Poll of polls

Hvem vinner utjevningsmandatene?

Publisert 25. november 2016. Sist endret 25. november 2016.

1) Vi har i dag lagt inn en ny tabell på stortingsforsiden: "Antall ganger hvert parti er tildelt utjevningsmandat i hvert fylke basert på de 50 siste nasjonale meningsmålinger med spørsmål om stortingsvalg".

2) Merk at stemmetallene i hvert fylke som grunnlag for denne beregningen beror på (i) godkjente stemmer i fylkene i stv 2013, og (ii) at partienes relative frem- eller tilbakegang i alle 19 fylker er den samme som på landsmålingen som er grunnlaget.

3) Forutsetningen om samme relative endring i alle fylker vil sjelden slå til i valget, bl.a. synes Ap f.t. å gjøre det relativt sterkest på Vestlandet og Høyre synes å gjøre det relativt sett skarpest på Østlandet.

4) Grunnlaget for beregningen er de til enhver tid siste femti nasjonale stortingsmålinger, dvs målinger fra de siste fem-seks måneder.

5) Vi minner om at bare partier som på en landsmåling har fire pst eller mer vil være med i tildelingen av utjevningsmandater.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no