 16 20 9 2
Ap 11 12 11 11 11 9 14 8 11 11
Sp 11 10 11 11 20 7 10 4 8 12
V 6 18 15 9 23 16 22 14 21 21
KrF 8 20 4 10 8 8 15 6 20 13
H 9 10 13 11 10 15 19 10 17 11
Frp 9 7 16 9 18 9 16 14 15 22
MDG 4 11 0 17 0 10 25 4 22 7

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – Ap's netto bytteforhold mot Frp og H

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

Ap vs Frp Ap vs H
sep.15 30000 44000
okt.15 2000 57000
nov.15 2000 26000
des.15 8000 19000
jan.16 -6000 21000
feb.16 -10000 12000
mar.16 -1000 11000
apr.16 -12000 32000
mai.16 5000 24000
jun.16 13000 -2000
aug.16 16000 35000
sep.16 -1000 41000
okt.16 17000 54000
nov.16 17000 47000

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – svarprosent

nov.16 77
okt.16
sep.16 81
aug.16 72
jun.16 79
mai.16 77
apr.16 78
mar.16 80
feb.16 78
jan.16 81

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V