Poll of polls

Skal KrF se etter velgere til høyre eller venstre?

Publisert 29. juli 2016. Sist endret 29. juli 2016.

1) Bakgrunnstallene fra Respons viser at Kristelig Folkepartis hovedproblem stadig er lave overganger fra andre partier:

(i) Av 1.484 velgere som stemte Arbeiderpartiet i 2013, og som er intervjuet av Respons i årets seks første måneder, har 1 – en – respondent opplyst at hun eller han vil stemme KrF hvis "stortingsvalg i morgen".

(ii) For Høyre er tilsvarende tall 11 – elleve – av 1.273 spurte.

(iii) For Fremskrittspartiet har 5 – fem – av 509 spurte i første halvår opplyst at de vil stemme KrF.

2) Fordi Ap, Høyre og Frp har over 70 pst av velgerne, er det særlig blant disse partienes velgere KrF må styrke seg – hvis partiet skal vokse betydelig utover nivået de siste valgene.

3) Koblet til KrFs debatt om partiets retning etter 2017, blir spørsmålet om Hareide skal se etter nye velgere først og fremst til høyre eller venstre for seg.

4) Dette spørsmålet kan kanskje bli besvart forskjellig, enten partiet vil foretrekke et fortsatt samarbeid med regjeringspartiene eller om KrF vil skifte blokk.

5) Snittet for KrFs lojalitet har hos Respons vært 73 det siste året. Slik lojalitet vil erfaringsmessig føre til at et parti nesten holder nivået fra forrige valg.

6) Fordi solid lojalitet er KrFs største aktivum, er det vesentlig for partiet at jakten på nye velgere ikke svekker lojaliteten blant kjernevelgerne.

7) Bakgrunnstall må i lys av feilkildene leses med varsomhet. Det vil særlig gjelde for KrF og andre mindre partier.

8) Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten for innsyn i bakgrunnstallene fra Respons.

Hvor er KrFs 2013-velgere – Respons for Aftenposten/BT

I pst av KrFs 2013-velgere – avrundet til nærmeste hele tall. Merk særlige feilkilder ved bakgrunnstall.

Til SV Til Ap Til Sp Til MDG Til V Til H Til Frp SV+Ap+Sp+MDG V+H+Frp Lojale På "gjerdet"
Snitt aug 15–juni 16 0 4 3 1 1 4 3 8 8 73 8
Snitt aug 15–des 15 0 4 4 1 2 2 3 9 7 73 8
Snitt jan 16–juni 16 0 4 2 1 1 5 4 7 10 73 7
jun.16 0 7 6 0 0 4 0 13 4 75 8
mai.16 0 2 1 0 1 4 5 3 10 77 10
apr.16 2 4 0 0 5 0 3 6 8 76 8
mar.16 3 4 2 0 0 12 2 9 14 73 4
feb.16 0 2 2 0 0 8 6 4 14 62 5
jan.16 0 3 0 3 0 3 6 5 9 77 8
des.15 0 3 0 2 2 0 8 5 10 80 4
nov.15 0 0 4 0 0 9 4 7 13 70 10
okt.15 0 6 7 0 8 0 0 13 8 71 6
sep.15 0 6 6 3 0 1 0 15 1 71 11
aug.15 0 4 4 0 0 2 2 8 4 74 10

Hvorfra kommer KrFs 2015/2016-velgere – Respons for Aftenposten/BT

I pst av partienes 2013-velgere. "Stemte ikke" = Andel av aktiviserte velgere som ikke stemte stv 2013.

Fra SV Fra Ap Fra Sp Fra MDG Fra V Fra H Fra Frp Lojale Stemte ikke Måling
jun.16 0 0 0 0 0 1 1 75 3 5
mai.16 0 1 2 0 0 1 3 77 5 5,8
apr.16 0 0 5 0 0 1 0 76 7 5,5
mar.16 3 0 0 0 2 1 0 73 5 5,1
feb.16 0 0 3 0 0 2 0 62 5 4,5
jan.16 2 0 2 0 0 1 2 77 2 5,1
des.15 0 0 0 0 4 0 1 80 0 5
nov.15 3 0 0 0 3 0 0 70 6 4,7
okt.15 0 1 2 0 3 2 1 71 4 5,3
sep.15 0 0 0 0 0 0 1 71 7 5,2
aug.15 0 0 0 0 1 0 1 74 3 5

Antall respondenter til KrF – fra Ap og H og Frp – Respons for Aftenposten/BT

Fra Ap Fra H Fra Frp
jun.16 0 2 1
mai.16 1 1 2
apr.16 0 2 0
mar.16 0 2 0
feb.16 0 3 0
jan.16 0 1 2
Sum 1 11 5
Spurte 2013-velgere 1484 1273 509

Bytteforhold – basert på Respons for Aftenposten/BT – snitt 1. halvår 2016

2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475. Lavt tallgrunnlag, stor usikkerhet, avrundet til nærmeste hele tusen.

KrF til Ap 6000
Ap til KrF 1000
Nto KrF til Ap 5000
KrF til H 8000
H til KrF 8000
Nto KrF til H 0
KrF til Frp 6000
Frp til Krf 5000
Nto KrF til Frp 1000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF