Poll of polls

Sp og Ap opp i nord

Publisert 9. juli 2016. Sist endret 9. juli 2016.

Nord-Norge – Nordland, Troms, Finnmark – InFact for NRK, Amedia, Avisa Nordland.

1) Tabellen under gir en "landstendens" gitt de tre målingene sett samlet. Veksten for Senterpartiet er mer enn solid.

2) Arbeiderpartiet er også i pluss mot 2013. Sett i lys av landsmålingene ultimo juni / primo juli, kan tallene – ikke uventet – tyde på at Støres fremgang i nord er relativt større enn i landet som helhet.

3) Merk at InFact vekter mot kommunevalget 2015. Mot 2013 har Frp vektingstall nasjonalt på 16,3. Mot 2015 har Frp vektingstall nasjonalt på 9,5.

4) I Finnmark har Ap pluss 4 pp – H minus 4 – Frp minus 0,5.

5) I Troms har Ap pluss 6 pp – H minus 7 – Frp minus 4.

6) I Nordland har Ap pluss 2 pp – H minus 2 – Frp minus 7.

7) Når samme byrå måler tre fylker samtidig med nærliggende velgerstruktur, kunne man ideelt sett ønsket seg større konsistens i tallene enn vi fikk i dette tilfellet.

8) Når det gjelder betydningen av vekting mot 2015 vs 2013, er en mulig illustrasjon at Senterpartiet i første halvår hadde snitt 6,1 på alle landsmålingene sett samlet. Sp hadde derimot snitt 7,6 på de fire landsmålingene fra InFact for VG i år. Senterpartiets vektingstall mot 2013 er nasjonalt 5,5, mot 2015 blir det 8,5.

9) InFact vekter konsekvent mot siste valg, f.t, 2015. De øvrige byråene foretrekker for stortingsmålinger normalt å vekte mot siste stortingsvalg, f.t. 2013. Dette er et spørsmål der byråene har ulike faglige syn på hva som erfaringsmessig gir størst treffsikkerhet.

Nord-Norge – InFact – juli 2015

Nordland: InFact for NRK og Avisa Nordland. Troms: InFact for Troms. Finnmark: InFact for NRK og Amedia. Tabellen angir landsdelen som helhet.

2016 2013 2016 vs 2013 "Landstendens"
Ap 99564 89182 1,12 34,4
Sp 26416 16276 1,62 8,9
SV 13496 14547 0,93 3,8
MDG 6186 5687 1,09 3
R 8415 4123 2,04 2,2
H 45923 55966 0,82 22
Frp 34980 48373 0,72 11,8
KrF 10744 9662 1,11 6,2
V 7757 9984 0,78 4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner