Poll of polls

Landsdeler – Respons

Publisert 31. august 2016. Sist endret 31. august 2016.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten og Bergens Tidende for innsyn i bakgrunnstallene fra Respons.

1) Respons gir regiontall i bakgrunnsmaterialet.

2) Respons' kategorier for regioner er Østlandet (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark) – Sør- og Vestlandet (Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) – Trøndelag og Nord-Norge (Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark).

3) Tabellene angir snittet for Respons' syv landsmålinger fra januar til august i år (alle minus juli), og snittet i disse regionene i samme periode.

4) Forholdstall 2016 vs 2013 er angitt. Forholdstallene kan antyde om et parti gjør det relativt sett skarpere eller svakere i en landsdel enn i landet som helhet. Arbeiderpartiet har f.eks. forholdstall 1,08 i hele landet. Landsdeler med sterkere forholdstall enn dette gjør det (trolig) relativt sett skarpere enn partiets landstendens (for Ap: Sør- og Vestlandet).

5) Det interessante er relasjonen mellom landstendensen og regionale tendenser for hvert parti, f.eks. relasjonen mellom Høyres endring på Østlandet (0,96) vs Sør- og Vestlandet (0,82).

6) Vi la 12. august ut regiontall fra Norfakta for Nationen og Klassekampen. Det er nyanser mellom byråene, bl.a. synes Ap å score bedre på Sør- og Vestlandet hos Respons enn Norfakta, motsatt i Trøndelag og Nord-Norge.

7) Respons opplyser kun hele prosentpoeng i sine regiontall. Vi har likevel tillatt oss å beregne desimaler i snittene, men les tallene med varsomhet.

8) Både Respons og Norfakta fortjener stor honnør for oversiktlige, informative og ryddige oppsett av barometer- og bakgrunnstall.

9) Vi minner om de særlige feilkilder ved bakgrunnstall.

10) Tabellen nederst angir svarene fra respondentene på Østlandet i målingene i august i år fra Norfakta og Respons. Denne tabellen kan gi en antydning om stillingen på Østlandet august 2016 hos disse byråene.

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende

Snitt landsmålinger januar–august 2016.

Rerspons 2016 Stv 2013 2016 vs 2013
Ap 33,3 30,8 1,08
H 24,3 26,8 0,91
Frp 16,4 16,3 1,01
KrF 5,2 5,6 0,93
Sp 5,5 5,5 1
V 4,8 5,2 0,92
SV 4,1 4,1 1
MDG 3,4 2,8 1,21
R 1,6 1,1 1,45

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende

Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark

Snitt jan–aug 16 F 2015 S 2013 2016 vs 2013
R 1,9 2,4 1,3 1,46
SV 4,4 3,8 4 1,1
Ap 32,7 34,8 32,8 1
Sp 4,4 6,1 4,2 1,05
V 5,1 5,2 5,5 0,93
KrF 3,7 3,6 3,7 1
H 26,4 27 27,9 0,96
Frp 15,6 9,3 15,9 0,98
MDG 4,4 5,8 3,2 1,38
Andre 1,3 1,9 1,5 0,87
Antall spurte 2720 1128617 1432917

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende

Sør- og Vestlandet: A-Agder, V-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fj, Møre og R

Snitt jan–aug 16 F 2015 S 2013 2016 vs 2013
R 1,1 1,1 0,6 1,83
SV 3,6 3,5 3,6 1
Ap 32,1 29 24,6 1,3
Sp 5,7 9,1 6,2 0,92
V 4,9 4,9 5,2 0,94
KrF 8,4 9,9 9,6 0,88
H 23,3 21 28,5 0,82
Frp 17,4 12,7 17,1 1,02
MDG 1,9 4,1 2,3 0,83
Andre 1,3 4,7 2,1 0,62
Antall spurte 1755 693365 892031

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende

Trøndelag og Nord-Norge: S-Trøndelag, N-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark

Snitt jan–aug 16 F 2015 S 2013 2016 vs 2013
R 1,3 3,3 1,2 1,08
SV 4,3 5,5 5,3 0,81
Ap 37 38,4 36,3 1,02
Sp 8,4 11,6 7,9 1,06
V 4,9 4,5 4,4 1,11
KrF 3,4 3,6 3,7 0,92
H 20 17,3 20,7 0,97
Frp 16,6 8,9 16,1 1,03
MDG 3,1 4,3 2,4 1,29
Andre 1,1 2,7 1,9 0,58
Antall spurte 972 386220 511081

Norfakta for Nationen og Klassekampen – Respons for Aftp og Brg Tid – Østlandet august 2016

Snitt = Snitt respondentene på Østlandet – Norfaktas og Respons landsmålinger aug. 2016. Snitt hele landet = Snitt Norfaktas og Respons landsmålinger aug. 2016. Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Norfakta Respons Snitt F 2015 S 2013 Snitt hele landet
R 1 1 1 2,4 1,3 1,25
SV 5 4 4,5 3,8 4 4,05
Ap 36 37 36,5 34,8 32,8 36,15
Sp 5 3 4 6,1 4,2 6,2
V 5 5 5 5,2 5,5 4,2
KrF 4 4 4 3,6 3,7 5,1
H 24 27 25,5 27 27,9 25,55
Frp 14 14 14 9,3 15,9 12,95
MDG 5 3 4 5,8 3,2 3,05
Andre 1 2 1,5 1,9 1,5 1,45
Antall spurte 398 340 738 1128617 1432917

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger