Poll of polls

Respons: Demobilisering

Publisert 18. august 2016. Sist endret 18. august 2016.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEEV
Ap36,13,69,8
H24,70,14,3
Frp13,7-3,42,1
SV4,20,0-3,4
Sp5,5-0,6-8,0
KrF5,20,21,4
V4,70,10,1
MDG2,6-0,2-1,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte ikke registrert.

Stortinget – landsomfattende – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende (krever innlogging/betaling) – 18. august 2016.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten og Bergens Tidende for disse avisenes generøsitet med å gi oss innsyn i bakgrunnstallene.

1) Målingen gir 85 mandater til Ap+Sp+SV+MDG+R – 85 til Ap+Sp+KrF – 84 til Nydalen – 83 til Ap+Sp+SV.

2) Respons antyder en demobilisering av velgerne:

(i) Svarprosenten ("valgdeltakelsen") var 72. Svarprosenten hos Respons tidligere i år har vært mellom 77 og 81.

(ii) Gruppen "stemte ikke" i matrisene består i hovedsak av hjemmesiettere fra stv 2013 og tre årskull yngre velgere som ikke hadde stemmerett i 2013. Det normale er at rundt 50 pst av denne gruppen blir aktivisert, dvs opplyser et partisyn. Slik var det f.eks. hos Norstat for NRK onsdag 17. august, der 49 pst var aktivisert. Respons for Aftp og BT i august fant at bare 35 pst av denne gruppen er aktivisert.

(iii) Alle stortingspartiene og Rødt har en tosifret prosentandel av egne 2013-velgere på gjerdet – for første gang hos Respons i år.

(iv) De tre største partiene har samlet 348.000 egne 2013-velgere på gjerdet, fordelt på Ap 125.000 – H 147.000 – Frp 76.000. Dette er det høyeste antall gjerdesittere hos Respons for summen av disse partiene i år.

3) Arbeiderpartiets matrise er solid – høy lojalitet og flere overganger fra andre partier enn i juni. Et spørsmål er om partiet kan holde oppe sin andel av de aktiviserte velgerne som ikke stemte i 2013 (46 pst).

4) Høyre har jevnt bra lojalitet, bedre bytteforhold mot Frp enn i juni, men svekket utveksling mot Ap.

5) Fremskrittspartiets mest oppsiktsvekkende bakgrunnstall er at partiet iflg matrisen mobiliserer 1 – en prosent – av de aktiviserte velgerne som ikke stemte i 2013. Snittet hos Respons i første halvår var 14 pst. Målingen fra Respons i september vil si oss mer om Frp sin stilling i dette segmentet. Norstat for NRK onsdag 17. august 2016 noterte Frp med 16 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013.

6) Snittet av de fem første målingene i august har Nydalen 88 mandater. Venstre har snitt 4,02. Settes Venstre til 3,99 og de øvrige uendret, vinner Nydalen flertall med 86.

7) Fordi det bare var to målinger i juli, ligger det nær å sammenligne med juni. Snittet i juni vs snittet så langt i august har Høyre med størst pluss med +2,3 pp og +7 mandater. Arbeiderpartiet har mot juni +1,3 pp og +2 mandater. Ap har så langt i august et snitt på 35,4 – det samme som partiet fikk i stv 2009.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

Alle bakgrunnstall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall.

des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 aug.16
R 72 45 92 86 45 50 82 62
SV 53 60 52 59 53 54 69 63
Ap 78 75 77 77 79 77 80 82
Sp 74 79 73 77 76 66 83 80
V 57 70 56 56 62 48 54 57
KrF 80 77 62 73 76 77 75 73
H 71 71 76 67 71 75 72 70
Frp 78 78 81 69 75 63 79 68
MDG 59 83 57 60 66 72 53 61

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 aug.16
Ap til H 34000 36000 24000 27000 33000 25000 31000 8000
H til Ap 53000 57000 36000 38000 65000 49000 29000 43000
H til Frp 62000 72000 24000 86000 51000 40000 40000 22000
Frp til H 32000 25000 32000 44000 31000 35000 26000 42000
Ap til Frp 17000 15000 28000 19000 18000 24000 6000 3000
Frp til Ap 25000 9000 18000 18000 6000 29000 19000 19000
H til V 18000 17000 9000 5000 11000 11000 11000 11000
V til H 12000 9000 13000 9000 2000 3000 19000 3000
Ap til V 3000 3000 6000 15000 6000 21000 9000 0
V til Ap 21000 21000 7000 17000 21000 22000 20000 23000
SV til Ap 21000 11000 19000 24000 20000 13000 14000 24000
Ap til SV 20000 29000 21000 6000 20000 18000 11000 17000
SV til MDG 9000 9000 10000 6000 7000 3000 2000 0
MDG til SV 10000 3000 8000 8000 4000 7000 2000 0
Ap til MDG 12000 13000 12000 11000 0 6000 7000 3000
MDG til Ap 0 4000 5000 14000 5000 8000 5000 4000
H til MDG 8000 0 11000 0 0 2000 11000 0
MDG til H 3000 0 0 0 0 4000 0 0
V til MDG 9000 0 12000 10000 9000 9000 0 0
MDG til V 6000 0 2000 2000 0 0 3000 2000
Ap til KrF 0 4000 0 0
KrF til Ap 6000 3000 12000 6000
Ap til Sp 3000 3000 17000 0
Sp til Ap 6000 9000 10000 4000
H til KrF 8000 5000
KrF til H 7000 6000
Frp til KrF 4000 5000
KrF til Frp 0 3000

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

Tabellen omfatter (i) aktiviserte hjemmesittere fra 2013, (ii) tre årskull førstegangsvelgere, (iii) andre som har fått stemmerett etter 2013.

des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 aug.16
SV 7 4 4 4 6 4 7 3
Ap 29 36 41 44 42 35 33 46
Sp 4 5 5 3 5 5 2 3
V 9 4 6 8 8 8 8 9
KrF 0 2 5 5 7 5 4 3
H 22 19 17 22 13 19 20 22
Frp 15 16 14 8 10 15 18 1
MDG 10 8 6 3 6 3 5 7

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 aug.16
SV 9 14 15 11 10 17 6 16
Ap 9 11 12 11 11 11 9 14
Sp 8 11 10 11 11 20 7 10
V 8 6 18 15 9 23 16 22
KrF 4 8 20 4 10 8 8 15
H 10 9 10 13 11 10 15 19
Frp 6 9 7 16 9 18 9 16
MDG 7 4 11 0 17 0 10 25

Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende) – Ap's netto bytteforhold mot Frp og H

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

Ap vs Frp Ap vs H
sep.15 30000 44000
okt.15 2000 57000
nov.15 2000 26000
des.15 8000 19000
jan.16 -6000 21000
feb.16 -10000 12000
mar.16 -1000 11000
apr.16 -12000 32000
mai.16 5000 24000
jun.16 13000 -2000
aug.16 16000 35000

Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende) – Ap's netto bytteforhold

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

aug.16 jun.16 mai.16 apr.16
Ap vs H 35000 -2000 24000 32000
Ap vs Frp 16000 13000 5000 -12000
Ap vs V 23000 11000 1000 15000
Ap vs SV 7000 3000 -5000 0
Ap vs MDG 1000 -2000 2000 5000
Ap vs Sp 4000 -7000 6000 3000
Ap vs KrF 6000 12000 -1000 6000
Ap vs R -3000 -7000 0 5000
Sum 89000 21000 32000 54000

Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende) – råtall

aug.16

Uvektet råtall Vektet barometertall
R 1,7 1,2
SV 6,3 4,2
Ap 37,5 36,1
Sp 5,9 5,5
V 5,5 4,7
KrF 6,5 5,2
H 22,9 24,7
Frp 8,8 13,7
MDG 3,5 2,6

Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende) – svarprosent

aug.16 72
jun.16 79
mai.16 77
apr.16 78
mar.16 80
feb.16 78
jan.16 81

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger