Poll of polls

Clinton vs Trump

Publisert 10. juli 2016. Sist endret 10. juli 2016.

Presidentvalg USA 8. november 2016.

1) Obama vant valget 2012 med 332 EV (”valgmenn”) mot Romney 206 EV. Stemmeandelene nasjonalt var Obama 51,06 pst mot Romney 47,20 pst.

2) I de 15 jevneste statene fikk Obama 141 EV (50,26 pst) mot Romney 52 EV (48,28 pst).

3) Forutsatt samme parti som vinner i 2016 i de øvrige 35 delstatene, må Trump for å bli president øke med 64 EV (”valgmenn”) i de 15 jevneste statene sammenlignet med Romney i 2012. En slik økning gir 270 EV for Trump og 268 for Clinton.

4) Tabellene under tar utgangspunkt i de 15 jevneste statene i 2012. I tabellen ”Clinton vs Trump 2016” har vi lagt inn siste måling i hver delstat.

5) Forutsettes samme antall stemmer i delstatene som i 2012, og at siste måling i delstatene inntil fredag 8. juli blir resultatet, blir stemmeandelene i disse statene Clinton 44,1 vs Trump 41,6. Forskjellen er 2,5 pp. Forskjellen i favør Obama i disse 15 statene i 2012 var 2 pp.

6) Gitt siste måling som nevnt, vinner Clinton 160 EV av de 193 i disse 15 statene, Trump 27 og en stat er iflg siste måling uavgjort (Nevada, seks EV).

7) I målingene både nasjonalt og i delstatene gis respondentene i noen tilfeller valget mellom bare Clinton vs Trump, i andre tilfeller Clinton vs Trump vs Johnson vs Stein. Vi har for som grunnlag for vår beregning prioritert de sistnevnte.

8) En pollofpolls basert på vår vanlige beregningsmetode gitt siste måling i disse 15 delstatene, se tabellen nederst, gir f.t. Clinton 44,8 nasjonalt vs Trump 40,7. Forskjellen er 4,1 pp. Snittet av landsmålinger fra realclearpolitics.com gir fredag 8. juli forskjell 4,1 pp i målinger Clinton vs Trump vs Johnson vs Stein – forskjell 4,1 pp i målinger Clinton vs Trump vs Johnson – og 4,7 pp i målinger Clinton vs Trump.

9) Johnson og Stein fikk 0,99 pst og 0,36 pst nasjonalt i 2012. Snittet nasjonalt hos realclearpolitics.com fredag 8. juli gir Johnson 6,7 pst og Stein 3,5 pst. Skulle Johnson og Stein få vind i seilene, vil det for tabellene under bety at Clinton og Trump i en rekke delstater begge får under 50 pst, men det er f.t. ikke sannsynlig at Johnson eller Stein vil vinne en delstat.

10) Amerikanske byråer synes ikke å ha en konsekvent praksis med å ta ut ”vet ikke” mv fra tallene som publiseres. Det er en av årsakene til at summen for de to fremste kandidatene f.t. er langt under 100 pst.

11) Vi minner om feilkildene med vår beregningsmåte:

(i) Hva som er ”siste” måling i en delstat, er ikke gitt i et land som flommer over av målinger. Vi har lagt til grunn målinger lagt ut på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com.

(ii) Målingene har feilmarginer.

(iii) Feilmålinger i stater som Florida, N. Carolina, Ohio vil i denne beregningen slå særlig tungt inn.

(iv) Forutsetningen om samme stemmetall i delstatene i 2016 som i 2012 er kanskje mindre realistisk i et land som USA enn den er for fylker og kommuner i Norge.

(v) En pollofpolls basert på delstater (eller kommuner eller fylker i Norge) vil i tid være etter de ferskeste landsmålingene. Opptaksperioden for de fleste delstatsmålingene vi har inne er i juni, med en så tidlig som mars. De ferskeste landsmålingene i USA har opptaksperioden i juli.

12) Det interessante er derfor ikke kandidatenes prosentandeler, men hvilken retning målingene vil ta når det gjelder fordelingen av 193 EV i disse 15 delstatene.

13) Vi bruker aldri begrepet ”prognose” om noen av våre beregninger, heller ikke i dette tilfellet. Tabellene er bare et øyeblikksbilde, basert på målinger og våre forutsetninger.

14) Vi er i pollofpolls.no på utrygg grunn når vi beveger oss ut fra Norge, og mottar gjerne kritikk og synspunkter fra leserne på dette oppsettet. Skulle noen finne feil, setter vi stor pris på å bli kontaktet.

15) Tabellene under vil bli oppdatert med (u)jevne mellomrom.

De 15 delstatene med lavest seiersmargin i 2012

Disse 15 statene leverte 53.738.730 stemmer i presidentvalget 2012 = 42 pst av 129.085.410 stemmer. Disse 15 delstatene leverer 193 av 538 EV ("valgmenn") = 36 pst av valgmannskollegiet. 2012: Rapporten "Federal Elections 2012. Election Results for the U.S. President, the U.S. Senate and the U.S. House of Representatives" – fec.gov. Resultat 2012: Obama 332 EV (65.915.795 – 51,06) vs Romney 206 EV (60.933.504 – 47,20).

Stemmer 12 Obama 12 Romney 12 Obama % Romney % Margin 12 EV Obama EV Romney
Florida 8 474 179 4237756 4163447 50 49,1 0,88 29
N Carolina 4 505 372 2178391 2270395 48,4 50,4 2,04 15
Ohio 5 580 847 2827709 2661437 50,7 47,7 2,98 18
Virginia 3 854 489 1971820 1822522 51,2 47,3 3,87 13
Colorado 2 569 522 1323102 1185243 51,5 46,1 5,37 9
P'vania 5 753 670 2990274 2680434 52 46,6 5,39 20
N Hampshire 710 972 369561 329918 52 46,4 5,58 4
Iowa 1 582 180 822544 730617 52 46,2 5,81 6
Nevada 1 014 918 531373 463567 52,4 45,7 6,68 6
Wisconsin 3 068 434 1620985 1407966 52,8 45,9 6,94 10
Minnesota 2 936 561 1546167 1320225 52,7 45 7,69 10
Georgia 3 900 050 1773827 2078688 45,5 53,3 7,82 16
Arizona 2 299 254 1025232 1233654 44,6 53,7 9,06 11
Missouri 2 757 323 1223796 1482440 44,4 53,8 9,38 10
Michigan 4 730 961 2564569 2115256 54,2 44,7 9,5 16
Sum 53 738 730 27 007 106 25 945 809 141 52
15 delstater 2012 50,26 48,28
Hele landet 2012 51,06 47,2

Clinton vs Trump 2016

Kilde for delstatsmålinger: Siste (i hovedsak) måling lagt ut på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com. Forutsetninger: (i) Samme antall stemmer i disse 15 delstatene som i 2012, (ii) Valgresultatet svarer til sist publiserte måling, evnt et snitt av to eller flere målinger publisert samme dag. Merk at (mange) amerikanske byråer publiserer målinger der "vet ikke" o.l. ikke er tatt ut, slik at summen for kandidatene kan bli (langt) under 100 pst. I delstatsmålinger der de samme respondentene gis valget mellom (i) Clinton vs Trump, og (ii) Clinton vs Trump vs Johnson vs Stein, er nivåene for Clinton og Trump i sistnevnte lagt til grunn. Forutsatt ingen endring mht vinner i de øvrige delstatene, må Trump vinne 114 av 193 EV i disse 15 statene for å vinne 270 EV og bli president.

Clinton % Trump % Clinton 16 Trump 16 EV Clinton EV Trump EV uavgjort Opptaksperiode slutt
Florida 46 42 3898122 3559155 29 27.jun
N Carolina 44 42 1982364 1892256 15 24.jun
Ohio 49 48 2734615 2678807 18 28.jun
Virginia 42 39 1618885 1503251 13 15.jun
Colorado 40 39 1027809 1002114 9 24.jun
P'vania 50 48 2876835 2761762 20 28.jun
N Hampshire 47 42 334157 298608 4 28.jun
Iowa 44 31 696159 490476 6 28.jun
Nevada 44 44 446564 446564 6 20.jun
Wisconsin 41 36 1258058 1104636 10 24.jun
Minnesota 48 35 1409549 1027796 10 27.apr
Georgia 40 49 1560020 1911025 16 30.mai
Arizona 40 44 919702 1011672 11 23.jun
Missouri 42 40 1158076 1102929 10 24.mar
Michigan 37 33 1750456 1561217 16 26.mai
23 671 371 22 352 268 160 27 6
15 stater 2016 44,05 41,59
15 stater 2012 50,26 48,28

Poll of polls USA basert på 15 jevneste delstater 2012

Kolonnene "USA" er poll of polls basert på samme relative endring i hele USA som i disse 15 delstatene. "RCP" = Clintons og Trumps snitt i landsmålinger realclearpolitics.com der respondentene har valget mellom Clinton vs Trump vs Johnson vs Stein.

15 jevneste stater Clinton 15 jevneste stater Trump USA Clinton USA Trump RCP Clinton RCP Trump EV Clinton EV Trump EV uavgjort
2012 50,26 48,28 51,06 47,2 141 52
2016
08.jul 44,1 41,6 44,8 40,7 40,9 36,8 160 27 6

Johan Giertsen

Del på Facebook