Poll of polls

Respons: Nullforhold Ap vs H

Publisert 10. juni 2016. Sist endret 10. juni 2016.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEEV
Ap32,5-1,06,2
H24,6-0,94,2
Frp17,11,85,5
SV4,20,3-3,4
Sp6,10,6-7,4
KrF5,0-0,81,2
V4,6-0,30,0
MDG2,8-0,5-1,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – publisert 9. juni 2016.

Vi takker Aftenposten og Bergens Tidende for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Høyres brutto lekkasje til Arbeiderpartiet har i juni vært 94.000 hos Norstat/Vårt Land og 64.000 hos Norstat/NRK.

2) Brutto lekkasje fra Høyre til Ap hos Respons var 29.000, men der gikk det 31.000 fra Ap til Høyre. Netto bytteforhold ble dermed tilnærmet null (2.000 i pluss for Høyre).

3) Snittet for brutto lekkasje fra Høyre til Ap hos Respons fra november 2015 til mai 2016 var 52.000 i favør Ap. Snittet for lekkasjen fra Ap til Høyre var i samme periode 31.000. Snittet for netto lekkasje fra Høyre til Ap var dermed over 20.000 fra november til mai.

4) Vi vil ved månedens slutt se om andre byråer kan bekrefte et så sterkt bytteforhold mot Ap som Respons har funnet for statsministerens parti i juni med netto nær null.

5) SV har vært over sperregrensen på alle fire målinger hittil i juni, og kan notere seg for en solid lojalitet hos Respons med 69.

6) Frp er i pluss mot Høyre, men i minus mot Ap – men Frp\'s lojalitet hos Respons er sterk med 79.

7) Arbeiderpartiets lojalitet hos Respons i juni er solide 80, som ofte vil gi et barometertall rundt 35. At det ble 32,5 på denne målingen, skyldes bl.a. nullforholdet mot Høyre og at Ap verken mobiliserer imponerende blant andre partiers velgere eller blant hjemmesitterne. Se tabell om utvekslingen for Støres parti.

8) Høyres lojalitet hos Respons er 72 som er ned mot samme byrå i mai (75), men sterkere enn lojaliteten hos de øvrige tre målingene hittil i juni.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16
R 80 72 45 92 86 45 50 82
SV 63 53 60 52 59 53 54 69
Ap 80 78 75 77 77 79 77 80
Sp 69 74 79 73 77 76 66 83
V 63 57 70 56 56 62 48 54
KrF 70 80 77 62 73 76 77 75
H 69 71 71 76 67 71 75 72
Frp 82 78 78 81 69 75 63 79
MDG 62 59 83 57 60 66 72 53

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16
Ap til H 37000 34000 36000 24000 27000 33000 25000 31000
H til Ap 63000 53000 57000 36000 38000 65000 49000 29000
H til Frp 71000 62000 72000 24000 86000 51000 40000 40000
Frp til H 24000 32000 25000 32000 44000 31000 35000 26000
Ap til Frp 11000 17000 15000 28000 19000 18000 24000 6000
Frp til Ap 13000 25000 9000 18000 18000 6000 29000 19000
H til V 11000 18000 17000 9000 5000 11000 11000 11000
V til H 9000 12000 9000 13000 9000 2000 3000 19000
Ap til V 11000 3000 3000 6000 15000 6000 21000 9000
V til Ap 16000 21000 21000 7000 17000 21000 22000 20000
SV til Ap 14000 21000 11000 19000 24000 20000 13000 14000
Ap til SV 5000 20000 29000 21000 6000 20000 18000 11000
SV til MDG 13000 9000 9000 10000 6000 7000 3000 2000
MDG til SV 3000 10000 3000 8000 8000 4000 7000 2000
Ap til MDG 14000 12000 13000 12000 11000 0 6000 7000
MDG til Ap 8000 0 4000 5000 14000 5000 8000 5000
H til MDG 5000 8000 0 11000 0 0 2000 11000
MDG til H 0 3000 0 0 0 0 4000 0
V til MDG 2000 9000 0 12000 10000 9000 9000 0
MDG til V 3000 6000 0 2000 2000 0 0 3000
Ap til KrF 0 4000 0
KrF til Ap 6000 3000 12000
Ap til Sp 3000 3000 17000
Sp til Ap 6000 9000 10000
H til KrF 8000
KrF til H 7000
Frp til KrF 4000
KrF til Frp 0

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

Tabellen omfatter (i) aktiviserte hjemmesittere fra 2013, (ii) tre årskull førstegangsvelgere, (iii) andre som har fått stemmerett etter 2013.

nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16
SV 9 7 4 4 4 6 4 7
Ap 31 29 36 41 44 42 35 33
Sp 5 4 5 5 3 5 5 2
V 5 9 4 6 8 8 8 8
KrF 6 0 2 5 5 7 5 4
H 17 22 19 17 22 13 19 20
Frp 13 15 16 14 8 10 15 18
MDG 10 10 8 6 3 6 3 5

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16
SV 5 9 14 15 11 10 17 6
Ap 8 9 11 12 11 11 11 9
Sp 10 8 11 10 11 11 20 7
V 7 8 6 18 15 9 23 16
KrF 10 4 8 20 4 10 8 8
H 11 10 9 10 13 11 10 15
Frp 6 9 7 16 9 18 9
MDG 7 4 11 0 17 0 10

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall.

Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende) – Ap's netto bytteforhold mot Frp og H

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

Ap vs Frp Ap vs H
sep.15 30000 44000
okt.15 2000 57000
nov.15 2000 26000
des.15 8000 19000
jan.16 -6000 21000
feb.16 -10000 12000
mar.16 -1000 11000
apr.16 -12000 32000
mai.16 5000 24000
jun.16 13000 -2000
Snitt sep–des -6000 37000
Snitt jan–mars -7000 15000
Snitt apr–juni 2000 18000

Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende) – Ap's netto bytteforhold

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

jun.16 mai.16 apr.16
Ap vs H -2000 24000 32000
Ap vs Frp 13000 5000 -12000
Ap vs V 11000 1000 15000
Ap vs SV 3000 -5000 0
Ap vs MDG -2000 2000 5000
Ap vs Sp -7000 6000 3000
Ap vs KrF 12000 -1000 6000
Ap vs R -7000 0 5000
Sum 21000 32000 54000

Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende) – råtall

jun.16

Uvektet råtall Vektet barometertall
R 2,5 2,1
SV 6 4,2
Ap 31,4 32,5
Sp 6,9 6,1
V 5,4 4,6
KrF 5,9 5
H 25,2 24,6
Frp 12,9 17,1
MDG 3,2 2,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H