Poll of polls

Hvor går KrF?

Publisert 2. november 2016. Sist endret 2. november 2016.

Tabellene angir (i) fordelingen av KrFs 2013-velgere i år, og (ii) overgangene til KrF fra andre partier, basert på matrisene fra landsmålingene til Respons i 2016.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten og Bergens Tidende for innsyn i disse bakgrunnstallene.

1) Spørsmålet om "hvor KrF går" er tvetydig. Det kan sikte til (a) KrFs valg mellom blokkene, eller (b) om matrisene kan gi KrF og oss andre kunnskap om hvor KrF har muligheter for vekst eller risiko for tap. Vårt perspektiv er i hovedsak pkt (b).

2) Merk at bakgrunnstall for KrF vil ha et lavt antall respondenter, med desto større feilkilder. Når KrF f.eks. har overganger 4.500 fra Ap i noen måneder, beror dette på en – 1 – respondent som sa til Respons at hun eller han stemte Ap i 2013, men vil stemme KrF "hvis stortingsvalg i morgen".

3) Basert på matrisene fra Respons, med feilkilder som nevnt, er de største avtakerne av velgere fra KrF (i) H, (ii) Frp, (iii) Ap, (iv) Sp.

4) De største leverandørene til KrF er (i) H, (ii) Frp, (iii) Ap, (iv) Sp.

5) KrF vil – mener noen observatører å vite – erklære på sitt møte i landsstyret kommende helg at Frp og SV angivelig er uaktuelle som samarbeidspartnere i regjering for KrF. Ser vi på velgerbevegelsene mellom KrF og Frp, sammenlignet med KrF vs SV, finner vi – neppe uventet – at bevegelsene mot Frp er større enn mot SV. Så må KrF vurdere om det for partiet medfører ulike grader av risiko mht egen oppslutning å "bryte" med henholdsvis Frp og SV.

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – hvor er KrFs 2013-velgere?

KrF 158.475 stemmer stv 2013. Merk den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

Snitt 2016 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Til SV 1000 0 0 0 0 0 3500 4500 0 0
Til Ap 4500 2000 0 5500 11500 3500 6000 6500 3500 4000
Til Sp 2500 2500 0 4500 9000 2000 0 3000 3000 0
Til MDG 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
Til SV+Ap+Sp+MDG 8000 4500 0 10000 20500 5500 9500 13500 6500 4000
Lojale KrF 114500 102000 116000 116000 118000 121000 121000 116000 97500 122000
Til V 2000 5000 5000 0 0 2000 8000 0 0 0
Til H 7500 5500 10500 5500 6500 6500 0 18500 12500 4000
Til Frp 6500 7500 11500 3000 0 8500 4500 3000 10000 9000
Til V+H+Frp 16500 18000 27000 8500 6500 17000 12500 21500 22500 13000
Til "andre" 1500 2500 5500 0 0 2000 0 0 0 3000
Ikke sikker 17500 31000 9500 24000 12500 12500 16000 7000 31500 12500

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – overganger til KrF

2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – SV 116.021 – Sp 155.357 – V 148.275 – MDG 79.152 – R 30.751.

Snitt 2016 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Fra SV 500 0 0 0 0 0 0 3000 0 2000
Fra Ap 1500 4500 4500 0 0 4500 0 0 0 0
Fra Sp 3000 5500 0 3000 0 3500 8500 0 4000 2500
Fra MDG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fra SV+Ap+Sp+MDG 5000 11000 4500 3000 0 8000 8500 3000 4000 4500
Fra V 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0
Fra H 5500 3000 0 4500 7500 4500 6000 7000 12000 4000
Fra Frp 3500 4500 0 4500 4000 11500 0 0 0 8500
Fra V+H+Frp 9500 7500 0 9000 11500 16000 6000 9000 12000 12500

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF