Poll of polls

Nydalen 50+

Publisert 13. mai 2016. Sist endret 13. mai 2016.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp.
OEEV
Ap33,5-0,27,2
H25,52,75,1
Frp15,3-1,43,7
SV3,9-0,4-3,7
Sp5,50,3-8,0
KrF5,80,32,0
V4,9-0,20,3
MDG3,3-0,6-0,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Respons for Aftenposten – publisert 13. mai 2016.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved Veslemøy Østrem, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Arbeiderpartiet har størst fremgang mot 2013 med +2,7.

2) Høyre har størst fremgang mot målingen fra samme kilde i april med +2,7.

3) Høyres vekst mot april skyldes i hovedsak:

(i) Styrket bytteforhold mot Frp. Høyres minus mot Frp var i april 20.000, i mai 5.000.

(ii) Marginalt styrket bytteforhold mot Ap. Høyres minus mot Ap var i april 32.000, i mai 24.000.

(iii) Pluss i egen lojalitet, fra 71 i april til 75 i mai, svarer til rundt 30.000 velgere.

(iv) Styrket mobilisering av velgere som ikke stemte i 2013.

4) Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) fikk 49,87 pst på snittet av landsmålingene i april. Snittet av de fem første målingene i mai gir 50,34 pst.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16
R 83 80 72 45 92 86 45 50
SV 59 63 53 60 52 59 53 54
Ap 81 80 78 75 77 77 79 77
Sp 84 69 74 79 73 77 76 66
V 54 63 57 70 56 56 62 48
KrF 71 70 80 77 62 73 76 77
H 71 69 71 71 76 67 71 75
Frp 72 82 78 78 81 69 75 63
MDG 64 62 59 83 57 60 66 72

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16
Ap til H 31000 37000 34000 36000 24000 27000 33000 25000
H til Ap 88000 63000 53000 57000 36000 38000 65000 49000
H til Frp 20000 71000 62000 72000 24000 86000 51000 40000
Frp til H 64000 24000 32000 25000 32000 44000 31000 35000
Ap til Frp 15000 11000 17000 15000 28000 19000 18000 24000
Frp til Ap 17000 13000 25000 9000 18000 18000 6000 29000
H til V 12000 11000 18000 17000 9000 5000 11000 11000
V til H 21000 9000 12000 9000 13000 9000 2000 3000
Ap til V 7000 11000 3000 3000 6000 15000 6000 21000
V til Ap 12000 16000 21000 21000 7000 17000 21000 22000
SV til Ap 14000 14000 21000 11000 19000 24000 20000 13000
Ap til SV 28000 5000 20000 29000 21000 6000 20000 18000
SV til MDG 9000 13000 9000 9000 10000 6000 7000 3000
MDG til SV 3000 3000 10000 3000 8000 8000 4000 7000
Ap til MDG 17000 14000 12000 13000 12000 11000 0 6000
MDG til Ap 15000 8000 0 4000 5000 14000 5000 8000
H til MDG 3000 5000 8000 0 11000 0 0 2000
MDG til H 0 0 3000 0 0 0 0 4000
V til MDG 5000 2000 9000 0 12000 10000 9000 9000
MDG til V 5000 3000 6000 0 2000 2000 0 0
Ap til KrF 0 4000
KrF til Ap 6000 3000
Ap til Sp 3000 3000
Sp til Ap 6000 9000

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

Tabellen omfatter (i) aktiviserte hjemmesittere fra 2013, (ii) tre årskull førstegangsvelgere, (iii) andre som har fått stemmerett etter 2013.

okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16
SV 7 9 7 4 4 4 6 4
Ap 42 31 29 36 41 44 42 35
Sp 4 5 4 5 5 3 5 5
V 5 5 9 4 6 8 8 8
KrF 4 6 0 2 5 5 7 5
H 21 17 22 19 17 22 13 19
Frp 8 13 15 16 14 8 10 15
MDG 5 10 10 8 6 3 6 3

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16
SV 6 5 9 14 15 11 10 17
Ap 5 8 9 11 12 11 11 11
Sp 2 10 8 11 10 11 11 20
V 14 7 8 6 18 15 9 23
KrF 6 10 4 8 20 4 10 8
H 9 11 10 9 10 13 11 10
Frp 6 6 9 7 16 9 18
MDG 0 7 4 11 0 17 0

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall.

Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende) – Ap's netto bytteforhold mot Frp og H

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

Ap vs Frp Ap vs H
sep.15 30000 44000
okt.15 2000 57000
nov.15 2000 26000
des.15 8000 19000
jan.16 -6000 21000
feb.16 -10000 12000
mar.16 -1000 11000
apr.16 -12000 32000
mai.16 5000 24000
Snitt sep–des -6000 37000
Snitt jan–mars -7000 15000
Snitt apr–mai -3500 28000

Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende) – Ap's netto bytteforhold

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

mai.16 apr.16
Ap vs H 24000 32000
Ap vs Frp 5000 -12000
Ap vs V 1000 15000
Ap vs SV -5000 0
Ap vs MDG 2000 5000
Ap vs Sp 6000 3000
Ap vs KrF -1000 6000
Ap vs R 0 5000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger