Poll of polls

Rødt opp i nord

Publisert 28. september 2016. Sist endret 28. september 2016.

Stortinget – Nordland, Troms, Finnmark – InFact for Amedia, Rana Blad, Avisa Nordland, Helgelendingen, Fremover, Nordlys og iFinnmark – publisert 28. september 2016.

1) I tabellen under er målingene i alle tre fylkene slått sammen til sum landsdelen.

2) Sammenlignet med stortingsvalget 2013, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet størst pluss i prosentpoeng. Rødt har størst relativ fremgang.

3) Sammenlignet med InFacts måling for NRK og Amedia i juli 2016, er Ap i stillstand og Sp noe ned. Pluss mot juli har Frp, KrF, SV og Rødt.

4) Vi tillater oss å spørre om Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre kan være undervurdert av InFact i nord:

(i) InFacts landsmåling for VG i september noterte Arbeiderpartiet lavest av alle byråene med 32,3 – mer enn to prosentpoeng under snittet for alle byråene.

(ii) Sum Ap+H+Frp på InFacts landsmåling for VG i september var 68,2 – lavest av byråene. Snittet for alle målingene i september er 73,9.

(iii) Hvis Ap, H og Frp var undervurdert på InFacts landsmåling, oppstår spørsmålet om den samme effekten kan gjøre seg gjeldende i nord.

(iv) Norfakta for Nationen og Klassekampen har Ap, H og Frp sterkere i nord enn InFact – basert på snittet av de spurte i landsdelen i ni målinger i 2016. Tallgrunnlaget er da lite, og usikkerheten desto større. Se tabellen. Vi retter en hjertelig takk til Klassekampen for innsyn i Norfaktas bakgrunnstall.

5) På den andre siden kan det være effekter i nord som ikke i den grad gjør seg gjeldende i sør, bl.a. debatten om langtidsplanen for Forsvaret.

6) KrF synes f.t. å gjøre det skarpere hos InFact enn andre byråer. Seks av åtte landsmålinger som i september er vektet mot 2013 har KrF under 5 pst. På disse målingene sliter KrF med å hente velgere. Både på InFacts landsmåling og i nord kan det derimot tyde på at KrF henter velgere. Hvis Amedia vil frigi matriser for InFact i nord, kan vi kanskje få større kunnskap om forskjellene for KrF mellom InFact og andre byråer.

InFact for Amedia i Nord-Norge – september 2016

Summen av Nordland, Troms og Finnmark. InFact for Amedia: Rana Blad, Avisa Nordland, Helgelendingen, Fremover, Nordlys og iFinnmark. Sammenlignet (kolonnen til høyre) med InFact i juli 2016 i Nord-Norge, for NRK og Amedia. Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

2013 2013 % sep.16 Sep 2016% Juli 2016%
Ap 89 182 34,40 99331 38,32 38,4
H 55 966 21,59 43490 16,78 17,7
Frp 48 373 18,66 37399 14,43 13,5
KrF 9 662 3,73 11804 4,55 4,1
Sp 16 276 6,28 22611 8,72 10,2
V 9 984 3,85 8630 3,33 3,0
SV 14 547 5,61 15586 6,01 5,2
MDG 5 687 2,19 5645 2,18 2,4
R 4 123 1,59 9639 3,72 3,2
ANDRE 5 415 2,09 5080 1,96 2,3
SUM 259 215 259215

Norfakta for Nationen og Klassekampen – respondentene i Nord-Norge

Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark. Snitt Norfaktas respondenter i landsdelen 2016. InFact 2016 = InFact for Amedia september 2016. Norfakta vekter mot 2013, InFact mot 2015.

Snitt 2016 InFact 2016
Ap 42,2 38,3
Frp 17,3 14,4
H 19,2 16,8
KrF 1,4 4,6
MDG 1 2,2
R 2,4 3,7
Sp 7,9 8,7
SV 5,8 6
V 2,1 3,3
Andre 0,3 2
Antall spurte 647

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner