Poll of polls

Målebom Horten 2007

Publisert 27. februar 2011. Sist endret 27. februar 2011.

Horten Høyre fikk 30,5 pst i målingen fra Gjengangeren/SMI 6. september 2007. I kommunevalget fikk partiet 20,7 - et avvik på knapt 10 prosentpoeng.

Målingen ble tatt opp 28. august - 4. september 2007. Gitt at Høyre i Horten var i vekst i sluttfasen, i likhet med partiet for øvrig, er det mulig at Høyres reelle nivå i kommunen var under valgresultatet på knapt 21 pst på måletidspunktet i august/september 2007. Det kan derfor ikke utelukkes at avviket mellom målingen og Høyres nivå når målingen ble tatt opp, var mer enn 10 prosentpoeng.

Basert på målingen, ville Fremskrittspartiet og Høyre fått flertall i Horten kommunestyre med 51,5 pst. Valget ga 39,8 til Frp og Høyre samlet. Arbeiderpartiet, Sp, SV og Rødt fikk i valget 50,8 mot 42,7 i målingen. Nils Henning Hontvedt (Ap) ble ordfører.

Gjengangeren/SMI publiserte 24. februar 2011 en ny undersøkelse i Horten. Fremskrittspartiet og Høyre fikk samlet i februar 2011 nøyaktig det samme som summen av disse partiene på nevnte måling i 2007 - 51,5. At to partier med (delvis) gjensidig utveksling av velgere samlet skal øke fra knapt 40 til 51-52 på fire år, er erfaringsmessig ikke svært sannsynlig.

Vi legger denne undersøkelsen ikke inn i vår nasjonale poll of polls, fordi utvalget synes forhåndsrekruttert.

Se nærmere Gjengangeren 6. september 2007 side 2-3 og Gjengangeren 24. februar 2011 side 3.

Horten 2007 - 2011

Analysebyrået SMI for Gjengangeren

Gjg 6 sep 07 K 2007 F 2007 S 2009 Gjg sep 10 Gjg des 10 Gjg jan 11 Gjg feb 11
A 28,4 37 36,6 33,7 19,6 24 20,4 21,7
Sp 0 2,5 2,3 3,2 2,9 0,9 1,2 1,6
SV 8,1 4,9 5,5 6,5 9,3 4 4,7 4,4
R 6,2 6,4 6,3 0,6 4 5,7 4,1 4,7
Frp 21 19,1 20,5 27,2 17,8 13 14,1 10,4
H 30,5 20,7 19,3 19,6 35,6 39,9 40 41,1
KrF 2,1 3,5 4 4,7 3,4 0,7 2,1 2,6
V 2,7 2,7 2,7 3 4,7 2,5 3 2,6
Felleslista for helse og omsorg 1,4 2,4
Verdipolitisk parti 3,3 9,2 10,4 10,9
A+Sp+SV+R 42,7 50,8 50,7 44 31,8 28,9 26,3 32,4
F+H+K+V 56,3 46 46,5 54,5 61,5 56,1 59,2 56,7

Gjg = Gjengangeren / Analysebyrået SMI.
Spm om stemmegivning hvis kommunestyrevalg i morgen.
I K-2007 leverte Horten 11.485 stemmer - 11% av stemmene i Vestfold.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner