Poll of polls

Nydalen 86-83

Publisert 24. oktober 2016. Sist endret 24. oktober 2016.

Åtte av de ni mediene som i Norge publiserer nasjonale stortingsmålinger, har nå publisert i oktober. Etter at Vårt Land har publisert måling fra Norstat, trolig i løpet av denne uken, kan oktober som helhet summeres opp.

1) Snittet av de åtte første landsmålingene i oktober gir flertall for Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) med 86 mandater. Disse partiene vant 85 mandater på snittet i september og 84 i august.

2) Arbeiderpartiet er mest frem fra september til oktober med +1,7 på snittet.

3) Venstresidens problem er at veksten for Ap (trolig) har bidratt til at SVs snitt er under sperregrensen (snitt 3,925). Arbeiderpartiets vekst på fire mandater fra september til oktober motsvares av et minus for SV på fem mandater.

4) Ser vi på de fire målingene der hele eller deler av undersøkelsen er gjennomført etter at budsjettforslaget ble lagt frem 6. oktober, er Nydalen-partiene på snittet av disse i mindretall med 84 mnd.

5) Av disse fire er det tre vanlige telefonmålinger og en med automatiske oppringninger. Snittet av de tre telefonmålingene som helt eller delvis er opptatt etter at budsjettet ble lagt frem, gir Nydalen-koalisjonen flertall med 86 mnd.

6) Konklusjonen er enkel: Det er nå tilnærmet dødt løp mellom blokkene. Legges månedssnittet til grunn, mangler Støre 2.127 SV-stemmer på å ha flertall for partier som står til venstre for de fire partiene som danner grunnlaget for regjeringen Solberg.

Målinger opptatt etter at statsbudsjettet ble fremlagt 6. okt 2016

Opinion/ANB, ca 70 pst av respondentene spurt etter budsjettfremleggelsen. InFact/VG, automat. tlf.oppringn vektet mot 2015, de øvrige vanlige telefonmålinger vektet mot 2013. Snitt vektet 13 = Snitt målinger vektet mot 2013 opptatt etter budsjettet. Snitt alle okt = Snitt alle målinger publisert i oktober.

Opinion / ANB Rsp / Aftpo / BT Sentio / DN Ipsos / Dgbl InFact / VG Snitt Mandater Snitt vektet 13 Mnd Snitt alle okt Mnd
Ap 36,8 35,8 36,2 36,3 38,3 36,7 68 36,3 67 36,3 67
Sp 6,6 7 7,2 6,4 8,5 7,1 13 6,8 13 6,8 12
SV 3,7 3,7 3,2 4,3 4,2 3,8 2 3,7 1 3,9 2
R 2,3 1,9 2,4 2,3 1,5 2,1 1 2,2 1 1,8 1
MDG 1,9 3,3 2,6 2,6 2,5 2,6 1 2,6 1 2,8 1
Frp 12,9 14 13,3 12,8 11,5 12,9 23 13,3 24 13 24
H 26 23,5 25,8 25,3 21,7 24,5 45 25,2 46 24,9 46
KrF 3,7 4,4 4,7 4,7 5,1 4,5 8 4,4 8 4,5 8
V 4,5 5,1 3 4,5 4,8 4,4 8 4,3 8 4,4 8
Opptatt 4–10.10 10–12.10 11–16.10 17–19.10 10–11.10

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger