Poll of polls

Lekker Venstre til «miljøpartier»?

Publisert 4. oktober 2016. Sist endret 4. oktober 2016.

1) Mediene omtaler fra tid til annen Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre som «miljøpartier». Kristelig Folkeparti blir noen ganger også tildelt denne betegnelsen.

2) For Venstre blir det da spørsmål om partiet har lekkasje til andre «miljøpartier».

3) Tabellene viser (i) fordelingen av Venstres 2013-velgere, og (ii) overganger fra andre partier til Venstre. Kilden er Respons for Aftenposten og Bergens Tidende i 2016. Vi takker disse avisene for generøsitet med å gi innsyn i bakgrunnstall.

4) Matrisene viser at de største bevegelsene fra og til Venstre skriver seg fra Arbeiderpartiet og Høyre.

5) Lekkasjen fra Venstre til SV, KrF og MDG er marginal.

6) Lekkasjen til MDG synes å ha vært noe større i årets første fire målinger (januar–april) enn de fire neste (mai–september). Det er i så fall ikke overraskende, sett i lys av svekkelsen av MDG i år. MDGs snitt på landsmålingene fra januar til april var 3,52 – mot 3,05 fra mai til september.

7) Går lekkasjen til Arbeiderpartiet og/eller Høyre ned, kombinert med at Venstre beholder overgangene fra disse partiene, kan Trine Skei Grande vinke farvel til sperregrensen.

8) Stortingsmålingene i Hordaland og Oslo viser også viktigheten for Venstre av å stanse overgangene til Ap og Høyre:

a. I Hordaland (Respons for Bergens Tidende, sept 2016) var lekkasjen fra Venstre til Ap+H på nesten 42 pst av Hordaland Venstres 2013-velgere. Tilsvarende til summen av KrF, MDG og SV var syv-åtte pst – knapt fem til KrF, knapt tre til MDG, ingen til SV.

b. I Oslo (Respons for Aftenposten, sept 2016) var lekkasjen fra Venstre til Ap+H på 23 pst av Oslo Venstres 2013-velgere. Tilsvarende til summen av KrF, MDG og SV var åtte pst – knapt fem til SV, tre til MDG, ingen til KrF.

c. Den mindre lekkasjen fra Venstre til Ap+H i Oslo må sees på bakgrunn av at Venstres matrise i hovedstaden var sunnere enn i Hordaland.

d. Vi skal komme tilbake til målingen i Oslo. Vi har redegjort for målingen i Hordaland.

9) Netto bytteforhold mellom Venstre og Ap på snittet av landsmålingene fra Respons i år er i overkant av minus 10.000 for Venstre. Venstre er i et mindre pluss mot Høyre.

10) Venstres mobilisering av velgere som ikke stemte i stv 2013 har på snittet av målingene fra Respons i år vært syv pst av de aktiviserte. Kan Venstre holde et slikt nivå, vil det gi et bra bidrag for å si adjø til sperregrensen.

11) Journalist Kjetil Løset i TV2 skriver dette på sin blogg etter kanalens måling i oktober: «Venstre får 4,3 prosent (- 0,6). For Trine Skei Grande blir valget neste år et spørsmål om å mobilisere. Venstre er vant med stor utskifting av velgermassen. Denne gang er andelen lojale velgere nær 60 prosent. Partiet mister flere av sine tidligere velgere til Høyre og Frp enn til Arbeiderpartiet. Men Venstre vinner få nye.»

12) Lojaliten på TV2s måling (Kantar TNS) var iflg Løset «nær 60». Lojaliteten på snittet av målingene fra Respons har i år vært 57. Kan Venstre holde denne lojaliteten, er det mest sannsynlige at partiet kommer greit over sperregrensen på fire pst i valget 2017, så fremt hentingen av velgere fra andre partier og fra hjemmesitterne blir omtrent som snittet i år.

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – hvor er Venstres 2013-velgere?

Venstre 148.275 stemmer stv 2013.

Snitt mai–aug Snitt jan–apr sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.15 mar.16 feb.16 jan.16
Til SV 2500 2000 0 3500 3000 3500 9000 0 0 0
Til Ap 21500 16000 20500 23000 20500 22500 20500 16500 6500 21000
Til Sp 1000 2500 0 2000 0 2500 0 4500 2000 3000
Lojale V 80000 90500 83500 84000 80500 71000 91500 83500 83500 103000
Til KrF 500 500 2000 0 0 0 0 2000 0 0
Til H 10000 8500 13500 3000 19000 2500 2000 9500 13000 9000
Til Frp 2000 3000 4500 0 2000 3500 3000 0 5000 3000
Til MDG 3000 8000 2000 0 0 9000 9000 10000 12000 0
Til "andre" 500 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
Ikke sikker 27500 17500 21000 33000 23000 34000 13500 22000 26000 9000

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – Venstres 2016-velgere – overganger til V

I tabellen er inntatt overganger fra andre partier. I tillegg kommer lojale 2013-velgere ("Lojale V" i tabellen over) og mobilisering av velgere som ikke stemte i 2013.

Snitt mai–aug Snitt jan–apr sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.15 mar.16 feb.16 jan.16
Fra R 500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0
Fra SV 1000 3000 0 0 0 3500 3500 0 6000 3000
Fra Ap 8500 7500 4500 0 9000 21000 6000 15000 6000 2500
Fra Sp 1000 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
Fra KrF 1500 2000 5000 0 0 2000 8000 0 0 0
Fra H 11500 11000 11500 11500 11500 10500 11500 5500 9000 17000
Fra Frp 2000 0 0 0 4000 3500 0 0 0 0
Fra MDG 3500 1000 8500 2500 3000 0 0 2500 2500 0

Vi minner om den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall, spesielt når utvalgene blir så små som for Venstre.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V