Poll of polls

Landsdeler – Norfakta

Publisert 12. august 2016. Sist endret 12. august 2016.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap36,25,89,9
H26,40,56,0
Frp12,2-2,90,6
SV3,90,3-3,7
Sp6,9-0,8-6,6
KrF5,00,01,2
V3,7-1,0-0,9
MDG3,50,5-0,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

Vi retter en hjertelig takk til Klassekampen for innsyn i Norfaktas bakgrunnstall.

1) Norfakta (for Nationen og Klassekampen) gir regiontall i bakgrunnsmaterialet.

2) Norfaktas kategorier for regioner er Østlandet (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark) – Sørlandet (Aust- og Vest-Agder) – Vestlandet (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) – Trøndelag (Sør- og Nord-Trøndelag) – Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark).

3) Tabellene angir snittet for Norfaktas åtte landsmålinger fra januar til august i år, og snittet i disse regionene i samme periode.

4) Det er et firesifret antall spurte på Østlandet og Vestlandet, og et tresifret i de øvrige regionene. Desto færre spurte, desto større usikkerhet.

5) Tabellene angir også forholdstall 2016 vs 2013, som kan ha to funksjoner:

(i) Forholdstallene kan antyde om et parti gjør det relativt sett skarpere eller svakere i en landsdel enn i landet som helhet. Arbeiderpartiet har f.eks. forholdstall 1,09 i landet som helhet. Landsdeler med sterkere forholdstall enn dette gjør det (trolig) relativt sett skarpere enn partiets landstendens (for Ap: Vestlandet og Nord-Norge).

(ii) Forholdstallene kan brukes til å anslå distriktsmandater i fylkene, ved å multiplisere fylkesresultatene i stv 2013 med forholdstallet i landsdelen. I beregninger brutt ned på fylker er usikkerheten større enn for regiontall.

6) Tallene er ingen fasit for partienes oppslutning i regionene i august 2016. Det mest interessante er relasjonen mellom landstendensen og regionale tendenser, f.eks. at SV synes å gjøre det relativt sett skarpere i nord enn nasjonalt.

7) Norfakta opplyser kun hele prosentpoeng i sine regiontall. Vi har likevel tillatt oss å beregne desimaler i snittene, men les tallene med varsomhet.

8) Norfakta fortjener stor honnør for oversiktlige, informative og ryddige oppsett av barometer- og bakgrunnstall.

Norfakta for Nationen og Klassekampen

Snitt landsmålinger januar–august 2016.

Norfakta 2016 Stv 2013 2016 vs 2013
Ap 33,7 30,8 1,09
H 24,6 26,8 0,92
Frp 15,5 16,3 0,95
KrF 4,9 5,6 0,88
Sp 6,3 5,5 1,15
V 4,7 5,2 0,9
SV 3,9 4,1 0,95
MDG 3,3 2,8 1,18
R 1,7 1,1 1,55

Norfakta for Nationen og Klassekampen

Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark. Snitt de spurte i landsdelen januar–august 2016.

Snitt S 2013 F 2015 2016 vs 2013
Ap 33,4 32,8 34,8 1,02
Frp 13,8 15,9 9,3 0,87
H 26,3 27,9 27 0,94
KrF 3,5 3,7 3,6 0,95
MDG 4,5 3,2 5,8 1,41
R 2,3 1,3 2,4 1,77
Sp 5,6 4,2 6,1 1,3
SV 4 4 3,8 1
V 5,4 5,5 5,2 0,98
Andre 1,4 1,5 1,9
Antall spurte 3181 1432917 1128617

Norfakta for Nationen og Klassekampen

Sørlandet: Aust- og Vest-Agder. Snitt de spurte i landsdelen januar–august 2016. Respons mars 16: Summen av A- og V-Agder mars 2016, Respons for Fæ.vennen. Både Norfakta og Respons vekter mot 2013.

Snitt S 2013 F 2015 2016 vs 2013 Rsp mar 16
Ap 27,8 25,4 28 1,09 29,4
Frp 16,8 18,2 11,9 0,92 17,3
H 26,6 26,9 21,7 0,99 24,7
KrF 12,4 12,8 15,3 0,97 12,5
MDG 1,9 2,1 3,8 0,9 2,6
R 0,6 0,5 1,1 1,2 0,9
Sp 5,4 3,6 6 1,5 4,3
SV 1,8 2,6 2,7 0,69 3
V 5,4 4,5 4,6 1,2 4
Andre 1,9 3,4 4,9 1,2
Antall spurte 356 160540 122431

Norfakta for Nationen og Klassekampen

Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fj, Møre og Romsdal. Snitt de spurte i landsdelen januar–august 2016.

Snitt S 2013 F 2015 2016 vs 2013
Ap 29,3 24,5 29,2 1,2
Frp 19,4 16,9 12,8 1,15
H 25,3 28,9 20,9 0,88
KrF 7,6 8,9 8,7 0,85
MDG 2 2,4 4,2 0,83
R 1,1 0,7 1,1 1,57
Sp 6,1 6,8 9,8 0,9
SV 3,5 3,8 3,7 0,92
V 4,3 5,4 5 0,8
Andre 1,4 1,8 4,6 0,78
Antall spurte 1651 731491 570934

Norfakta for Nationen og Klassekampen

Trøndelag: Sør- og Nord-Trøndelag. Snitt de spurte i landsdelen januar–august 2016.

Snitt S 2013 F 2015 2016 vs 2013
Ap 41,5 38,3 40,3 1,08
Frp 11,4 13,4 6,4 0,85
H 19,9 19,9 16,6 1
KrF 3,3 3,7 3,7 0,89
MDG 3,3 2,6 5,1 1,27
R 1,4 0,8 1,6 1,75
Sp 10 9,6 13,9 1,04
SV 4,5 5 5,3 0,9
V 3,4 5 4,4 0,68
Andre 1,4 1,7 2,6 0,82
Antall spurte 531 251866 190717

Norfakta for Nationen og Klassekampen

Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark. Snitt de spurte i landsdelen januar–august 2016. InFact 2016 = InFact for NRK og Amedia primo juli 2016. InFact vekter mot 2015, Norfakta mot 2013.

Snitt S 2013 F 2015 2016 vs 2013 InFact 2016
Ap 43,1 34,4 36,4 1,25 38,4
Frp 17,3 18,7 11,4 0,93 13,5
H 18,3 21,6 18 0,85 17,7
KrF 1,1 3,7 3,5 0,3 4,1
MDG 1 2,2 3,6 0,45 2,4
R 2,5 1,6 4,9 1,56 3,2
Sp 7,9 6,3 9,3 1,25 10,2
SV 6,3 5,6 5,7 1,13 5,2
V 2,4 3,9 4,5 0,62 3
Andre 0,3 2,1 2,7 0,14 2,3
Antall spurte 581 259215 199503

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger