Poll of polls

Stabile Høyre

Publisert 28. februar 2011. Sist endret 28. februar 2011.

Ni nasjonale stortingsvalgmålinger ble publisert i februar, alle minus Verdens Gang / InFact. Observasjoner basert på snittet av disse ni målingene:

1) Høyres stabilitet på ni prosentpoeng over resultatet i 2009 er bemerkelsesverdig. Erna Solberg og hennes partifeller har de siste fem månedene notert snitt på 26,1 (oktober) - 26,2 (november) - 26,1 (desember) - 26,3 (januar) - 26,2 (februar). Høyres nivå bekreftes av poll of polls stortingsvalg der Høyre f.t. har 26,0 (et veiet snitt av fylkesmålinger med stortingsvalg-spørsmål).

2) Summen av Fremskrittspartiet og Høyre de tre siste månedene er 51,4 (desember) - 50,1 (januar) - 49,4 (februar).

3) Hvis februar-snittet for Frp og Høyre på 49,4 skulle stå seg ved inngangen til valgkampen 2013, vil bare en marginal mobilisering fra de øvrige partiene bringe Frp og Høyre i mindretall hva gjelder stortingsmandater.

4) Fire av de ni nasjonale stortingsvalgmålingene i februar ville gitt mindretall for Frp og Høyre samlet iht regelverket for mandatfordeling i 2009 (DN/Sentio og Aftenposten/BT/Respons begge med 82 mandater, NRK/Norstat og Dagbladet/Synovate begge med 84).

5) Arbeiderpartiet har stadig en stemmereserve på rundt 150.000 - 200.000 velgere eller kanskje flere, dvs velgere som stemte Ap i 2009, men som nå er gjerdesittere. Når og hvis statsministeren og hans parti mobiliserer disse velgerne, vil vi se helt andre tall enn målingene viser nå.

6) Summen av KrF + Sp + SV + V kan være i sakte oppvarming, evnt kan bunnen være passert, se tabell nedenfor.

Summen av KrF, Sp, SV, V

Stortingsvalg. Månedssnitt nasjonale stortingsvalgmålinger etter publiseringsdag.

1989 28,3
1993 36,1
1997 32,1
2001 34,4
2005 28
2009 21,8
okt.09 20
nov.09 21,7
des.09 22,1
jan.10 21,3
feb.10 19,8
mar.10 20,2
apr.10 20,2
mai.10 20,3
jun.10 20,1
jul.10 20,4
aug.10 20,5
sep.10 19,6
okt.10 18,5
nov.10 19,4
des.10 19,6
jan.11 19,3
feb.11 20,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H