Poll of polls

SV og Venstre avgjør

Publisert 9. august 2016. Sist endret 9. august 2016.

Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen (6. august) og TNS Gallup for TV2 (8. august).

Vi retter en hjertelig takk til Klassekampen, ved nyhetssjef Mímir Kristjánsson, for avisens generøsitet med å gi leserne til pollofpolls.no innsyn i Norfaktas bakgrunnstall.

Journalist Kjetil Løset i TV2 har som vanlig lagt ut flere av TNS Gallups bakgrunnstall i sin logg.

1) Snittet av målingene gir Ap 35,1 (65) – H 26,75 (48) – Frp 12,7 (23) – SV 4,15 (7) – Sp 6,5 (12) – KrF 4,8 (9) – V 3,75 (2) – MDG 3,45 (2) – R 1,55 (1).

2) En bred samling til venstre (Ap+Sp+SV+MDG+R) gir iflg dette snittet 87 mandater. Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) vinner 84. Støres trolig foretrukne koalisjon (Ap+Sp+KrF) vinner også 84. Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) vinner 82 mandater.

3) Nydalen får flertall, i begge tilfeller med 86 mandater, hvis (i) Venstre får fire blank eller (ii) SV får 3,99 – så fremt de øvrige er uendret.

4) Nydalen-partiene har iflg Norfakta 264.000 velgere på gjerdet. Dette svarer til 17 pst av disse fire partienes 1.530.542 stemmer i 2013. Venstresiden (Ap+Sp+SV+MDG+R) har iflg byrået 133.000 velgere på gjerdet. Se tabellene.

5) Arbeiderpartiets lojalitet hos Norfakta i målingen i juli var 73. I august er lojaliteten tilbake til det normale (80). Lojaliteten hos TNS Gallup var 78.

6) Høyres lojalitet var 70 hos Norfakta. Høyre fikk hos TNS Gallup barometertall 27,1 med lojalitet 64 (26,8 i stv 2013). Slikt er en sjeldenhet – lojalitet nær 60 vil normalt gi et langt lavere barometertall.

7) At TNS Gallup tross dette målte Høyre tre promille sterkere enn valget for tre år siden, skyldes solide pluss i andre segmenter, bl.a. opplyste en fjerdedel av Venstres 2013-velgere til Gallup at de vil stemme på statsministerens parti hvis stortingsvalg nå.

8) Bytteforholdet Høyre vs Venstre var ikke så ekstremt hos Norfakta – der var Høyre i netto pluss 4.000 mot Venstre (13.000 minus 9.000).

9) Fremskrittspartiets lojalitet begynner – hvis vi skal tro TNS Gallup og Norfakta – å slå sprekker, med 63 (Gallup) og 58 (Norfakta). Partiets snitt lojalitet i første halvår var 74 hos byråene som vekter mot 2013.

10) Senterpartiets matrise er ikke så sterk som i juli, men partiet var hos Norfakta i pluss mot både Ap, Frp og Høyre – som forklarer barometertallet på 6,9. TNS Gallup ga Sp 6,1.

11) Kristelig Folkeparti er avhengig av lojaliteten. Snitt lojalitet første halvår var 73 hos byråene som vekter mot 2013. De fem siste målingene (to Gallup/TV2, to Norfakta/Nat/KK, en Norstat/VL) har gitt snitt lojalitet 66. Skal KrF holde seg over fem pst, bør lojaliteten ikke under 70. KrFs snitt på de fem siste målingene er 4,8.

12) SV unngikk iflg Norfakta for første gang siden januar et negativt bytteforhold mot MDG. SV var for første gang i år i et (marginalt) pluss mot Rødt iht samme byrå. På den andre siden er lekkasjen til Ap stadig plagsom for Lysbakkens parti.

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Frp til Ap 19000 23000 23000 37000 5000 14000 32000 23000
Ap til Frp 9000 17000 17000 9000 9000 9000 26000 26000
Nto pluss Frp vs Ap -10000 -6000 -6000 -28000 4000 -5000 -6000 3000
H til Ap 46000 53000 68000 68000 68000 30000 53000 46000
Ap til H 17000 17000 17000 17000 9000 17000 17000 9000
Nto pluss Ap vs H 29000 36000 51000 51000 59000 13000 36000 37000
H til Frp 30000 38000 38000 61000 53000 53000 53000 61000
Frp til H 65000 70000 32000 19000 56000 23000 56000 74000
Nto pluss H vs Frp 35000 32000 -6000 -42000 3000 -30000 3000 13000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs MDG

Stemmer 2013: SV 116.021 – MDG 79.152

aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
SV til MDG 0 2000 5000 6000 9000 8000 12000 13000
MDG til SV 0 0 0 3000 4000 0 0 14000
Nto pluss MDG vs SV 0 2000 5000 3000 5000 8000 12000 -1000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold V vs Ap

Stemmer 2013: V 148.275 – Ap 874.769

aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
V til Ap 25000 12000 9000 13000 9000 16000 10000 19000
Ap til V 9000 17000 0 9000 9000 35000 0 17000
Nto pluss V vs Ap -16000 5000 -9000 -4000 0 19000 -10000 -2000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs Ap

Stemmer 2013: R 30.751 – Ap 874.769

aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
R til Ap 2000 0 3000 6000 0 0 0 2000
Ap til R 9000 9000 0 9000 0 9000 9000 0
Nto pluss R vs Ap 7000 9000 -3000 3000 0 9000 9000 -2000

Senterpartiets bytteforhold 2017 – Norfakta for Nationen og Klassekampen

2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – Sp 155.357.

aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap til Sp 17000 35000 17000 9000 9000 9000 9000 9000
Sp til Ap 12000 2000 14000 9000 3000 9000 20000 16000
Nto Ap til Sp 5000 33000 3000 0 6000 0 -11000 -7000
Frp til Sp 9000 19000 9000 9000 0 14000 0 9000
Sp til Frp 0 0 0 2000 3000 0 5000 0
Nto Frp til Sp 9000 19000 9000 7000 -3000 14000 -5000 9000
H til Sp 23000 8000 8000 8000 0 8000 0 8000
Sp til H 0 0 2000 0 5000 6000 5000 9000
Nto H til Sp 23000 8000 6000 8000 -5000 2000 -5000 -1000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs SV

Stemmer 2013: R 30.751 – SV 116.021

aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
R til SV 3000 2000 0 0 0 0 0 1000
SV til R 0 9000 7000 5000 0 19000 8000 6000
Nto pluss R vs SV -3000 7000 7000 5000 0 19000 8000 5000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs Ap

Stemmer 2013: SV 116.021 – Ap 874.769

aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap til SV 17000 9000 26000 17000 9000 9000 0 17000
SV til Ap 31000 24000 17000 22000 39000 14000 6000 17000
Nto pluss Ap vs SV 14000 15000 -9000 5000 30000 5000 6000 0

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013

Norfakta deler opp i bl.a. "husker ikke", "stemte ikke". Tabellen her gjelder den største av disse kategoriene, "stemte ikke".

aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap 46 26 24 39 30 32 37 43
Frp 6 24 9 24 18 14 15 13
H 21 13 24 9 18 29 37 11

Norfakta for Nationen og Klassekampen – lojalitet

aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap 80 73 79 81 78 76 72 79
Frp 58 64 66 77 68 76 69 61
H 70 74 61 64 70 71 71 71
KrF 71 66 65 76 74 62 70 62
R 64 83 54 76 85 67 87 67
Sp 78 72 66 73 69 75 72 66
SV 59 55 66 54 37 60 66 59
V 48 50 63 56 69 60 55 40
MDG 61 77 56 37 59 54 54 69

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel "vet ikke"

Andel av egne 2013-velgere som er gjerdesittere

aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap 8 13 10 10 13 11 18 8
Frp 16 7 17 5 16 9 7 12
H 13 11 17 12 11 13 12 10
KrF 23 18 9 9 3 15 16 10
R 3 6 17 4 0 9 13 5
Sp 8 21 20 10 19 6 7 15
SV 12 9 7 16 19 3 8 7
V 17 19 25 25 9 11 13 12
MDG 11 19 24 13 18 9 17 0

Norfakta for Nationen og Klassekampen

Sum antall 2013-velgere "vet ikke", "vil ikke stemme", "vil ikke svare". Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232 – SV 116.021 – Sp 155.357 – KrF 158.475 – V 148.275 – MDG 79.152 – R 30.751.

aug.16 jul.16 jun.16
Ap 87000 122000 114000
Sp 16000 34000 33000
SV 15000 10000 8000
R 2000 2000 5000
MDG 13000 15000 24000
Ap+Sp+SV+R+MDG 133000 183000 184000
Frp 97000 32000 93000
H 106000 99000 160000
KrF 36000 28000 17000
V 25000 28000 37000
Frp+H+KrF+V 264000 187000 307000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – uvektete råtall

aug.16 jul.16 jun.16
Ap 37,4 32,9 34,8
Frp 10,3 12,3 12
H 26,9 26,4 24,9
KrF 3,4 4,3 4,2
MDG 2,6 2,9 2,8
R 1,8 3 1,6
Sp 8,2 8,4 7,1
SV 5,2 4,4 6,5
V 3,6 4,4 5,7

Snitt Norfakta/Nat/KK og Gallup/TV2 – 2016/2015

Tabellen er utarbeidet av Jon Aabye

Nydalen Ap+Sp+SV+MDG Frp+H
aug.16 48 49,2 39,5
jul.16 50,1 45,7 40,4
jun.16 48,0 49,7 38,2
mai.16 48,5 47,9 39,3
apr.16 49,8 46,9 40,8
mar.16 50,8 45,7 41,4
feb.16 51,4 45,1 41,3
jan.16 49,2 47,4 39,6
Snitt 16 49,7 46,9 40
des.15 48,5 47,8 38,5
nov.15 46,8 50,1 37,2
okt.15 48,5 49,1 39,0
sep.15 46,6 50,8 37,4
aug.15 46,7 50,1 36,6
jul.15 44,7 51,3 34,4
jun.15 44,4 52,6 34,2
mai.15 47,0 49,6 36,5
apr.15 44,5 51,8 33,8
mar.15 44,8 52,6 35,2
feb.15 42,7 54,5 32,6
jan.15 42,6 55,0 33,0
Snitt 15 45,7 51,3 35,7

TV2/Gallup publiserte to stortingsmålinger aug. 15, ingen i sept. 15. Den siste av målingene i aug. 15 er i dette snittet inntatt i sep. 15.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V