Poll of polls

Reddes SV av Bergen?

Publisert 8. september 2016. Sist endret 8. september 2016.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
InFact for BA.
OEEV
Ap30,43,911,9
H26,8-1,50,3
Frp9,2-4,7-1,3
SV8,90,5-1,1
Sp3,61,21,3
KrF6,51,03,1
V2,9-1,8-2,1
MDG6,11,20,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1015 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – InFact for Bergensavisen (krever innlogging/betaling) – publisert 8. september 2016. Vi retter en hjertelig takk til Bergensavisen, ved journalist Geir Kvile, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Byrådet (Ap+KrF+V) vant flertall med 34 av 67 mandater i Bergen bystyre i fjor.

2) Målingene etter valget har gitt byrådskoalisjonen mindretall med 30 representanter (InFact/BA des 15) – 29 (Respons/BT mars 16) – 25 (InFact/BA mai 16) – 33 (Respons/BT juni 16) – 27 (InFact/BA sept 16).

3) SV gjorde et solid valg i Bergen med syv pst i 2015, og har hatt gode målinger deretter. InFacts måling for Bergensavisen i september 2016 er den sterkeste for SV i Bergen som vi har i vårt materiale med 8,9 pst (tilbake til 2009).

4) Det – relativt sett – sterke valget for Bergen SV i 2013 sikret Lysbakken distriktsmandatet i Hordaland, og bidro tungt til at SV kom over sperregrensen nasjonalt.

5) SVs hyggelige målinger i Bergen i 2015/2016 kan antyde at Bergen også i 2017 kan bli avgjørende for om SV kommer over fire pst i et eventuelt marginalt valg for partiet. Selv om disse målingene gjelder stemmegivning ved kommunevalg, er de løfterike for Lysbakkens parti både for valgene i 2017 og 2019.

5) Venstre ble av InFact målt til 2,9 pst mot 5,5 i valget i fjor. Det er ikke enkelt å se noen spesiell lokal årsak til dette fallet. Matrisen antyder lav lojalitet (enda lavere enn Venstre nasjonalt), høy lekkasje til Ap (høyere enn på nasjonale målinger), og en plagsom lekkasje til Høyre. Vi må ha flere målinger enn denne for å kunne anslå Venstres nivå i byen mellom fjellene.

Bergen – InFact for Bergensavisen (BA) – kvlg – lojalitet mot k-2015

InFact har ikke med "ikke sikker" i matrisene ("gjerdesittere"). Lojaliotetstallene hos InFact blir derfor høyere enn hos andre byråer.

sep.16 mai.16
Ap 84 74
Frp 81 82
H 82 83
KrF 76 79
V 43 70
SV 82 79
Sp 77 86
R 86 80
MDG 74 61

Bergen – InFact for Bergensavisen – kvlg – aktiviserte velgere som ikke stemte kvlg 2015

I hovedsak hjemmesittere kvlg 2015 og ett nytt årskull førstegangsvelgere.

sep.16 mai.16
Ap 32 26
Frp 14 18
H 23 32
KrF 2 1
V 1 6
SV 8 4
Sp 5 -
R 8 -
MDG 5 6
Andre 1 7

Bergen – InFact for Bergensavisen – kvlg – overganger

Kvlg 2015: Ap 49.510 (37,8) – H 28.933 (22,1) – Frp 11.428 (8,7) – SV 9.139 (7,0) – KrF 7.884 (6,0) – MDG 7.875 (6,0) – V 7.188 (5,5) – R 3.045 (2,3) – Sp 2.614 (2,0). Overgangstall avrundet til nærmeste fem hundre (med få unntak).

sep.16 mai.16
Ap til Frp 1500 2500
Frp til Ap 500 500
Ap til H 2000 4500
H til Ap 3000 1500
Ap til KrF 500 250
KrF til Ap 500 500
Ap til V 500 500
V til Ap 1500 500
Ap til SV 1500 3800
SV til Ap 250 350
Ap til R 500 500
R til Ap 0 250
Ap til MDG 1000 250
MDG til Ap 500 1000
Frp til H 1500 1000
H til Frp 1500 2500
Frp til KrF 0 0
KrF til Frp 0 500
H til KrF 250 0
KrF til H 1000 500
H til V 0 500
V til H 1000 1000
V til MDG 250 500
MDG til V 500 500
SV til R 500 500
R til SV 0 250
SV til MDG 500 750
MDG til SV 200 500

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
InFact / BA 8/9-16 25 29 25 31 29 32 31 34
Respons / BT 22/6-16 23 27 25 31 31 33 35 37
InFact / BA 6/5-16 29 33 26 36 26 28 29 31
Respons / BT 20/3-16 24 26 24 30 31 33 35 37
InFact / BA 3/12-15 25 29 21 32 29 31 32 34

Bergen 1979-2016

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 20/3-16 InFact / BA 6/5-16 Respons / BT 22/6-16 InFact / BA 8/9-16
Ap 23,6 18,5 17,5 33,8 26,5 36,5 30,4
Høyre 26,5 26,5 27,1 25,7 28,3 25,8 26,8
Frp 9,4 10,5 10,8 8,6 13,9 9,0 9,2
SV 11,4 10,0 10,4 8,4 8,4 6,3 8,9
Sp 5,4 2,3 4,2 2,6 2,4 3,4 3,6
KrF 3,5 3,4 3,5 3,7 5,5 5,6 6,5
Venstre 5,9 5,0 5,0 6,6 4,7 5,7 2,9
MDG 5,3 5,2 5,5 6,3 4,9 3,9 6,1
Rødt 5,8 4,0 3,9 2,3 3,5 2,3 4,4
Andre 3,2 14,6 12,1 2,0 2,0 1,5 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 53,4 45,7 52,4 53,4
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 44,6 52,4 46,1 45,4
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 12,9 12,6 14,7 13,0

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner