Poll of polls

Ap's lojalitetsfall: 100.000 velgere

Publisert 3. april 2016. Sist endret 3. april 2016.

1) Arbeiderpartiets minus på snittet av stortingsmålingene fra første kvartal 2015 til første kvartal 2016 har vært ca ni prosentpoeng (41,6 til 32,7).

2) Forutsatt samme antall godkjente stemmer som i stv 2013 (2.836.029), ville et hypotetisk valg første kvartal 2015 gitt Ap ca. 1.180.000 stemmer.

3) Samme forutsetning ville gitt Ap ca. 930.000 stemmer i et hypotetisk valg første kvartal 2016. Ap fikk 874.769 stemmer i stv 2013.

4) Fallet blir – som også påpekt av redaktør Alstadheim i DN 1. april – ca 250.000.

5) Spørsmålet er så: Hvordan fordeler disse 250.000 seg på de tre kildene til et partis vekst og fall – (i) egen lojalitet, (ii) overganger fra andre partier, (iii) mobilisering av velgere som ikke stemte stv 2013.

6) Lojaliteten til Ap: Gitt målingene fra Respons (for Aftenposten og Bergens Tidende) er fallet i lojalitet tolv prosentpoeng i snitt fra første kvartal 2015 til første kvartal 2016. Forutsatt 874.769 stemmer for Ap i 2013, vil det bety at ca 100.000 av Arbeiderpartiets 2013-velgere som holdt fast ved sitt partivalg i fjor, ikke lenger gjør dette.

7) Overganger fra Frp og Høyre: Reduserte overganger fra Frp til Ap utgjør iflg Respons ca 40.000 fra første kvartal i fjor til tilsvarende i år. Tilsvarende fra Høyre ca 60.000. Sum ca. 100.000 i lavere overganger fra regjeringspartiene.

8) Mobilisering av velgere som ikke stemte 2013: I valget for snart to år siden var det knapt 800.000 stemmeberettigete som ikke avga stemme (3.641.994 fratrukket 2.836.029). Matrisene i målingene antyder – grovt sett – at ca 50 pst av disse aktiviserer seg.

9) Forutsatt at rundt 400.000 velgere som ikke stemte i 2013 er aktivisert (et grovt anslag), vil Ap sitt fall i andel av disse (syv prosentpoeng) utgjøre rundt 30.000 velgere.

10) Oppsummert: Ap sitt minus på 250.000 fra første kvartal i fjor fordeler seg iflg Respons (for Aftp/BT) noenslunde slik – omtrentlige anslag:

(i) Lojalitetsfall: 100.000.

(ii) Færre overganger fra Frp og Høyre: 100.000.

(iii) Lavere mobilisering av velgere som ikke stemte i 2013: 30.000.

(iv) Det øvrige i andre segmenter.

11) Se tabellene der vi minner om den særlige usikkerhet ved bakgrunnstall.

12) Vi takker Aftenposten for innsyn i bakgrunnstallene fra Respons.

Arbeiderpartiet – lojalitet – Respons for Aftenposten (og BT)

Ap 874.769 stemmer stv 2013

jan.15 feb.15 mar.15 jan.16 feb.16 mar.16 Snitt 2015/1 Snitt 2016/1 Endring 2013-velgere Ap
Ap 86 90 88 75 77 77 88 76 -12 -103000

Arbeiderpartiet – overganger fra Frp og H – Respons for Aftenposten (og BT)

Tabellen gjelder (brutto) lekkasje fra Frp og H til Ap. Lekkasje fra Ap til Frp, H og andre partier vil inngå i endret lojalitet.

jan.15 feb.15 mar.15 jan.16 feb.16 mar.16 Snitt 2015/1 Snitt 2016/1 Endring
Frp til Ap 52000 48000 71000 9000 18000 18000 57000 15000 -42000
H til Ap 99000 106000 103000 57000 36000 38000 103000 44000 -59000
Sum 151000 154000 174000 66000 54000 56000 160000 59000 -101000

Ap – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte stv 2013 – Respons for Aftp (og BT)

Ca 400.000 aktiviserte velgere

jan.15 feb.15 mar.15 jan.16 feb.16 mar.16 Snitt 2015/1 Snitt 2016/1 Endring Velgere
Ap 37 47 57 36 41 44 47 40 -7 -30000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap