Poll of polls

Ap-stillstand i øst – ?

Publisert 29. april 2016. Sist endret 29. april 2016.

1) Norfakta (for Nationen og Klassekampen) og Respons (for Aftenposten og Bergens Tidende) angir regiontall i bakgrunnsmaterialet.

2) Begge byråëne har Østlandet som en kategori, definert som summen av åtte fylker – Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark. Denne landsdelen leverte 50 pst av stemmene i stv 2013.

3) Tabellene angir snittet for disse byråenes respondenter på Østlandet i de fire målingene fra januar til april i år. Tallene må leses med varsomhet, særlig for de mindre partiene.

4) Både Norfakta og Respons antyder at Arbeiderpartiets nivå er omtrent som i stv 2013. Merk at et snitt på fire måneder ikke nødvendigvis gir uttrykk for nivået ultimo april, bl.a. i lys av at Ap i april har sitt sterkeste snitt på landsmålingene så langt i år.

5) De to fylkesmålingene i landsdelen hittil i år har notert Arbeiderpartiet på pluss 4,1 mot stv 2013 (Østfold, februar, Sentio for Ap) og minus 0,1 mot stv 2013 (Oslo, mars, Respons for Aftp).

6) Kommentaren vi la ut 28. april 2016 antydet at Arbeiderpartiets fremgang i de fire fylkene fra Rogaland til og med Møre og Romsdal er ca seks prosentpoeng, svarende til over 40.000 stemmer.

7) Arbeiderpartiets snitt på landsmålingene fra januar til april har vært 32,8 (Respons) og 33,0 (Norfakta). Gitt at dette antyder en nasjonal fremgang siden 2013 på i overkant av to prosentpoeng, blir den nasjonale veksten ca 60.000 stemmer – av disse (kanskje) 40.000 i de fire fylkene i vest. Men vi minner igjen om at regiontall må leses med varsomhet, også fordi dette er et snitt over fire måneder.

8) Forholdstallene til høyre i tabellene kan brukes til å beregne nivåer i fylkene, ved å multiplisere partienes stemmeandel i fylkene i 2013 med forholdstallet.

9) Distriktsmandater i fylkene kan så regnes ut ved å klikke på "Mandatfordeling" på dette nettstedet. Usikkerheten ved slike fylkestall vil bli høyere enn for landsdelen som helhet.

10) Norfakta og Respons har bare hele prosentpoeng i sine tabeller for regioner, aldersgrupper mv. I tabellene er snittene avrundet til nærmeste hele prosentpoeng.

11) Vi retter en hjertelig takk til Klassekampen (ved nyhetssjef Kallset) og Aftenposten for innsyn i bakgrunnstallene.

Østlandet – Norfakta for Nationen og Klassekampen

Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark. Snitt for de spurte landsmålingene januar–april 2016.

Snitt S 2013 F 2015 2016 vs 2013
Ap 32 32,8 34,8 0,98
Frp 15 15,9 9,3 0,91
H 27 27,9 27 0,98
KrF 4 3,7 3,6 0,95
MDG 5 3,2 5,8 1,56
R 3 1,3 2,4 1,92
Sp 5 4,2 6,1 1,19
SV 4 4 3,8 1
V 5 5,5 5,2 0,95
Andre 1 1,5 1,9 0,67
Antall spurte 1583 1432917 1128617

Østlandet – Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende)

Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark

Snitt S 2013 F 2015 2016 vs 2013
R 2 1,3 2,4 1,54
SV 5 4 3,8 1,13
Ap 32 32,8 34,8 0,98
Sp 5 4,2 6,1 1,13
V 5 5,5 5,2 0,91
KrF 4 3,7 3,6 1,01
H 26 27,9 27 0,92
Frp 16 15,9 9,3 1,02
MDG 5 3,2 5,8 1,48
Andre 1 1,5 1,9 0,83
Antall spurte 1596 1432917 1128617

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap