Poll of polls

En overraskelse – "outlier" eller "game changer"?

Publisert 17. juli 2016. Sist endret 17. juli 2016.

1) Hvordan bør partienes strateger, mediene og publikum reagere på en overraskende måling?

2) Det ene ytterpunktet er å definere målingen som en "outlier", og se bort fra den. Det andre ytterpunktet er å anta at målingen kan være en "game changer" – et varsel om at valgutfallet kan bli et annet enn forutsatt. Mellom disse ytterpunktene kan det være et vidt spillerom for nøkterne analyser.

3) Dette spørsmålet ble aktuelt i USA onsdag 13. juli da målinger fra Quinnipiac University viste klart bedre nivåer for Trump i nøkkelstater som Florida, Ohio og Pennsylvania, sammenlignet med snittet inntil da i disse statene. Outliers eller game changers?

4) I lys av disse målingene analyserer Nate Silver på fivethirtyeight.com hva publikum bør se etter for å vurdere om en overraskende måling kan være en "outlier", eller om den kanskje er en "game changer".

5) Nate Silver gir i denne artikkelen et analyseredskap for en kritisk undersøkelse av målinger som er spennende for enhver som er interessert i politikk, og analysen er aktuell også for norske forhold.

6) Basert på i hovedsak realclearpolitics.com, gir snittet av målingene en avstand på mindre enn tre prosentpoeng mellom Clinton og Trump i en rekke vippestater – Florida, N. Carolina, Ohio, Pennsylvania, N. Hampshire, Nevada, Arizona.

7) At Clinton og Trump samlet synes å ha under 80 pst både nasjonalt og i de 15 jevneste statene i 2012, skyldes bl.a. at de to andre kandidatene (Johnson og Stein) scorer høyere enn for fire år siden.

8) Nate Silver har gitt en velskrevet analyse av status i valgkampen nå, umiddelbart før republikanerne åpner sitt landsmøte.

Poll of polls USA basert på 15 jevneste delstater 2012

Kolonnene "USA" er poll of polls basert på samme relative endring i hele USA som i de 15 jevneste delstatene i 2012. "RCP" = Clintons og Trumps snitt i landsmålinger realclearpolitics.com der respondentene har valget mellom Clinton vs Trump vs Johnson vs Stein. Hvis uendret vinner i andre delstater, må Trump ha 116 av 193 EV i disse 15 for å vinne 270 EV og bli president = Trump må ha +39 EV i disse 15. Se kommentar på pollofpolls.no 10. juli 2016 om beregningsmåten.

15 jevneste stater Clinton 15 jevneste stater Trump USA Clinton USA Trump RCP Clinton RCP Trump EV Clinton EV Trump EV forskjell
2012 50,26 48,28 51,06 47,2 141 52 Obama +89
2016
17.jul 40,4 38,8 41 38 40,3 36,3 130 63 Clinton +67
13.jul 41 38,5 41,7 37,6 40,3 36,3 113 80 Clinton +33
12.jul 44,4 41,8 45,1 40,9 40,7 36,5 131 62 Clinton +69
11.jul 44,9 40,8 45,6 39,8 40,7 36,5 166 27 Clinton +139
08.jul 44,1 41,6 44,8 40,7 40,9 36,8 166 27 Clinton +139

Johan Giertsen

Del på Facebook