Poll of polls

Når begynte Ap's nedkjøling – og hvorfor?

Publisert 31. mars 2016. Sist endret 31. mars 2016.

Arbeiderpartiets snitt på de nasjonale stortingsmålingene første kvartal 2015 var 41,6. Snittet i første kvartal i år er 32,7. Nedkjølingen er nesten ni prosentpoeng.

1) Nestleder Trond Giske ble i desember 2015 spurt om målingen fra Respons for Aftenposten / Bergens Tidende på 31,3 for Ap. Han var iflg NTBs referat av Giskes uttalelse til BT "ikke i tvil om forklaringen. – Det vil alltid finnes 16-17 prosent som vil søke til Frp når innvandring står på dagsordenen, sier Giske".

2) Giske ble også spurt av Dagens Næringsliv om å kommenterte Sentios måling mars 2016 for avisen. Han svarte bl.a. at "Det er liten tvil om at særlig Frp fortsatt mobiliserer mange av sine gjerdesittere på innvandringssaken" (DN 30. mars 2016 side 4).

3) Særlig nestlederens kommentar til Arbeiderpartiets barometertall i desember i fjor reiser spørsmålet om innvandring er kjernen som forklaring på nedkjølingen.

4) Tabellene under viser først Arbeiderpartiets snitt fra januar 2015 til mars 2016.

5) Månedssnittene synes, så langt vi kan se, å vise en gradvis nedkjøling for Arbeiderpartiet fra og med april 2015. Innvandring kom for alvor på dagsorden i november 2015.

6) Ser vi på Arbeiderpartiets minus fra kvartal til kvartal, finner vi 2,8 (første kvartal 2015 til andre kvartal) – 2,3 (andre til tredje kvartal) – 1,3 (tredje til fjerde kvartal) – 2,5 (fra fjerde kvartal 2015 til første kvartal 2016).

7) Arbeiderpartiets snitt i de to månedene før innvandring kom høyt på dagsorden (sept og okt 2015) var 36,0. Snittet i de to neste månedene (nov og des 2015) var 34,6. Det er da vanskelig å se at innvandring fikk en brå og kraftig negativ innflytelse på partiets oppslutning.

8) Ser vi på neste tabell, Arbeiderpartiets lojalitet hos Respons for Aftenposten/BT, finner vi sterk lojalitet første kvartal 2015. Lojaliteten har deretter sunket, men det er vanskelig å se et sterkt fall straks innvandring kom på dagsorden i november i fjor. Bildet er snarere, i likhet med barometertallene, en gradvis reduksjon fra og med andre kvartal i fjor.

9) Tabellen deretter gjelder Arbeiderpartiets pluss mot Fremskrittspartiet og Høyre hos Respons. Vi ser her et markert fall fra første til andre kvartal i fjor, og deretter et synkende pluss i særlig fjerde kvartal i fjor og første i år.

10) Innvandring spiller nok en rolle for fallet i plussforholdet på slutten av fjoråret, men hvor stor vekt innvandring har hatt mot andre mulige årsaker fra november 2015 til mars 2016, skal vi være varsomme med å mene noe bastant om.

11) Innvandringssaken fra og med november 2015 synes derfor bare å gi deler av forklaringen på Arbeiderpartiets nedkjøling på ni prosentpoeng det siste året, i lys av at nedkjølingen har vært gradvis fra andre kvartal i fjor.

12) Det er heller ikke gitt at innvandring er den eneste årsaken til at Ap i første kvartal i år har et lavere snitt enn partiet hadde de to første månedene etter at innvandring ble en dominerende sak (nov og des 2015 snitt 34,6 vs snitt første kvartal 2016 på 32,7).

13) Hvis Trond Giske eller andre tolker disse tallene på en annen måte, skal vi gjerne stille spalteplass til rådighet.

14) Vi takker Aftenposten for innsyn i bakgrunnstallene fra Respons. Merk den særlige usikkerhet ved lojalitets- og overgangstall.

Arbeiderpartiet 2015/2016 – snitt nasjonale stortingsmålinger

"2016/1" osv angir kvartalsvise snitt

stv 2013 30,8
mar.16 32,5
feb.16 33
jan.16 32,7
des.15 34
nov.15 35,1
okt.15 36,4
sep.15 35,6
aug.15 36,3
jul.15 37,6
jun.15 39
mai.15 38
apr.15 39,5
mar.15 41,4
feb.15 41,9
jan.15 41,5
2016/1 32,7
2015/4 35,2
2015/3 36,5
2015/2 38,8
2015/1 41,6

Arbeiderpartiet – lojalitet mot stv 2013 – Respons for Aftp (og BT)

"2015/1" osv angir kvartalsvise snittt

mar.16 77
feb.16 77
jan.16 75
des.15 78
nov.15 80
okt.15 81
sep.15 83
aug.15 76
jun.15 82
mai.15 85
apr.15 89
mar.15 88
feb.15 90
jan.15 86
2016/1 76
2015/4 80
2015/3 80
2015/2 85
2015/1 88

Arbeiderpartiets pluss mot Frp+H – 2015/2016 – Respons for Aftp (og BT)

"2015/1" osv angir kvartalsvise snittt

Ap vs H Ap vs Frp Netto pluss Ap
jan.15 96000 52000 148000
feb.15 100000 45000 145000
mar.15 100000 68000 168000
apr.15 39000 18000 57000
mai.15 37000 20000 57000
jun.15 70000 16000 86000
aug.15 64000 -1000 63000
sep.15 44000 30000 74000
okt.15 57000 2000 59000
nov.15 26000 2000 28000
des.15 19000 8000 27000
jan.16 21000 -6000 15000
feb.16 12000 -10000 2000
mar.16 11000 -1000 10000
2015/1 154000
2015/2 67000
2015/3 69000
2015/4 38000
2016/1 9000

Regjeringen (Frp+H) vs Arbeiderpartiet

Snitt nasjonale stortingsmålinger

Frp+H Ap Forskjell
stv 2013 43,2 30,8 12,4
mar.16 41,9 32,5 9,4
feb.16 40,8 33 7,8
jan.16 40,6 32,7 7,9
des.15 39,5 34 5,5
nov.15 38,3 35,1 3,2
okt.15 34,9 36,4 -1,5
sep.15 35,5 35,6 -0,1
aug.15 36,5 36,3 0,2
jul.15 35,5 37,6 -2,1
jun.15 34,8 39 -4,2
mai.15 36 38 -2
apr.15 34 39,5 -5,5
mar.15 33,1 41,4 -8,3
feb.15 32,5 41,9 -9,4
jan.15 33,9 41,5 -7,6
2016/1 41,1 32,7 8,4
2015/4 37,6 35,2 2,4
2015/3 35,8 36,5 -0,7
2015/2 34,9 38,8 -3,9
2015/1 33,2 41,6 -8,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap