Poll of polls

Støres største problem: Frp – ?

Publisert 1. mai 2016. Sist endret 1. mai 2016.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEEV
Ap33,7-0,47,4
H22,8-1,32,4
Frp16,70,55,1
SV4,30,7-3,3
Sp5,2-0,6-8,3
KrF5,50,41,7
V5,10,50,5
MDG3,90,90,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – publisert 15. april 2016.

Vi takker Aftenposten og Bergens Tidende for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Arbeiderpartiet ble målt til 33,7 pst – som er en promille under partiets snitt på landsmålingene i april.

2) Arbeiderpartiets vekst på tre prosentpoeng siden stortingsvalget skyldes solid mobilisering av velgere som ikke stemte i 2013, kombinert med positiv utveksling mot alle andre partier, bortsett fra ett.

3) Fremskrittspartiet er eneste parti som iflg Respons hadde et positivt bytteforhold mot Ap i april (Frp +12.000).

4) Norfakta (for Nationen/Klassekampen) og Norstat (for NRK) hadde i april Ap i pluss mot Frp med hhv +9.000 og +15.000.

5) Felles for disse tre byråene – Norfakta, Norstat, Respons – er at Fremskrittspartiet skaper større problemer for Arbeiderpartiet enn Høyre, hvis "problemer" defineres som utvekslingsforholdet.

6) Vi minner om den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16
R 66 83 80 72 45 92 86 45
SV 77 59 63 53 60 52 59 53
Ap 83 81 80 78 75 77 77 79
Sp 79 84 69 74 79 73 77 76
V 68 54 63 57 70 56 56 62
KrF 71 71 70 80 77 62 73 76
H 72 71 69 71 71 76 67 71
Frp 67 72 82 78 78 81 69 75
MDG 70 64 62 59 83 57 60 66

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16
Ap til H 18000 31000 37000 34000 36000 24000 27000 33000
H til Ap 62000 88000 63000 53000 57000 36000 38000 65000
H til Frp 7000 20000 71000 62000 72000 24000 86000 51000
Frp til H 44000 64000 24000 32000 25000 32000 44000 31000
Ap til Frp 0 15000 11000 17000 15000 28000 19000 18000
Frp til Ap 30000 17000 13000 25000 9000 18000 18000 6000
H til V 17000 12000 11000 18000 17000 9000 5000 11000
V til H 5000 21000 9000 12000 9000 13000 9000 2000
Ap til V 13000 7000 11000 3000 3000 6000 15000 6000
V til Ap 18000 12000 16000 21000 21000 7000 17000 21000
SV til Ap 8000 14000 14000 21000 11000 19000 24000 20000
Ap til SV 18000 28000 5000 20000 29000 21000 6000 20000
SV til MDG 5000 9000 13000 9000 9000 10000 6000 7000
MDG til SV 0 3000 3000 10000 3000 8000 8000 4000
Ap til MDG 3000 17000 14000 12000 13000 12000 11000 0
MDG til Ap 12000 15000 8000 0 4000 5000 14000 5000
H til MDG 11000 3000 5000 8000 0 11000 0 0
MDG til H 0 0 0 3000 0 0 0 0
V til MDG 4000 5000 2000 9000 0 12000 10000 9000
MDG til V 3000 5000 3000 6000 0 2000 2000 0
Ap til KrF 0
KrF til Ap 6000
Ap til Sp 3000
Sp til Ap 6000

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

apr.16 6 42 5 8 7 13 10 6
sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16
SV 6 7 9 7 4 4 4
Ap 34 42 31 29 36 41 44
Sp 5 4 5 4 5 5 3
V 8 5 5 9 4 6 8
KrF 7 4 6 0 2 5 5
H 12 21 17 22 19 17 22
Frp 18 8 13 15 16 14 8
MDG 6 5 10 10 8 6 3

Tabellen omfatter (i) aktiviserte hjemmesittere fra 2013, (ii) tre årskull førstegangsvelgere, (iii) andre som har fått stemmerett etter 2013.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16
SV 7 6 5 9 14 15 11 10
Ap 9 5 8 9 11 12 11 11
Sp 5 2 10 8 11 10 11 11
V 7 14 7 8 6 18 15 9
KrF 11 6 10 4 8 20 4 10
H 12 9 11 10 9 10 13 11
Frp 14 6 6 9 7 16 9
MDG 14 0 7 4 11 0 17

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall.

Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende) – Ap's netto bytteforhold mot Frp og H

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

Ap vs Frp Ap vs H
sep.15 30000 44000
okt.15 2000 57000
nov.15 2000 26000
des.15 8000 19000
jan.16 -6000 21000
feb.16 -10000 12000
mar.16 -1000 11000
apr.16 -12000 32000
Snitt sep–des 11000 37000
Snitt jan–apr -7000 19000

Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende) – Ap's netto bytteforhold april 2016

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

Ap vs H 32000
Ap vs Frp -12000
Ap vs V 15000
Ap vs SV 0
Ap vs MDG 5000
Ap vs Sp 3000
Ap vs KrF 6000
Ap vs R 5000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp