Poll of polls

Stabilitet

Publisert 28. september 2016. Sist endret 28. september 2016.

1) Tabellen viser et "rullerende snitt" – snittet til enhver tid av de ni landsmålingene – og gir et bilde av stabilitet for partier og blokker.

2) Venstresiden (Ap+Sp+SV+MDG+R) har i september øket med en promille. Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) har øket med to promille.

3) Et flertall for Ap+Sp+KrF forekommer iht denne beregningen bare på tidspunkter da SV er under sperregrensen (1. sep, 5. sep, 11. sep, 17. sep).

4) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Rullerende snitt – ni landsmålinger – september 2016

AP SP SV MDG RØDT SUM H FRP KRF V SUM
26.sep 34,6 7,1 4,2 2,7 1,6 50,2 24,7 14,6 4,9 4,4 48,5
Mandater 63 12 7 1 1 84 43 26 8 8 85
23.sep 34,6 6,9 4,1 2,7 1,6 49,9 24,7 14,8 4,9 4,3 48,7
Mandater 62 12 7 1 1 83 43 27 8 8 86
17.sep 34,4 6,9 3,9 2,9 1,6 49,8 24,6 14,9 4,9 4,4 48,8
Mandater 63 13 2 1 1 80 45 27 9 8 89
14.sep 34,7 6,9 4,0 2,7 1,6 50,0 24,6 14,7 4,9 4,4 48,6
Mandater 62 12 7 1 1 83 43 27 8 8 86
11.sep 34,6 6,9 3,9 2,6 1,6 49,6 24,7 15,1 4,8 4,4 49,0
Mandater 63 13 2 1 1 80 45 27 9 8 89
10.sep 34,9 6,7 3,7 2,7 1,5 49,4 25,0 15,3 4,5 4,5 49,3
Mandater 63 12 2 1 1 79 46 28 8 8 90
07.sep 35,2 6,7 3,8 2,8 1,6 49,9 24,9 14,9 4,6 4,4 48,9
Mandater 64 12 2 1 1 80 46 27 8 8 89
05.sep 35,2 6,7 3,8 2,8 1,5 50,1 24,8 14,8 4,7 4,3 48,6
Mandater 64 12 2 1 1 80 45 27 9 8 89
01.sep 35,3 6,6 3,9 2,9 1,5 50,1 24,8 14,6 4,7 4,1 48,3
Mandater 64 12 2 1 1 80 45 27 9 8 89

Johan Giertsen

Del på Facebook