Poll of polls

Lekker Frp+H 7.000 eller 85.000 til Ap?

Publisert 12. oktober 2016. Sist endret 12. oktober 2016.

Stortinget – landsomfattende – Norstat for NRK og Norfakta for Nationen og Klassekampen.

Vi retter en hjertelig takk til kommentator Nehru Sand i NRK og nyhetssjef Kallset i Klassekampen for disse medienes generøsitet med å gi innsyn i bakgrunnstall.

1) NRKs medarbeidere Grønli og Nehru Sand har redegjort for målingen i en podkast. Vi anbefaler denne.

2) Norstats måling har netto lekkasje på 7.000 fra Fremskrittspartiet og Høyre samlet til Arbeiderpartiet. Dette er regjeringspartienes sterkeste bytteforhold mot Ap hos Norstat for NRK i år.

3) Norfaktas tilsvarende lekkasje er 85.000. Dette er Arbeiderpartiets sterkeste bytteforhold mot summen for Frp og Høyre hos Norfakta for Nationen og Klassekampen i år.

4) Disse forskjellene illustrerer at målinger (nødvendigvis) varierer når tusen spurte skal representere nesten fire millioner stemmeberettigete.

5) Norstat for NRK ble opptatt torsdag 29. september – mandag 3. oktober med intervjuer også lørdag og søndag. Norfakta for Nationen og Klassekampen ble opptatt tirsdag 4. og onsdag 5. oktober. Regjeringens forslag til bilavgifter mv ble presentert fredag 30. september. Budsjettforslaget ble fremmet torsdag 6. oktober, dvs etter at disse målingene var opptatt.

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

Snitt okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Frp til Ap 20000 23000 14000 19000 23000 23000 37000 5000 14000
Ap til Frp 11000 9000 9000 9000 17000 17000 9000 9000 9000
Nto pluss Frp vs Ap -9000 -14000 -5000 -10000 -6000 -6000 -28000 4000 -5000
H til Ap 59000 106000 30000 46000 53000 68000 68000 68000 30000
Ap til H 19000 35000 26000 17000 17000 17000 17000 9000 17000
Nto pluss Ap vs H 39000 71000 4000 29000 36000 51000 51000 59000 13000
H til Frp 43000 30000 38000 30000 38000 38000 61000 53000 53000
Frp til H 44000 37000 46000 65000 70000 32000 19000 56000 23000
Nto pluss H vs Frp 1000 7000 8000 35000 32000 -6000 -42000 3000 -30000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs MDG

Stemmer 2013: SV 116.021 – MDG 79.152

Snitt okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
SV til MDG 5000 0 7000 0 2000 5000 6000 9000 8000
MDG til SV 1500 0 5000 0 0 0 3000 4000 0
Nto pluss MDG vs SV 3000 0 2000 0 2000 5000 3000 5000 8000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold V vs Ap

Stemmer 2013: V 148.275 – Ap 874.769

Snitt okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
V til Ap 14000 12000 18000 25000 12000 9000 13000 9000 16000
Ap til V 11000 0 9000 9000 17000 0 9000 9000 35000
Nto pluss V vs Ap -3000 -12000 -9000 -16000 5000 -9000 -4000 0 19000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs Ap

Stemmer 2013: R 30.751 – Ap 874.769

Snitt okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
R til Ap 2000 3000 5000 2000 0 3000 6000 0 0
Ap til R 6000 9000 0 9000 9000 0 9000 0 9000
Nto pluss R vs Ap 3000 6000 -5000 7000 9000 -3000 3000 0 9000

Senterpartiets bytteforhold 2017 – Norfakta for Nationen og Klassekampen

2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – Sp 155.357.

Snitt okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til Sp 15000 17000 9000 17000 35000 17000 9000 9000 9000
Sp til Ap 10000 20000 11000 12000 2000 14000 9000 3000 9000
Nto Ap til Sp 6000 3000 2000 5000 33000 3000 0 6000 0
Frp til Sp 9000 5000 5000 9000 19000 9000 9000 0 14000
Sp til Frp 1000 3000 0 0 0 0 2000 3000 0
Nto Frp til Sp 8000 2000 5000 9000 19000 9000 7000 -3000 14000
H til Sp 9000 8000 8000 23000 8000 8000 8000 0 8000
Sp til H 2000 0 3000 0 0 2000 0 5000 6000
Nto H til Sp 7000 8000 5000 23000 8000 6000 8000 -5000 2000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs SV

Stemmer 2013: R 30.751 – SV 116.021

Snitt okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
R til SV 1000 3000 2000 3000 2000 0 0 0 0
SV til R 5000 0 2000 0 9000 7000 5000 0 19000
Nto pluss R vs SV 4000 -3000 -1000 -3000 7000 7000 5000 0 19000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs Ap

Stemmer 2013: SV 116.021 – Ap 874.769

Snitt okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til SV 14000 9000 17000 17000 9000 26000 17000 9000 9000
SV til Ap 25000 13000 39000 31000 24000 17000 22000 39000 14000
Nto pluss Ap vs SV 11000 4000 22000 14000 15000 -9000 5000 30000 5000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013

Norfakta deler opp i bl.a. "husker ikke", "stemte ikke". Tabellen her gjelder den største av disse kategoriene, "stemte ikke".

Snitt okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 36 48 40 46 26 24 39 30 32
Frp 14 10 8 6 24 9 24 18 14
H 20 27 20 21 13 24 9 18 29

Norfakta for Nationen og Klassekampen – lojalitet

Snitt okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 78 81 76 80 73 79 81 78 76
Frp 67 58 70 58 64 66 77 68 76
H 68 63 73 70 74 61 64 70 71
KrF 66 69 45 71 66 65 76 74 62
R 70 60 68 64 83 54 76 85 67
Sp 72 70 73 78 72 66 73 69 75
SV 56 72 42 59 55 66 54 37 60
V 55 58 35 48 50 63 56 69 60
MDG 57 56 58 61 77 56 37 59 54

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel "vet ikke"

Andel av egne 2013-velgere som er gjerdesittere

Snitt okt.16 sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 11 9 14 8 13 10 10 13 11
Frp 12 15 11 16 7 17 5 16 9
H 13 13 12 13 11 17 12 11 13
KrF 15 18 27 23 18 9 9 3 15
R 5 0 0 3 6 17 4 0 9
Sp 13 8 14 8 21 20 10 19 6
SV 11 11 8 12 9 7 16 19 3
V 18 10 25 17 19 25 25 9 11
MDG 15 10 15 11 19 24 13 18 9

Norstat for NRK – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Frp til Ap 26000 22000 12000 15000 13000 12000 7000 11000 5000
Ap til Frp 8000 12000 3000 17000 0 7000 22000 24000 13000
Nto pluss Frp -18000 -10000 -9000 2000 -13000 -5000 15000 13000 8000
H til Ap 21000 60000 33000 64000 38000 37000 43000 33000 46000
Ap til H 32000 19000 19000 15000 25000 21000 16000 22000 19000
Nto pluss Ap -11000 41000 14000 49000 13000 16000 28000 10000 27000
H til Frp 27500 19000 33000 35000 32000 15000 67000 33000 31000
Frp til H 15500 23000 28000 21000 6000 31000 30000 38000 37000
Nto pluss H -12000 -4000 -5000 -14000 -26000 16000 -37000 5000 6000

Norstat for NRK – netto lekkasje fra Frp+H til Ap

okt.16 7000
sep.16 51000
aug.16 23000
jun.16 47000
mai.16 0
apr.16 21000
mar.16 13000
feb.16 -3000
jan.16 19000
des.15 56000
nov.15 50000
feb.15 150000
Snitt 2016 20000

Norstat for NRK – lojalitet

okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap 82 77 85 77 77 79 79 80 77
Frp 70 78 72 76 78 81 81 82 80
H 77 70 68 63 73 71 69 68 74
KrF 65 63 79 78 79 80 79 72 78
R 67 92 73 74 87 81 38 63 37
Sp 80 77 89 78 76 81 86 86 83
SV 66 66 73 61 71 68 63 55 64
V 59 47 46 45 53 48 50 41 60
MDG 73 69 64 42 58 65 61 72 73

Norstat for NRK – Arbeiderpartiet vs Venstre

2013-velgere

okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap til V 2500 14000 9000 7000 13000 11000 17000 3000 3000
V til Ap 6000 17000 19000 14000 13000 19000 8000 17000 9000
Netto pluss Ap 3500 3000 10000 7000 0 8000 -9000 14000 6000

Norstat for NRK – Ap vs SV

2013-velgere

okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til SV 5000 0 3000 11000 26000 7000 17000
SV til Ap 25500 11000 10000 10000 5000 5000 6000
Netto pluss SV -20500 -11000 -7000 1000 21000 2000 11000

Norstat for NRK – gjerdesittere

Andel av 2013-velgerne

okt.16 sep.16 aug.16 jun.16
Ap 10 15 9 14
Frp 17 11 16 13
H 13 15 20 19
KrF 22 18 8 6
R 17 0 27 13
Sp 10 10 7 10
SV 7 19 10 22
V 23 25 25 25
MDG 3 5 23 30

Norstat for NRK – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte stv 2013

okt.16 sep.16 aug.16
Ap 39 35 36
Frp 10 14 16
H 26 27 21
KrF 1 2 0
R 0 1 3
Sp 4 8 8
SV 5 3 6
V 2 7 3
MDG 11 3 6

Norstat for NRK – hvor er KrFs 2013-velgere?

KrF 158.475 stemmer stv 2013, overgangstallene avrundet til nærmeste fem hundre.

Snitt 16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap 5000 0 10000 4000 5500 5000 7000 7500 0 5000
Frp 3500 4000 0 0 12000 0 3000 8000 0 2500
H 7000 10500 11000 10500 4500 6500 0 8500 10500 2500
KrF 118500 102500 100000 124500 124000 125500 127500 124500 114500 123000
R 500 0 0 0 0 3500 0 0 0 0
Sp 2000 2000 6000 0 0 5500 0 3500 0 0
SV 500 0 0 0 3000 0 0 0 0 0
V 1500 4000 3500 0 0 0 0 0 4500 0
MDG 1000 0 0 4000 0 4500 0 0 0 0
Andre 500 0 0 3500 0 0 0 0 0 0
Ikke sikker 19500 35500 28500 12000 9500 8000 21000 6500 29000 25000

Norstat for NRK – overganger til KrF fra Ap, Frp, H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

Snitt 16 okt.16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Fra Ap 1500 5000 4000 2500 0 0 0 0 0 0
Fra Frp 1500 7000 0 0 5000 0 0 0 0 0
Fra H 2000 0 0 0 0 0 2500 4500 10000 3000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp