Poll of polls

Hva er Ap's vekst i vest?

Publisert 28. april 2016. Sist endret 28. april 2016.

1) Norfakta (for Nationen og Klassekampen) og Respons (for Aftenposten og Bergens Tidende) angir regiontall i bakgrunnsmaterialet.

2) En av kategoriene for Norfakta er Vestlandet (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fj, Møre og R). Disse fire fylkene leverte 26 pst av stemmene i stv 2013. Respons har Sørvestlandet som en av sine kategorier (Agderfylkene pluss de fire nevnte). Disse seks fylkene leverte 31 pst av stemmene i 2013.

3) Tabellene angir snittet for disse byråenes respondenter i disse regionene i de fire målingene fra januar til april i år. Tallene må leses med varsomhet, særlig for de mindre partiene. Det er f.eks. sannsynlig at Senterpartiet har et høyere nivå enn tabellene antyder.

4) Arbeiderpartiets fremgang fra 2013 er rundt seks prosentpoeng, som antyder at Ap i vest og sørvest kan ha inne sitt nivå fra 2009 eller marginalt høyere.

5) Hvis partiets fremgang i de fire fylkene fra Rogaland til og med Møre og Romsdal er ca seks prosentpoeng, vil dette svare til over 40.000 stemmer.

6) Arbeiderpartiets snitt på landsmålingene i disse fire månedene har vært 32,8 (Respons) og 33,0 (Norfakta). Gitt at dette antyder en nasjonal fremgang siden 2013 på i overkant av to prosentpoeng, blir den nasjonale veksten ca 60.000 stemmer – av disse (kanskje) 40.000 i de fire fylkene i vest. Men vi minner igjen om at regiontall må leses med stor varsomhet.

7) Forholdstallene til høyre i tabellene kan brukes til å beregne nivåer i fylkene, ved å multiplisere partienes stemmeandel i de ulike fylkene i 2013 med forholdstallet.

8) Distriktsmandater i fylkene kan så regnes ut ved å klikke på "Mandatfordeling" på dette nettstedet. Usikkerheten ved slike fylkestall vil bli høyere enn for landsdelen som helhet.

9) Norfakta og Respons har bare hele prosentpoeng i sine tabeller for regioner, aldersgrupper mv. I tabellene er snittene avrundet til nærmeste hele prosentpoeng.

10) VG skrev 22. april at Arbeiderpartiet har målinger som viser "betydelig fremgang" på Vestlandet. Hvis Ap ønsker disse tallene publisert, skal pollofpolls gjerne medvirke til det.

11) Vi skal i morgen legge ut en tilsvarende beregning for Østlandet.

12) Vi retter en hjertelig takk til Klassekampen (ved nyhetssjef Kallset) og Aftenposten for innsyn i bakgrunnstallene.

Vestlandet – Norfakta for Nationen og Klassekampen

Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fj, Møre og Romsdal. Snitt respondentene landsmålinger januar–april 2016.

Snitt S 2013 F 2015 2016 vs 2013
Ap 30 24,5 29,2 1,23
Frp 20 16,9 12,8 1,17
H 26 28,9 20,9 0,9
KrF 7 8,9 8,7 0,76
MDG 2 2,4 4,2 0,73
R 1 0,7 1,1 1,43
Sp 5 6,8 9,8 0,77
SV 3 3,8 3,7 0,86
V 4 5,4 5 0,79
Andre 2 1,8 4,6 1,11
Antall spurte 841 731491 570934

Sørvestlandet – Respons for Aftenpostren og Bergens Tidende

Sør- og vestlandet: A-Agder, V-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fj, Møre og R. Snitt respondentene landsmålingene januar–april 2016.

Snitt F 2015 S 2013 2016 vs 2013
R 1 1,1 0,6 2,1
SV 3 3,5 3,6 0,9
Ap 31 29 24,6 1,26
Sp 6 9,1 6,2 0,89
V 6 4,9 5,2 1,06
KrF 9 9,9 9,6 0,89
H 24 21 28,5 0,82
Frp 18 12,7 17,1 1,05
MDG 2 4,1 2,3 0,98
Andre 2 4,7 2,1 0,71
Antall spurte 1010 693365 892031

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap